søndag 30. juli 2017

Boktips: "Ledelse som setter spor" av Michael Fullan


I boka Ledelse som setter spor (Cappelen Akademisk, 2017) utdyper Michael Fullan hva han mener skal til for at ledere skal kunne bidra til dype og varige endringer. Boka handler om hva ledere kan gjøre for å skape en skole der elevene beholder engasjementet og lidenskapen for å lære til beste for sine omgivelser og menneskeheten - intet mindre.

Boken er strukturert rundt seks spenningsfelt som Fullan mener ledere må håndtere: 


1) Å bryte gjennom ved moralsk imperativ og oppløftende lederskap
2) Å mestre innhold og prosess
3) Å lede og å lære i like stort omfang
4) Å se elever som endringsagenter og protesjeer
5) Å mate og å bli matet av systemet
6) Å være både en viktig og uunværlig aktør


Det første handler om hvordan ledere kan kombinere moralske imperativ og oppløftende lederskap. Det andre dreier seg om spenningen mellom innhold og prosess, mens det tredje viser til hvordan ledere må klare å finne balansen mellom egen læring og ledelse av andre. Å se elever snarere som endringsagenter enn som passive konsumenter av kunnskap skildres i det fjerde spenningsfeltet. Det femte omhandler spenningen mellom det å mate og det å bli matet av systemet. Til sist drøftes spenningen som ligger i at ledere må være essensielle aktører i utviklingen på egen skole og samtidig bygge kompetanse og kapasitet slik at de selv blir overflødige i skolens videre drift og utvikling.

- Dybdearbeid innebærer tross alt at å få ideer ingen har tenkt på før, eller å se ting i et helt nytt perspektiv, skriver Fullan (side 49).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michael Fullan er en av verdens mest kjente utdanningsforskere. Han har skrevet en rekke prisbelønnede bøker om skole- og systemutvikling, og han er en av arkitektene bak Ontarios utdanningssuksess. Han blir i dag brukt som rådgiver av utdanningsmyndigheter over hele verden. Fullan er også en kjent bidragsyter til skole- og systemutvikling i Norge, brukt flere ganger på utdanningskonferanser arrangert av Utdanningsdirektoratet. Følg han på twitter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.