lørdag 3. juni 2017

Boktips: "Lesson Study i en nordisk kontekst", av Bjørg Oddrun Hallås, Gerd Grimsæth (red.)


Lesson Study i en nordisk kontekst (Gyldendal Akademisk, 2016) er en vitenskapelig antologi med bidrag fra forskere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Å utvikle undervisningspraksisen er et sentralt tema innenfor utdanningsforskningen. Kapitlene i boka viser hvordan forskere fra de nordiske landene har utviklet forskningsprosjekter, brukt varierte metodiske tilnærminger og fått frem ny kunnskap på feltet.

Førstelektorene Bjørg Oddrun Hallås og Gerd Grimsæth har vært redaktører for boken. 

- Det viktigste er å få noen felles begreper som gjør at man kan reflektere sammen med kollegaer og ha fokus på best mulig undervisningspraksis. Og da er ikke de personlige egenskapene til hver enkelt lærer det sentrale, men å teste ut en undervisningsøkt man har planlagt sammen med andre lærere, sier Hallås i et intervju.

Målet for Lesson Study og Learning Study er å forbedre elevenes læring. Erfaringer fra en rekke land er at det er akkurat det som skjer. Lesson Study stammer fra Japan, der det heter Kenkyou jugyou (forskningstime). Metoden handler om at lærere samarbeider i små grupper, diskuterer elevenes læringsmål for en økt eller en periode, planlegger undervisningsopplegg, observerer hverandres undervisning (gjerne ved videofilming) og så analyserer resultatet og deler/publiserer erfaringene med de andre lærerne på skolen. Lesson Study er lærernes samarbeidslæring satt i system.

- Det å forske på egen (og andres) undervisning dreier seg grunnleggende om profesjonalitet i yrkesutøvelsen, skriver Thorolf Krüger, professor ved Senter for utdanningsforskning, i forordet.

Lesson Study. Forskningsgrunnlaget
Kapittel 1. Lesson- och Learning Study. Modeller för undervisningsutveclande undervisning
Av Inger Eriksson

Kapittel 2. Hva er forskningsgrunnlaget for Lesson Study som metode til styrking av profesjonskunnskap i skolen?
Av Elaine Munthe, Raymond Bjuland og Nina Helgevold

Lesson Study. Profesjonsutveckling
Kapittel 3. Istället för at tjata. Om lärares och forskares lärandeprocess i ett Learning Lesson Study-pilotprojekt i Finland
Av Katarina Rejman og Anna Slotte

Kapittel 4. Lesson Study i en nasjonal satsing for bedre klasseledelse
Av Christine Hope og Gerd Grimsæth

Kapittel 5. Vad lär sig lärare från Lesson Study och Learning Study?
Av Angelika Kullberg

Lesson Study i lærerutdanning
Kapittel 6. Lektionstudier og læringsfellesskaber
Guðný Helga Gunnarsdóttir og Guðbjörg Pálsdóttir

Kapittel 7. Lektionstudier i læreruddanelsens praktik - et profesionelt løft?
Av Ella Jørgensen, Peder Rostgaard og Arne Mogensen

Kapittel 8. Det aktionslæringsbaserede bachelorprojekt
Av Karen Hedegaard, Elise Dahl Krogh og Carsten Høi

Kapittel 9. Lesson Study som redskap i forskningsbasert lærerutdanning
Av Nina Helgevold, Gro Næsheim-Bjørkvik og Sissel Østrem

Kapittel 10. Aktivitetsteoretiske perspektiver på Lesson Study og praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning
Av Reidar Mosvold og Raymond Bjuland

Kapittel 11. The impact of Lesson Study and Content Representation on student teacher's Science teaching
Av Martin Vogt Juhler og Bjørn Håland

Kapittel 12. Student teacher reflections on the experiences of undertaking an EFL Lesson Study project in initial teacher education
Av Deborah L.S. Larssen og Ion Drew

Lesson Study i lokal kontekts
Kapittel 13. Et deltagelsesperspektiv på lektionstudier som metode til lærerudvikling i Danmark
Av Charlotte Krogh Skott og Hanne Møller

Kapittel 14. Å transformere en global pedagogisk idé i lokale kontekster
Av Gerd Grimsæth, Bjørg Oddrun Hallås og Asle Holthe

Presentasjon av boka "Lesson Study i en nordisk kontekst" i Universitetsbiblioteket i Stavanger, 28. september 2016:Les også:
Ny bok: Lesson Study i en nordisk kontekst - intervju med redaktørene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.