torsdag 10. august 2017

Undervisningsopplegg: Ren elev - presentasjoner, oppgaver og videoklipp


"Ren Elev" er et undervisningsopplegg i antidoping tilpasset lærere og elever i den videregående skolen. Programmet består av presentasjoner, oppgaver og videoklipp, og inkluderer dessuten e-læringsprogrammet "Ren Utøver". Det er Antidpoing Norge som har utviklet opplegget.

Selve opplegget og alle ressursene finner du her.

- Det er grunn til å tro at mange unge i Norge på ulike måter er berørt av dopingproblematikken. Vi mener skolen er en viktig arena, med et stort potensial når det gjelder å spre kunnskap og gode holdninger. I vårt forebyggende arbeid er vi opptatt av å tilby attraktive, oppdaterte og relevante opplegg for ulike målgrupper. Med "Ren Elev" har vi utviklet et program som er enkelt å ta i bruk for lærere og et program som vil oppfattes som interessant og lærerikt for elever, sier daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.

Ren Elev består av egne undervisningsopplegg for lærere med presentasjoner, oppgaver og videoklipp tilpasset kroppsøvingsfaget og tverrfaglig bruk.

E-læringsprogrammet "Ren Utøver" som brukes av utøvere og idrettsorganisasjoner over hele verden. Bygget opp av ulike moduler, der eleven blir utfordret på kunnskap og holdninger gjennom interaktive oppgaver.

"Ren Elev" erstatter "Ren Skole"-programmet som har eksistert siden 2010, og er bygget opp av seks moduler som tar for seg ulike aspekter av tematikken:

Dopingmidler: Modulen tar for seg hva doping er, hvordan anabole androgene steroider, andre anabole stoffer, vekstfaktorer og sentralstimulerende midler påvirker kroppen og hvorfor noen personer velger å bruke doping.

Konsekvenser av bruk av anabole androgene steroider:
Denne modulen tar for seg konsekvenser av AAS-bruk. Både fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser belyses.

Motivasjon for dopingbruk: Modulen tar for seg ulike former for motivasjon for dopingbruk. Hovedfokuset for denne modulen vil derimot være kroppspress. Mange unge utsettes for et press om å prestere på alle arenaer, og dette innebærer for mange å ha en muskuløs og veltrent kropp. Noen ungdommer tyr til uheldige metoder og snarveier for å oppnå en kropp som tilfredsstiller samfunnets krav. Gjennom modulen ønsker vi å skape refleksjon rundt dette temaet.

Kosttilskudd: Modulen setter fokus på kosttilskudd. Antidoping Norge har en restriktiv holdning til bruk av kosttilskudd. Det er alltid en risiko for at enkelte kosttilskudd kan være forurenset med dopingmidler.

Ren trening: Informasjon om ren trening som alternativ til dopingbruk har vist seg å kunne ha god forebyggende effekt mot bruk av doping. Denne modulen gir en kortfattet beskrivelse av hvordan man kan planlegge og gjennomføre ren trening med god effekt.

Idrett og doping: Modulen beskriver dopingens historie og setter fokus på dagens etiske og moralske utfordringer knyttet til doping i idretten. Det legges opp til diskusjon i plenum, oppgaver knyttet til fysisk aktivitet og gjennomføring av "Ren utøver".

Undervisningen kan gjennomføres både på PC, nettbrett og smarttelefon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.