torsdag 23. mars 2017

Videoforedrag om skoleutvikling gjennom samarbeid og samskaping, ved Eirik J.Irgens


Videoforedrag om skoleutvikling gjennom samarbeid og samskaping

Av Eirik J. Irgens

Fredag 27. februar arrangerte Utdanningsforbundet, KS og Skolelederforbundet lanseringsseminar for Ledelse og tillitsvalgte sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole, et hefte de har utgitt sammen.

Jeg var en av flere som var invitert til å skrive et kapittel, og til å holde foredrag på lanseringen.

Foredraget (18 minutter) er lagt ut på Youtube, og kan ses her:
I foredraget snakker jeg om skoleutvikling gjennom samarbeid og samskaping.

Her er et utdrag fra artikkelen jeg baserte foredraget på:

"Like viktig som avtaler nedfelt i formalia og avtaleverk er de demokratiske praksiser og den kunnskap om utviklingsarbeid dette samarbeidet har ført til. Vi har ikke bare utviklet en unik nordisk arbeidslivsmodell, men også, slik en forskergruppe fra SINTEF understreker, en nordisk samarbeidsmodell.

Den kjennetegnes av en demokratisk tradisjon for ledelse, involvering av fagforeninger og ansattes medvirkning og medbestemmelse.

I denne tradisjonen forventes prosesser og dialog før beslutninger tas, og det hele kan synes både omstendelig og tidkrevende. På den annen side øker sannsynligheten for å lykkes med det så mange undersøkelser av norsk skole etterlyser; bedre forankring og større medvirkning.

Flere vil ha kunnskap om hva som skal skje, og kan bidra til løsninger og forbedringstiltak, ny kunnskap som er rettet inn mot skolens lokale behov blir utviklet i fellesskap, flere vil ha eierfølelse til prosessene, uenighet og splittelse reduseres, koordinering og samarbeid vil gå lettere, og lojaliteten til beslutningsprosessen blir sterkere, hvis vi skal tro forskerne som har studert dette."

Heftet kan lastes ned her.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eirik J. Irgens er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk og med doktorgrad i organisasjonsendring, og arbeider på NTNU som professor i utdanningsledelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.