onsdag 12. april 2017

Gjesteblogg: Edtech med fokus på internasjonalisering, av Barbara Anna Zielonka


Edtech med fokus på internasjonalisering
Av Barbara Anna Zielonka


Hvert år er det flere og flere nordmenn som velger å studere i utlandet. I 2016 var det 15 762 studenter som gjorde dette. Det er stor sannsynlighet for at dette tallet kommer til å øke i 2017. For å motivere flere elever til å ta hele utdanningen, eller deler av den i utlandet, bør vi begynne med å introdusere elever for begrepet internasjonalisering allerede når de går på videregående eller tidligere. Mange lærere forbinder dette begrepet med Erasmus+, men det finnes mange andre måter å skape bevissthet om internasjonalisering for elevene.

Som engelsklærer ser jeg på internasjonalisering som en viktig del av min jobb. For det første hjelper internasjonalisering elevene mine å bli bedre kjent med det engelske språket og den engelskspråklige kulturen. For det andre er den en stor motivasjonsfaktor og den letteste måten å åpne døra til klasserommet for verden utenfor. Fordelene med internasjonalt samarbeid er mange og bør understrekes allerede i lærerutdanning. Jo tidligere vi begynner å lære andre om dette, jo mer naturlig vil det være for lærere å jobbe med dette på skolen. Så hvordan kan vi etablere og implementere internasjonalisering i klasserommet?

En måte er å ta i bruk eTwinning. eTwinning er en gratis nettbasert plattform som er tilgjengelig for både elever og lærere i Europa som har lyst til å sette i gang med samarbeidsprosjekter over labdegrensene. Det er også et trygt sted der elevene kan bli bedre kjent med hverandre og dele og lage innhold sammen. For meg er også eTwinning en arena der elevene kan utvikle og utnytte sine digitale kunnskaper som ikke utvikles nok på skolen. Etter å ha drevet med eTwinning i snart 7 år, ser jeg at elevene som har vært med på disse prosjektene blir mer interessert i å ta vg 2 eller studier i utlandet fordi de traff andre som hadde lyst til å gjøre det samme, eller som allerede gjorde det. I tillegg har jeg observert at samarbeid over landegrenser bidrar til integrering av flerkulturelle elever.

En annen måte er å bli medlem av Skype in the Classroom. Skype i klasserommet er en gratis side der lærere kan finne andre lærere og opprette læringsaktiviteter eller delta med elevene i gjesteforelesninger. Du kan for eksempel bruke Skype kan elevene delta i virtuelle turer, høre på spennende foredrag eller lage intervjuer med eksperter fra hele verden. Det viktigste og mest spennende med Skype er at elevene får muligheten til å bruke fremmedspråk på en effektiv måte i autentiske situasjoner.

PenPalSchools er et annet gratis verktøy som jeg anbefaler. Ved å velge riktig kurs for elevene får de muligheten til å lære i fellesskapet og utvikle sine skriftlige ferdigheter. Elevene lærer seg også hvordan konstruktiv dialog fremmer toleranse, demokratiutvikling og likestilling.

Den siste plattformen jeg synes vi lærere bør bruke er iEARN. iEARN er et globalt nettverk for lærere og elever som har lyst til å jobbe med felles prosjekter. Nettverket ligner litt på eTwinning, men her finner man flere samarbeidspartnere: 140 land, 50,000 lærere og 2 millioner elever. Siden 1988 har iEARN hjulpet elever med å gjøre dem til aktive borgere og øke elevenes kompetanse om globale utviklingsspørsmål.

Interakive plattformer som eTwinning, Skype in the Classroom, PenPal Schools og iEARN er viktige verktøy som bidrar til å styrke de skriftlige og muntlige ferdighetene, men også verktøy for deltakelse i internasjonalt samfunn. Jeg håper at slike prosjekter oppmuntrer elevene til å delta mer aktivt i høyere utdanning i framtiden og at de kommer til å bli en del av skolehverdagen på alle norske skoler. Lykke til!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barbara Anna Zielonka - @bar_zie - er engelsklærer ved Nannestad videregående skole i Akershus. Hun har tidligere skrevet disse innleggene på Lærerbloggen:

Genius Hour - hvor lidenskap og kreativitet møtes
7 måter å utvikle deg som pedagog
VR-briller i undervisningen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.