tirsdag 4. april 2017

Hvordan oppdage falske nyheter


Trenger du hjelp med kildekritikken? Eller hjelp til å avdekke om en nyhet er falsk eller ekte? Denne plakaten kan deles fritt: Du finner den høyoppløselig og på mange språk her.


I arbeidet med å fornye læreplanen har regjeringa foreslått tre tverrfaglige temaer skal prioriteres: Det er demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring. Demokrati og medborgerskap er viktig i denne sammenhengen.

Et viktig demokratisk prinsipp er at all viktig informasjon skal være tilgjengelig for deg på et språk du forstår. Dette er rettigheter du har selv om du ikke er gammel nok til å stemme ved valg.

- Ett av kriteriene for kritisk tenkning er at man skal tenke før man kritiserer. Og lese nøye. Hva blir egentlig sagt? I tillegg bør man være forsiktig med å tillegge folk meninger, skriver Erik Tunstad i en artikkel på forskning.no.

- Kritisk tenkning betyr kun å undersøke ulike saksforhold på en selvstendig og systematisk måte, skriver de på nettstedet Ingen liker å bli lurt.

For å kunne tenke kritisk og handle kritisk trenger du opplæring. Og så trenger du å øve.

Denne plakaten er et bra utgangspunkt for dikusjon i klassen. Man kan for eksempel dele klasse i grupper og la den enkelte gruppa presentere ett av punktene for hele klassen. Deretter er det bare å gyve løs på dagens nyheter og sjekke om redaksjonene er gode til å oppfylle kriteriene på plakaten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.