lørdag 22. juli 2017

Undervisningsopplegg: Vitneprosjektet - 22. juli på nært hold


Vitneprosjektet er et undervisningstilbud hvor elever møter mennesker som på ulike måter opplevde 22. juli på nært hold. Ved å løfte frem overlevende, etterlatte og andre som kom tett på terroren, ønsker vitneprosjektet å bidra til at kunnskapen om 22. juli videreføres.

Det er 22. juli-senteret i Oslo som står bak prosjektet.

På bildet over ser du Maja Gudim Burheim, som er vitnekoordinator, samt vitnene Thomas Vogt og Ole Martin Slyngstadli. Bildet er tatt i forbindelse med piloteringen av prosjektet. Da var det var Foss videregående skole i Oslo som deltok. Du kan lese mer om prosjektet på 22. juli-senterets nettsider. Selve prosjektet lanseres i januar 2018.

Barna som ble født i 2011 begynner på skolen denne høsten. Men terrorangrepet har ikke funnet veien inn i læreplanene.

– Men det er nettopp de som går på skolen nå, våre fremtidige generasjoner, som kan sørge for at noe sånt aldri skjer igjen. Det er viktig at de vet hva som skjedde, og bakgrunnen for det, sier AUF-leder Mani Hussaini i et intervju med Dagsavisen.

Vitneprosjektet er nettopp et slik tilbud. 22. juli-senteret er i ferd med å utvikle dette undervisningsopplegget for barn på senteret. De vil også utvikle digitale læringsressurser, som skoleklasser som ikke har ressurser til å reise til Oslo også kan dra nytte av.

- 22. juli-senteret ønsker gjennom vitneprosjektet å være en arena hvor de personlige historiene kan fortelles i et trygt rom og settes inn i en større sammenheng. Undervisningen tar utgangspunkt i interaksjon mellom elever og vitner, tilrettelagt av formidler. På sikt vil prosjektet også formidle vitneberetninger som digitalt innhold på nett, inkludere videoklipp og skriftlig materiale, skriver senteret på sine nettsider.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.