tirsdag 14. februar 2017

Gjesteblogg: Skolelederkonferansen "Ledelse og kvalitet i skolen"​ 2017, av Eirik J. Irgens


Skolelederkonferansen "Ledelse og kvalitet i skolen"​ 2017 er historie

Av Eirik J. Irgens

Så er årets konferanse "Ledelse og kvalitet i skolen" slutt. Vi - Faggruppe for Skoleutvikling og Utdanningsledelse i NTNU, også kjent som SKULE - hadde i overkant av 410 deltakere. Konferansen ble utsolgt for et par måneder siden. Vi kunne sikkert tatt inn et par hundre deltakere til, men vi ønsker at dette skal være den lærende og vennlige konferansen. Derfor setter vi en øvre grense, alle må sitte ved runde bord, og det skal være mulighet til diskusjon og erfaringsdeling.

Og mange kommer igjen år etter år! Flere kommuner og fylkeskommuner kommer med store grupper. De forteller at de da får et felles referansegrunnlag som gjør arbeidet lettere.

En ekspert er som kjent en som kommer med fly, og den som fløy lengst var Dennis Shirley. Dennis, som skrev "Den fjerde vei" sammen med Andy Hargreaves, er professor på Boston College. Han har i en årrekke også vært hovedredaktør for tidsskriftet Educational Change, og har en solid oversikt over relevant forskning.

Nå har han nettopp kommet med en ny bok, "The New Imperatives of Educational Change: Achievement with Integrity". Der er han ganske så kritisk mot hvordan en del nasjoner har utviklet sin skolepolitikk. Vi har i flere år vært utsatt for noen "imperativer", hevder han, signaler og føringer og pålegg om hvordan skolene skal styres, som ikke har være forskningsbasert.

Disse imperativene utfordrer Dennis med et nytt sett imperativer, og en sterk påpekning av at vi må kombinere arbeidet med måloppnåelse med integritet.

Andre foredragsholdere i plenum var Mats Ekholm, professor emeritus Karlstads universitet, Trond Giske, leder Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Jorunn Møller, professor Universitetet i Oslo, Wolfgang Plagge, professor Norges musikkhøgskole, samt Svein-Erik Fjeld, Veilederkorpset, som holdt et svært interessant innlegg der han reflekterte over sine erfaringer fra mange år med skoleutvikling.

Jeg holdt avslutningsinnlegget. Det var hyggelig å bli spurt, for dette var konferansens tiårsjubileum, og jeg holdt innlegg også på den første konferansen i 2007. Den gang hadde jeg to hovedbudskap: Skoleledere trenger utdanning, og vi trenger mer kunnskap om og fokus på skolen som organisasjon.

Nå var hovedbudskapet mitt at vi må videreutvikle den tradisjonen som kjennetegner arbeidslivet vårt sammenlignet med mange andre land: den nordiske samarbeidsmodellen. Det innebærer at vi må gå fra implementering til samskaping når skoler skal utvikles.

Vi må sørge for at vi har tilstrekkelig tid til å starte utviklingsarbeid på en god måte, vi må dra veksler på den kunnskap om utviklingsarbeid som er utviklet gjennom år i Norge, og ledere og tillitsvalgte må samarbeide om å legge forholdene til rette lokalt for utviklingsarbeid.

En flott konferanse – igjen. Tusen takk skal dere alle ha!

Og hvis du vil være med på neste års konferanse, bør du følge med på nettsidene våre https://www.ntnu.no/web/lks/hjem

Du finner alle presentasjonene fra konferansen her.


For jeg ser ikke bort fra at også neste års konferanse blir utsolgt!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eirik J. Irgens er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk og med doktorgrad i organisasjonsendring, og arbeider på NTNU som professor i utdanningsledelse.

Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen 2017 ble arrangert torsdag 9. og fredag 10. februar på Scandic Hell Hotel, Stjørdal.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.