mandag 14. august 2017

Gjesteblogg: Derfor er undervisning om FNs bærekraftsmål et must! Av Barbara Anna Zielonka


Derfor er undervisning om FNs bærekraftsmål et must!
Av Barbara Anna Zielonka - @bar_zieVerden vi lever i er i stadig endring. Nye politiske verdensledere velges, nye borgere blir født og nye konflikter og kriger pågår. Det er ganske lett å være med på det negative som skjer rundt om i verden, men vi må også prøve å utfordre status quo. Som lærer har jeg mulighet til å påvirke mange elevers og læreres tenkning og gjøre de oppmerksomme på problemer av stor betydning, og som angår planeten vår.

Hva er SDGene?

Ifølge FNs utviklingsprogram er bærekraftige utviklingsmål (Sustainable Development Goals, SDGs) et universelt tiltak for å utrydde fattigdom, beskytte planeten og sikre at alle mennesker nyter fred og velstand. Disse 17 målene er sammenkoblet. Det betyr at hvis vi begynner å gjøre noe med ett av dem påvirker vi også de andre målene. I løpet av de neste 15 årene må vi, lærere, fokusere på disse målene, slik at vi kan forbedre livene til de som virkelig trenger det. Det er også verdt å huske at SDGs bygger videre på de åtte tusenårsmålene (Millennium Development Goals, MDGs) som ble vedtatt av alle land i 2001.

Be the Change, Take the Challenge - mitt svar på fremming av menneskerettigheter.


Ideen om prosjektet ble født i Norge i april 2017 da jeg offisielt avsluttet mitt tidligere prosjekt med tittelen The Universe is Made of Tiny Stories sammen med 35 skoler fra hele verden. I mai 2017 inviterte jeg de mest engasjerte lærerne fra mitt tidligere prosjekt til å bli med på Loomio, som er en beslutningsprosess for å diskutere alle målene i årets prosjekt, kalt Be the Change, Take the Challenge. Etter flere uker med aktive diskusjoner bestemte vi oss for å lansere et helt nytt prosjekt som fokuserer på FNs bærekraftsmål (SDG) og globalt samarbeid. Hovedformålene for dette prosjektet er å hjelpe elever og lærere til å forstå viktigheten av SDGene gjennom samarbeid mellom elever fra hele verden, å hjelpe lærere bli kjent med de nyeste IKT-verktøyene og øke evne til å kommunisere skriftlige og muntlige ferdigheter. 

Hvorfor SDGene?
I de siste seks årene har jeg vært ansvarlig for et programfag som heter "Internasjonal engelsk". I dette kurset har jeg undervist elevene mine om sosiale, miljømessige og politiske utfordringer knyttet til planeten vår. Blant de mest populære temaene blant elevene mine var fattigdom, vannkrise, klimaendringer og økende forskjeller i verden. Det slo meg at de største problemene bare ble diskutert alene. Det måtte jeg gjøre noe med.

Jeg tror at elevene, uavhengig av alder eller fag de tar, må få grundig kunnskap om SDGene. Hvis vi ønsker å utvikle ferdigheter for fremtiden, som kritisk tenkning, problemløsing, global bevissthet, initiativ, forskningferdigheter, lederskap og samarbeid og utholdenhet hos elevene, må vi undervise om temaer som angår alle. Undervisningen om SDG bør være førsteprioritet! Å undervise i bærekraftsmålene, for å kunne takle verdensproblemer, må starte allerede i skolen.


Hvorfor globalt samarbeid?
Det er ikke overraskende at FNs bærekraftsmål er bygget på ideen om partnerskap. Uten samarbeid vil det være umulig å nå disse målene. Det er derfor "Be the Change, Take the Challenge"-prosjektet legger vekt på det globale samarbeidet. Elever og lærere som allerede er våre prosjektpartnere har et felles mål og skal jobbe mot det - de vil være agenter for positiv forandring. Gjennom 8 måneder vil 65 skoler fra hele verden delta i en rekke oppgaver som skal hjelpe dem til å bli bedre kjent med SDGene og utvikle problemløsningsferdigheter. Å være utsatt for så mange forskjellige tanker, holdninger, meninger og løsninger vil være et øyeåpner for mange elever som aldri har jobbet i internasjonale lag før. I tillegg vil elevene bli invitert til en rekke Skype-økter, slik at de kan forbedre sine muntlige- og presentasjonsferdigheter.

Hvordan lykkes med FNs bærekraftsmål?
For å nå bærekraftsmålene må vi først styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dem. Jo tidligere vi begynner å snakke med elevene og andre lærere om de 17 målene, jo lettere vil det være for dem å tilegne seg disse kunnskapene. Det letteste vil være å undervise om målene i fellesskap. Det vil si at for eksempel historielæreren lager en oppgave hvor elevene sammenligner fattigdomsperioder i forskjellige land mot hverandre, geografilæreren jobber med Hunger Map, engelsklæreren finner dikt om noen av de 17 målene og la elevene analysere språkmidler, mattelæreren setter oppgaver der elevene beregner ernæringskrav for borgerne i forskjellige land. SDGene kan også hjelpe oss med å jobbe med kreativ tverrfaglighet. Det finnes mange muligheter og bare fantasien setter grenser her. Hvis vi ønsker endringer i verden, må vi først lære elevene om verdensproblemer. Deretter må vi utvikle problemløsningsferdigheter og dermed styrke elevene til å skape verden som ennå ikke er skapt.
____________________________________________________________________

Barbara Anna Zielonka er engelsklærer ved Nannestad videregående skole i Akershus. Hun ble tildelt årets Gulleplepris på NKUL i mai. 2017. Hun har tidligere skrevet disse innleggene på Lærerbloggen:

Betydningen av refleksjon i jobben som lærer
Avslutt skoleåret med nye ideer
Den digitale verden - et hav av muligheter
Edtech med fokus på internasjonalisering
Genius Hour - hvor lidenskap og kreativitet møtes
7 måter å utvikle deg som pedagog
VR-briller i undervisningen


Foto: FN-sambandet - FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.