lørdag 14. januar 2017

Partssamarbeid om skoleutvikling: Vekk fra implementering, over til medskaping! Av Eirik J. Irgens


Partssamarbeid om skoleutvikling: Vekk fra implementering, over til medskaping!
Av Eirik J. Irgens.


Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og KS har gått sammen om en ny artikkelserie om utdanningsledelse: Sammen om den gode utdanningsledelse.

Det synes jeg er flott.

Serien er en oppfølging av et samarbeid mellom Utdanningsforbundet og KS som i 2011 førte til heftet Ledelse og tillitsvalgte - sammen om den gode utdanningsledelse. Heftet ble distribuert til alle landets skoler og barnehager.

Den gang bidro jeg med en liten artikkel kalt "Profesjonsutvikling gjennom samarbeid".

Nå skriver jeg om "Partssamarbeid om skoleutvikling". Jeg argumenterer for at veien til en enda bedre skole (joda, den norske skolen er god, men kan også bli bedre), er gjennom samarbeid og medskaping, og at et styrket samarbeid mellom partene lokalt kan legge til rette for dette.

Vi har i over ti år brukt utrolig mye penger på sentralt initierte utviklingsprogrammer i norsk skole. En rekke evalueringer har uttrykt bekymring for effekten. Det har også blitt mer og mer oppmerksomhet rundt implementering og manglende forankring.

Jeg ønsker en dreining vekk fra implementering og forankring over til det beste i den nordiske samarbeidsmodellen: lokal medvirkning og medskaping. Skal vi lykkes med skoleutvikling, må det skapes lokale løsninger som de som er nærmest elevene bidrar sterkt til. Det må med andre ord utvikles lokal kunnskap ("slik gjør vi det"), basert både på lokale erfaringer og utprøving og på ny viten fra teorifeltet.

Jeg skriver:

"Ved å bruke partssamarbeidet og engasjere flest mulig når utviklingsprosesser skal starte, flyttes fokus fra implementering av bestemmelser utenfra til medbestemmelse, medvirkning og medskaping, og vi får det som Klev og Levin kaller samskapt læring." (1)

Dette er noe annet enn implementering, og det kan utfordre både noen skolelederes og arbeidsplasstillitsvalgtes rolleforståelse, og enkelte politikeres og andre skoleeieres oppfatning av styring.

Noe som i så fall er på høy tid.

Her finner du mer informasjon samt invitasjon til lanserings- og frokostseminar fredag 27. januar. Seminaret finner sted på Møtesenteret, Kommunenes hus i Oslo fra 08.00 til 10.45.

(1) Jeg skriver mer utfyllende om dette i en bok av Jan Merok Paulsen og Marit Aas som er under arbeid, samt sammen med Erlend Dehlin i en artikkel i en ny bok redigert av May-Britt Postholm. Den kommer også ut i år. Du finner videre stoff i kapitlet "Epilog" i min bok "Skolen".


Dette videoklippet viser dyktige lærere og skoleledere ved en videregående skole. De drøfter utviklingsmuligheter i egen skole ved hjelp av teoretiske perspektiver og lokale erfaringer. 


Lærere kan, og vil!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eirik J. Irgens er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk og med doktorgrad i organisasjonsendring, og arbeider på NTNU som professor i utdanningsledelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.