søndag 23. april 2017

Gjesteblogg: SETT er en fantastisk møteplass, av Fredrik Svensson


SETT er en fantastisk møteplass
Av Fredrik Svensson

SETT ble startet i Sverige i 2012 som et direkte svar på at veldig mange svensker reiste over til BETT i England for å dele tanker og idéer med andre svensker. Litt som å reise over bekken etter vann. De konferansene som da fantes i Sverige hadde IKT og læring som tema. De var ikke rettet mot alle de andre hardtarbeidende lærerne "på gulvet" og i klasserommet, men heller til andre interessegrupper som hadde god nok økonomi til å delta. En lærer i grunnskolen kunne derfor av økonomiske grunner ikke holde seg oppdatert på utviklingen på området. Derfor har vi på SETT forsøkt å senke billettprisene så lavt så mulig. Alle skal ha anledning til å delta uten at det er "for dyrt".

Selve grunntanken med SETT var allerede fra begynnelsen "moderne læring", noe som inneholder mye mer enn IKT. IKT er faktisk bare et effektivt verktøy som vi tilfeldigvis bruker i dagens samfunn. Mer viktig er heller de pedagogiske og didaktiske utgangspunktene i forhold til ungdomskulturen, altså den tidsalder de lever i, og lærernes betydning i samfunnet. For oss ble IKT og læring en altfor snever tilnærming.

For at en skole utviklingsmessig skal kunne bevege seg framover i dette landskapet, må flere lærere dele samme verdensbilde og være enige om hvor vi er på vei og hvor vi skal. Det er hvertfall min erfaring som tidligere rektor på en grunnskole. Helt fra begynnelsen handlet SETT om at effekten blir så mye større om flere lærerkolleger drar sammen på en konferanse, eller festival, kanskje til og med hele lærerstaben. På den måten kan de dele opplevelser og oppleve de samme foredragene. De får et felles utgangspunkt å forholde seg til, og utviklingsarbeidet starter med en gang.

Dessuten la vi ned ekstremt mye tid på å virkelig finne relevante forelesere. Helst direkte fra klasserommet der mange lærere får ny innsikt og utvikler ny kunnskap hver eneste dag. Men selvsagt også med forelesere fra forskningsfeltet. At vi allerede fra starten prøvde å forstå hva lærere behøver har gjort at innholdet på konferansen har blitt interessant, relevant og innovativt.

Et tredje aspekt ved SETT er at det er en festival der man velger hvilke foredrag man vil høre på stedet og ikke et halvt år i forveien. Grunnen er ganske enkelt den at fokus endrer seg i løpet av seks måneder. Programmet på SETT består av flere paralelle foredrag, og du bestemmer deg for hva du vil se og høre når du er der.

SETT er en fantastisk møteplass, som jeg er utrolig stolt av. For deg som planlegger besøket ditt godt og virkelig prøver å finne kolleger fra hele landet, du kommer til å få veldig mye hjelp, både til egen utvikling og skolens utvikling. Når alt kommer til alt prøver du jo uansett å gi elevene dine en moderne, samfunnsbyggende skolegang og livslang læring, for å bruke en sliten klisje som punktum.

Av Fredrik Svensson / @RAU_fredrik
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fredrik Svensson er medgründer av SETT. Han har bakgrunn som profesjonell offiser og entreprenør i webindustrien før han i 2002 ble rektor ved en barneskole i krise. Der satte han i gang et utviklingsarbeid som handlet om ledelse, miljø og moderne læring. I løpet av tre år gikk skolen fra å være den verste til å bli den beste i kommunen. Fredrik Svensson leder nå SETT. Han foreleser også om å bryte mønstre og hvordan å lede i endringer.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teksten er oversatt av meg og du finner den svenske originalteksten her:

SETT startade i Sverige 2012 som ett direkt svar på att väldigt många svenskar åkte över till England för att dela tankar och idéer om modernt lärande med andra svenskar, lite som att gå över ån efter vatten. De konferenser som vid den tiden fanns i sverige hade temat IT och lärande och riktade sig inte till de hårt arbetande lärarna ”på golvet” utan till olika nyckelpersoner med en egen påse utvecklingspengar. En lärare i grundskolan skulle av ekonomiska skäl alltså aldrig kunna hålla sig jour med utvecklingen på området. Det hela ledde till att vi försökte dumpa biljettpriset så mycket vi kunde så att alla som ville komma inte skulle hindras av att det var ”för dyrt”. 

Själva grundtanken med SETT var redan från början ”modernt lärande”, vilket faktiskt inbegriper många olika saker förutom IT. IT är i själva verket bara ett effektivt verktyg som vi standardmässigt råkar använda i samhället idag. Mer viktigt är istället de pedagogiska och didaktiska utgångspunkterna i förhållande till ungas kulturvardag, alltså den ”tidsålder de lever i”, och lärandets betydelse i samhället i stort. Så för oss blev IT och lärande ett alltför smalt synsätt.

För att en skola utvecklingsmässigt ska kund a röra sig framåt i detta måste många lärare dela samma världsbild och vara överens om var man är på väg, det är min erfarenhet som fd rektor för en grundskola. Redan från början handlade iden om att effekten blir så mycket större om flera lärarkollegor kunde åka tillsammans till en konferens eller ”festival”, kanske till och med hela lärarkollegiet, för att få en gemensam historia och gemensam input att förhålla sig till när man sedan kom hem till sin skola. Utvecklingsarbetet kunde så att säga börja direkt där på plats. 

Dessutom la vi ned extremt mycket tid på att verkligen hitta relevanta föreläsare och helst direkt från skolgolvet där många lärare vinner nya insikter och utvecklar ny kunskap varje dag. Detta naturligtvis tillsammans med föreläsare från forskningssidan också. Att vi tidigt la öronen på rälsen och lärde oss förstå vad lärare behöver gjorde att konferensinnehållet blev både intressant, relevant och innovativt. 

En tredje grundbult i SETT är att det är en festival där man väljer sina föreläsningar på plats och inte 6 månader i förväg. Skälet är helt enkelt att på 6 månader har fokus ändrats och risken är att man då tvingas lyssna på något som man är mindre intresserad av. 

SETT är en fantastisk mötesplasts, som jag är sjukt stolt över. För den som planerar sin vistelse lite och som verkligen försöker hitta nya kollegor runt om i Norge kommer att få oerhört mycket hjälp i sin egen och sin skolas utveckling i strävan mot att ge alla barn och unga en modernt anpassad och samhällsbyggande skolgång och livslångt lärande, för att använda en sliten klyscha. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.