lørdag 1. april 2017

Kunnskapsfilm: Filmer med tilhørende oppgaver og ressurser


Kunnskapsfilm er Snöballs nettsted for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring. Filmene vil også være nyttige for alle som har lyst til å lære mer. Nettstedet er bygd opp av filmserier. Hver serie består av filmer med tilhørende oppgaver, ressurser og oversikt over aktuelle kompetansemål.

Det nyeste tilskuddet er kortfilmen ”Fuck Fossils”. Der følger vi to ungdommer en spesiell høstkveld i 2050. Deres hverdag er svært påvirket av klimautfordringene og det store spørsmålet denne kvelden er om verden har klart å stoppe ved 2 graders global oppvarming? Hovedrollene spilles av Thomas Hayes og Rebekka Kjølle.

Filmen er basert på Thomas Cottis forskningsrapport: En framtid du ikke vil ha. Filmen er finansiert av Forskningsrådet og produsert av Snöball Film:Fleksibel bruk av nettstedet
Dere kan velge én film eller alle, i den rekkefølge dere ønsker. På den måten kan filmene og de tilhørende ressursene brukes fleksibelt. Filmene og de tilhørende ressursene kan for eksempel brukes som:

  • introduksjon til et temaet
  • innlæring eller repetisjon av viktige begreper
  • som læringsressurser for én skoletime, det vil si at elevene kan se en film, svare på spørsmål til filmen, utfør praktiske oppgaver og bruke lenker for utdypende informasjon
  • ressurser i prosjekt- eller gruppearbeid
  • et supplement til læreboka når elevene arbeider individuelt
  • oppsummering av tema

Oppgaver og ressurser
Til hver film er det laget oppgaver, forslag på ressurser til videre lesning og henvisning til læreplaner.

Det er laget tre typer oppgaver. Oppgaver før filmen har som hensikt aktivere elevenes forkunnskaper slik at de er forberedt og motivert til å se filmen. Oppgaver til filmen skal bidra til at elevene arbeider med sentrale begreper, trekker ut, bearbeider og reflekterer over innholdet i filmen. Fordypningsoppgaver gir elevene muligheter til å jobbe videre med stoffet og trekke inn mer faglig informasjon. En del av disse oppgavene kan også gjennomføres som diskusjoner i grupper eller hel klasse. At elevene gjør forarbeid og etterarbeid til filmene, vil gi større læringseffekt i forhold til om de bare ser på filmene. Oppgavene er ment som forslag. Føy gjerne til egne spørsmål som passer bedre til det undervisningsopplegget klassen er i gang med.

Under ressurser finner du lenker som kan være nyttige ved arbeid med fordypningsoppgavene.


Registrer e-postadressen din og få tilsendt nyhetsbrev fra Kunnskapsfilm om nye filmer som har kommet eller filmer de er i gang med å produsere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.