Sider

tirsdag 13. juni 2017

Barnas valg 2017: Hvordan ville Norge sett ut om barn fikk bestemme?For første gang i historien arrangeres Barnas valg der barn kan gi sin stemme til det partiet de mener bør bestemme i Norge. Det er Redd Barna som står bak opplegget.

Barnas valg er en digital plattform for barn og unge som presenterer demokrati, valg og Norges politiske system på en informativ, interaktiv og engasjerende måte. Her vil barn og unge få mulighet til å lære om det politiske systemet i Norge og de ulike politiske partiene. Alle barn mellom 5. - 10. klasse skal få mulighet til å stemme digitalt på det partiet de mener bør bestemme.

Alle partiene som sitter på Stortinget har for første gang laget et eget partiprogram rettet mot barn. I Barnepartiprogrammet presenterer de partiet sitt og de viktigste sakene sine. I tillegg har hvert parti spilt inn en kort filmsnutt om sitt parti. Dette vil være tilgjengelig på barnasvalg.no og reddbarna.no/barnasvalg. I tillegg vil man finne video, bilder, lyd og tekst som beskriver demokrati og Norges politiske system.

Jeg har vært i kontakt med Reber Iversen i Redd Barna for å høre mer om opplegget og hva de ønsker å oppnå:

- Det er flere sider av hva vi vil oppnå med Barnas valg. For det første er det for Redd Barna utrolig viktig å bidra til å realisere barns rettigheter. Som Barnekonvensjonen fastslår er det avgjørende ting et barn har rett til å bli vernet fra, er det også avgjørende at barn har rett til å påvirke. På lik linje med andre mennesker har barn rett til å være informert om hva som former de omgivelsene barn lever i, og ikke minst har de også en rett til å påvirke disse prosessene – barn skal også være en del av det politiske felleskapet, enn om ikke i samme grad som voksne. Men når vi ser rundt oss, så mangler barn i målgruppen vår reelle politiske plattformer, hvor man kan ta stilling til politikk og ikke minst ta et standpunkt.Det er dette vi først og fremst ønsker å oppnå med Barnas valg, skriver han i en epost.

-  Litt mer konkret ønsker vi at dette på sikt skal være så stort at det kan bli et standard verktøy for skolene i sin undervisning, og at så mange deltar som mulig slik at vi kan få et kvalitativt svar på hvordan Stortinget ville sett ut om barna fikk bestemme. For på den andre siden, skal vi realisere barns rettigheter, så må politikerne og beslutningstakere være informert om hvilken virkelighet barna lever i, og hvilke saker som er viktige for dem. Derfor håper vi også å skape debatt blant barna, og gi barna en stemme og et talerør inn til de som tar avgjørelser som påvirker omgivelsene barn lever i. Og skal vi gjøre det må vi snakke et annet språk enn de voksnes språk. Derfor er vi så glade for at Stian Barsnes Simonsen – som har utviklet konseptet – ville gjøre dette med oss. Sammen skal vi presentere politikk på en gøy og spennende måte, sier Reber Iversen.

Redd Barna har sendt ut en epost til alle landets skoler og opplegget ble også viet plass i Dagsrevyen. Men hvordan vil samarbeidet med skolene foregå?

- Dette er et prosjekt som ikke omhandler de som har stemmerett, og har derfor vist seg å være litt vanskelig å få støtte til. Derfor har vi enn så lenge ganske få ressurser. Ideelt sett skulle vi i god tid ha koordinert med skolene, svart på spørsmål underveis og i forkant, og produsert mer materiell skolene kunne bruke. Derfor blir det ikke i år et konkret samarbeid med skolene slik vi skulle ønsket, sier Iversen.


- Vi håper at alle skolene i Norge vil ta i bruk dette verktøyet for å informere og engasjere barn i demokrati og politiske systemer. Mange skoler skal ha fokus på stortingsvalget til høsten og Barnas valg er et godt tilbud til de som virkelig vil ta barn på alvor. Vi vil samarbeide tettere med noen skoler, Barnas Valg-skoler, som vi vil ha litt ekstra fokus på, invitere politikere til å ha valgkamp i skolegården og andre arrangementer. Vi tar gjerne imot innspill på hvordan vi kan samarbeide fra alle kanter!

Dermed kaster jeg ballen videre til alle som leser dette blogginnlegget. Sørg for at lærerne på din skole blir informert. Sørg for at barna får bruke stemmeretten. Og sørg for at de demokratiske verdiene står i sentrum!

Barnas valg lanseres for fullt 14. august 2017. Da er nettsidene klare med alt innholdet som nevnt ovenfor. Alle episodene av Barnas valgshow vil ligge på nettsiden og på youtube.

Barna vil kunne gi sin stemme i perioden 4. til 7. september, i "Barnas valguke". Alle norske barne- og ungdomskoler vil oppfordres til å invitere politikere og lage litt ekstra stas rundt valget denne uken og til å sette av tid til å stemme.

Torsdag 7. september er selve "Barnas valgdag" og vi stenger stemmeslusene samtidig som SFO stenger. Fredag 8. september vil vi invitere til pressekonferanse for å presentere resultatet og vinneren av Barnas valg 2017.


Redd Barna vil på det sterkeste anbefale alle skolene om å la barna få delta på Barnas valg og legge til rette for at de kan gi sin stemme på Barnas valgdag 7. september!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.