mandag 29. mai 2017

Gjesteblogg: Aktiv læring og fysisk aktivitet med TUTANK, av Kenneth Nordvik


Aktiv læring og fysisk aktivitet med TUTANK
Av Kenneth Nordvik

Når elever fra ulike barneskoler på 4. trinn får 83 + 4 til å bli 89 eller når Helsinki plutselig er hovedstaden i Belgia, da er det en sann glede for meg å hjelpe barn som muligens trenger et ekstra lite løft i skolehverdagen.

Med 11 års ansiennitet som pedagogisk medarbeider ved Skeie skole i Bergen og assistent i SFO, har jeg utviklet konseptet TUTANK Active Learning.

Konseptet er hovedsaklig basert på fysisk aktivitet og læring, men fungerer utmerket ved stasjonsarbeid i mindre grupper.

Hittil er det utviklet 23 aktivitetstilbud for aktiv læring i barneskoler, ungdomsskoler og for førskolebarn i barnehager.

Siste nytt i 2017 er Tutank TELLUS (geografi + matematikk). Her får barna boltre seg med både geografi og matematikk i samme setting.

Tellus består av 2 aktivitetsmatter med navn på 199 land rangert stigende. Brikkene som medfølger består av 199 internasjonale flagg med navn på hovedsteder. Hver brikke har ulike regneoppgaver som gjør at elevene kan regne seg fram til riktig navn på land.

Eksempel på oppgave
Hovedstaden i landet er Havana. Hva heter landet?

Hvert lag har kun 2 hjelpemidler tilgjengelig:

1) Kan vi få se flagget?
2) Hva er regnestykket? (40 + 2)

Se eksempel på hvordan det gjøres i denne videoen:
Oppgavetyper
Velg ut alle europeiske brikker med flagg og hovedstad. Hver brikke har enkle addisjonsoppgaver. 

Svaret på regneoppgavene gjør at elevene raskt finner navnet på riktig land i Europa.
Elevene er fysisk aktive, samarbeider på lag og lærer av hverandre. Lignende opplegg finnes også for Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Tutank TELLUS er en selvgående aktivitet etter at læreren har gitt en rask instruksjon og kort forklaring på hvordan elevene skal løse oppgavene. Elevene er fysisk aktive og samarbeider på lag. På den måten får du mulighet til å observere hver enkelt elev i samspill med andre elever. Elevene observerer, lytter og lærer av hverandre.

Oversikt over oppgavetyper og priser på materiell finner du her.

Følg TUTANK på Facebook!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.