mandag 10. april 2017

Boktips: "Lær elevene å lære!" av Tacha Elung


Boka Lær elevene å lære! Om læringsstrategier og aktive hjerner (Pedlex, 2017) av Tacha Elung er en inspirerende bok. Boka bygger på systemisk tenkning. Å jobbe systemisk betyr å tenke i helheter, relasjoner og sammenhenger. 

I boka finner du gode eksempler på hvordan du kan bruke reflekterende og metakognitive metoder når du skal aktivere og motivere elevene dine til læring. Sentralt i boka er begrepet The Learning Pit (Grublegropa) og sju metakognitive læringsstrategier.

The Learning Pit - Grublegropa

Når du skal lære noe nytt, er det både vanlig og nødvendig å bli frustrert. Eller læringsfrustret, som forfatteren skriver. Det er godt begrep! Og det er her Grublegropa kommer inn. Ideen med å bruke den i klasserommet er at elevene skal bli bevisste på begrepet. Når de blir det lærer de seg å kjenne det igjen og bruke det på en konstruktiv måte. I stedet for å bli i læringsfrustrasjonen og gi opp, kan de heller se på hvordan de skal komme seg videre.


Samtidig er det viktig å huske på at frustrasjonen er en viktig del av å lære seg noe nytt. 

Forfatteren har hentet flere av ideene fra et studiebesøk til Stonefields School i Auckland på New Zealand. Der er dette en integrert del av skolehverdagen til lærere og elever.

De sju læringsstrategiene i boka er også hentet fra Stonefields School. Forfatteren understreker at det viktig å bruke god tid på å introdusere stragtegiene og undersøke dem sammen med elevene, forklare og la elevene komme med forslag til hvilke strategier de tok i bruk - og hvordan det hjalp dem videre. Her en kort introduksjon hentet fra boka:

Refleksjon
- Refleksjon er nok den viktigste av de sju læringsstrategiene, da den går igjen i de seks andre. Gjennom refleksjon økes bevissteheten om strategien som redskap for alle de andre strategiene (side 28).

Tenkning
- Som strategi kan tenkning være vanskelig å skjelne fra refleksjon, men der refleksjon blir brukt til å se tilbake på læringsprosessen og dermed finne veier til å komme videre, er tenkningnen en mer fremadrettet prosessuell strategi (side 32).

Nysgjerrighet
- Nysgjerrighet er en grunnleggende strategivi må understøtte og videreutvikle hos barn i alle aldre. Også denne strategien fletter seg inn i de andre, men om den brukes, får elevene mulighet til å være målrettede i sine valg når de møter utfordringer. Hun viser fram Sugata Mitras Hole in the Wall-prosjekt som et godt eksempel (side 39).

Utholdenhet og vilje
- Dette er en av de strategiene som kan bringe oss langt i livet. Det er den strategien som skal brukes når vi blir læringsfrustrert og utfordret eller tar en tur i Grublegropa (side 44).

Selvbevissthet
- I forbindelse med den sosiale og selvutviklende delen er det nok denne læringsstrategien, sammen med refleksjon, som har størst vekt når det er snakk om forståelse av egne handlinger i relasjon til andre mennesker (side 49).

Kobling
- Å koble allerede innlært kunnskap med nye utfordringer er noe vi allerede kjenner fra Lev Vygotsky og den proksimale utviklingssonen. Denne strategien baserer seg på samme prinsipp: å gi elevene utfordringer på et nivå som i tilstrekkelig grad utfordrer deres kunnskaper, perspektiver og læring (side 53).

Å stille spørsmål
- Den strategien elevene kjenner best, er å stille spørsmål. Men for å kunne jobbe med spørsmål som læringsstrategi, må elevene vite og lære at det finnes mange forskjellige typer spørsmål (side 58).

Du kan bla i boka her.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tacha Elung er dansk og har de siste 17 årene beveget seg i en pedagogisk og didaktisk verden. Hun er utdannet lærer og veileder og har tatt diplomutdannelse i spesialpedagogikk. Hun har jobbet som lærer i grunnskolen og har vært skoleleder og undevisningskonsulent. Nå er hun eier av konsulentfirmaet Systemisk-consult og er en etterspurt foredragsholder i Danmark og Tyskland.

Illustrasjonen til The Learning Pit er hentet fra bloggen til Heath Lewzey, som er lærer ved Stonefields School. Den er også gjengitt i boka. Et kjapp googling på begrepet tar deg straks til mange ulike varianter av det samme tema.

Det var James Nottingham som først introduserte begrepet The Learning Pit. Det blir ofte oversatt til Læringsgropen, men jeg synes Grublegropa er en bedre oversettelse. Takk til Sunniva som kom med den!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.