lørdag 12. august 2017

Skolemiljø: Ny gruppe på Facebook


Alle barn og ungdom har rett til et trygt og godt skolemiljø. Likevel er det mange som blir mobbet og holdt utenfor i skolen. Sånn kan det ikke være!

Jeg har derfor opprettet en skolemiljø-gruppe på Facebook. Hensikten med denne gruppa er å skape et fellesskap rundt elevene og jobbe aktivt mot mobbing. Men også spre informasjon og kunnskap om mobbing, krenkelser og utestenging. Bli medlem!

Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:
  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd
Å være medlem av denne gruppa betyr at du har tatt et personlig ansvar for at alle dine elever skal ha en skolehverdag fri for mobbing, krenkelser og utestenging.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

Hensikten med det nye regelverket er at det skal styrke rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre, og være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlig skolemiljø. Dette innebærer både nye regler og endringer i de eksisterende.

Elevenes rett til et godt fysisk skolemiljø er nedfelt i Opplæringslovens kapittel 9A.

Stortingets vedtak til lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) finner du her.

Utdanningsdirektoratet har laget et nytt rundskriv som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen.

I denne gruppa oppfordres DU til å poste saker som har med dette å gjøre. Det kan være saker om mobbing, relevant forskning, gode artikler, boktips og saker som har med de nye endringene i lovverket å gjøre.

Elevene våre har rett til et godt og trygt skolemiljø - og det er vår jobb å sørge for at de har det! Bli medlem av Skolemiljø på Facebook!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.