lørdag 29. juli 2017

Boktips: "Lesson Study og læreres læring" av Knut-Rune Olsen og Tor Arne Wølner


I Lesson Study og læreres læring (Gyldendal Akademisk, 2017) av Knut-Rune Olsen og Tor Arne Wølner, kan du lese om mange praktiske eksempler på utfordringer og muligheter knyttet til Lesson Study. Blant annet gis det eksempler på hvordan Lesson Study brukes i forhold til aktuelle temaer i skolen som dialogbasert undervisning, omvendt undervisning og skolen som lærende organisasjon.

Målet for Lesson Study og Learning Study er å forbedre elevenes læring. Metoden handler om at lærere samarbeider i små grupper, diskuterer elevenes læringsmål for en økt eller en periode, planlegger undervisningsopplegg, observerer hverandres undervisning (gjerne ved videofilming) og så analyserer resultatet og deler/publiserer erfaringene med de andre lærerne på skolen. Lesson Study er lærernes samarbeidslæring satt i system.

- Lesson Study er en arbeidsmåte. Innholdet er ikke gitt. Vi kan si at Lesson Study er lik en syklus av planlegging – gjennomføring – refleksjon som blir gjentatt, en dobbelsyklus. Det som arbeides med er opp til de som utgjør gruppen, skriver Elaine Munthe, professor i pedagogikk og Dekan ved Universitetet i Stavanger (UiS).


Boka består av syv kapittel:

Kapittel 1: Lesson Study og læreres læring
Kapittel 2: Lesson Study - bakgrunn og utvikling
Kapittel 3: Grunnleggende prinsipper og strategier for Lesson Study
Kapittel 4: Lesson Study i praksis
Kapittel 5: Lesson Study og dialogbasert undervisning
Kapittel 6: Lesson Study og omvendt undervisning
Kapittel 7: Lesson Study og skolen som lærende organisasjon

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knut-Rune Olsen er førstelektor i pedagogikk og arbeider ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Drammen. Han har bakgrunn som lærer, skoleleder og forsker. Hans faglige spesialfelt er veiledning, lærelæreplanutvikling og didaktikk. Han har skrevet og redigert en rekke bøker om disse temaene.

Tor Arne Wølner arbeider som dosent ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Vestfold. Han har forsket på bruk av Lesson Study i team- og skoleutvikling, dialogbasert undervisning og anvendelse av digitale medier i klasserommet. Han har publisert en rekke artikler og bøker om disse temaene.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.