torsdag 30. mars 2017

Har du lyst til å jobbe på Nyskolen?


Nyskolen i Oslo er en pedagogisk alternativ friskole som ligger på Vålerenga i bydel Gamle Oslo. Vi er landets eneste demokratiske grunnskole og vektlegger direkte demokrati, aldersblanding og tverrfaglighet. Vi er 100 elever fordelt på 10 trinn.

For skoleåret 2017/2018 søker vi en spesialpedagog og en allmennlærer i to årsvikariat.


Stillingen som spesialpedagog er 80%. Du må være utdannet spesialpedagog, eller utdannet lærer med relevant erfaring innen spesialpedagogikk. Les stillingsannonsen her.

Stillingen som allmennlærer er 100%. Du må ha utdanning fra lærerhøyskolen som gir formell kompetanse til å undervise på hele barnetrinnet. Du må også ha kunnskap om begynneropplæring i lesing, skriving og regning. Les stillingsannonsen her.

Begge stillingene krever at du liker å være sammen med barn og ungdom: Du er en trygg og tydelig person, setter grenser og viser engasjement. Du er god til å samarbeide og har positiv dialog med både barn og voksne. Du har pedagogisk tålmodighet, relasjonskompetanse, er initiativrik og løsningsorientert. Du behersker norsk skriftlig og muntlig. Du ønsker å sette deg inn i Nyskolens pedagogiske modell og arbeidsformer.

I dette videoforedraget får du høre mer om hvordan vi jobber med elevinvolvering og demokrati på Nyskolen.

Nyskolen ønsker seg kreative, initiativrike og trygge personer med høy arbeidskapasitet og en god porsjon struktur. Det er viktig at du er positiv, og en pådriver for et godt arbeidsmiljø.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar