søndag 4. juni 2017

Gjesteblogg: Avslutt skoleåret med nye ideer, av Barbara Anna Zielonka


Avslutt skoleåret med nye ideer
Av Barbara Anna Zielonka - @bar_zie


Om noen få dager skal vi feire avslutningen av dette skoleåret. Mange av oss er opptatt med muntlige eksamener. Men det er fortsatt mange elever som ikke kom opp i muntlig og derfor er det viktig å ta hensyn til dem også. Hvordan kan vi lærere bruke de siste skoledagene på den beste måten? Noe som mange gjør, er å vise en film knyttet til noen av kompetansemålene. Tenk om alle bestemmer seg for å gjøre dette. Da kommer elevene fort til å gå lei. Derfor har jeg lyst til å dele noen andre undervisningsideer som jeg har brukt på slutten av skoleåret med mine egne elever.

Tidslinjer
Tidslinjer er et perfekt verktøy som ofte brukes når man jobber med historiske hendelser eller når man lager biografier eller autobiografier. Tidslinjer kan også erstatte tradisjonelle portfolio.

Man kan lage digitale versjoner av tidslinjer ved å bruke Timeline, Sutori eller Our Story eller la elevene skrive ut tidslinjer på papir og henge dem opp i klasserommet. På slutten av skoleåret er det en god ide og la elevene reflektere over alle temaer de har lært noe om. Hvert år pleier vi å velge den beste tidslinjen som brukes neste skoleår for å presentere terminplaner for nye elever. Elevene blir kjent med temaer, begreper og oppgaver på en visuell måte allerede i august.

Brevskriving
En annen oppgave jeg bruker ofte i juni er brevskriving. Elevene blir bedt om å skrive brev til nye elever som skal begynne på skolen vår. Brevene skrives ut anonymt og gis til nye elever i august. Ofte er de overrasket at de får brev fra noen de ikke kjenner, men de er også spent fordi de får en smakebit på det som venter dem senere.

Smashboard
Smashboard er utviklet av Dee Lanier og ligner litt på typiske brettspill. For å lage en smashboard, trenger du kun Google Docs Template og et utvalg av problemer elevene kan løse, eller mål som elevene må oppnå. Både elever og lærere kan velge hvilke problemer eller mål de har lyst til å fokusere på. I geografi eller internasjonal engelsk kan man for eksempel velge problemer knyttet til globale utfordringer. Bruk av Smashboard bidrar til utvikling av kreativitet og kritisk tenking og involverer app-smashing som er en prosess der man bruker forskjellige apper for å fullføre en oppgave. Sånne oppgaver er både morsomme og de hjelper elevene til å bli bedre kjent med apper som kan brukes i læring senere. I tillegg egner Smashboard seg for alle som er interessert i spillbasert læring og som vil utfordre elevene på en morsom måte.

Undersøkelser
Å kunne lage gode undersøkelser, å samle og analysere data, å stille gode spørsmål er en nyttig og praktisk ferdighet vi må utvikle hos elevene våre. I juni oppmuntrer jeg mine elever til å lage digitale spørreundersøkelser ved å ta i bruk Google Forms og Survey Monkey. Først pleier jeg å lage en workshop om datainnsamling, spørreskjemaer, statistikk, kvalitative og kvantitative analyseteknikker. Etter denne delen får elevene starte med en idemyldring og må velge et tema de har lyst til å jobbe med. På slutten må de dele resultatene sine med andre ved å bruke sosiale medier.

Graffitivegg
Har du elever som elsker å tegne bør du la dem lage en graffitivegg. Den letteste måten å gjøre dette på er å kjøpe brunt papir og henge det opp på den største veggen du har i klasserommet. Denne oppgaven hjelper elevene med å reflektere over det de har gått gjennom dette skoleåret, men den gir deg også mye informasjon om oppgaver elevene likte eller husket best. Jeg har også lagt merke til at elever som ikke hadde lyst til å delta i diskusjoner om alt vi har jobbet med, var ganske engasjerte da de kunne tegne sine ideer rett på veggen.

Videoårbok
I løpet av skoleåret pleier jeg å ta mange bilder av elevene mine. Bildene viser hva vi har gjort og hvilke undervisningsmetoder vi har brukt. Istedenfor å lage mine egne videoer, gir jeg elevene tilgang til alle bildene og ber dem om å lage videoer som oppsummerer hele året. iMovie, Adobe Spark og Splice er elevens favoritt-apper.

Tiden vi bruker med elevene våre er kjempeviktig. Å gi elevene tid til å reflektere over det de har lært er så verdifullt og meningsfullt! Jeg håper at du bruker den siste tiden til å vise elevene dine hvordan de har vokst i løpet av det siste året og hva du selv har lært ved å samarbeide og lære med dem.

Ønsker alle lærere en god sommer!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barbara Anna Zielonka er engelsklærer ved Nannestad videregående skole i Akershus. Hun ble tildelt årets Gulleplepris på NKUL i mai. 2017. Hun har tidligere skrevet disse innleggene på Lærerbloggen:

Den digitale verden - et hav av muligheter
Edtech med fokus på internasjonalisering
Genius Hour - hvor lidenskap og kreativitet møtes
7 måter å utvikle deg som pedagog
VR-briller i undervisningen

1 kommentar:

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.