søndag 3. september 2017

Boktips: To nye bøker om Ungdomstrinn i utvikling

Nå kommer det to nye bøker om et av Norges mest omfattende skoleutviklingsprogram, Ungdomstrinn i utvikling med undertittel funn og fortellinger: Ungdomstrinn i utvikling - skoleutvikling og ledelse og Ungdomstrinn i utvikling - skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Begge bøkene utgis på Universitetsforlaget.

NTNU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet hatt et koordineringsansvar for universitets- og høgskolesektorens innsats i Ungdomstrinn i utvikling. Professor May Britt Postholm har ledet denne koordineringsgruppen.

Hun er sammen med Thomas Dahl, Erlend Dehlin, Gunnar Engsvik, Eirik J. Irgens, Anita Normann og Alex Strømme redaktører for begge bøkene.

Rundt 1150 skoler med ungdomstrinn har i perioden 2012-2017 fått hjelp av kompetansemiljøene fra UH-sektoren til å utvikle mer praktisk, variert og motiverende undervisning.


- På NTNU har vi både forsket på Ungdomstrinn i utvikling, og hatt en oppgave i å koordinere universitetets- og høgskolesektorens innsats nasjonalt. Begge deler under ledelse av professor May Britt Postholm, og flere andre av vår faggruppe SKULEs ansatte har deltatt i dette arbeidet, skriver Eirik J. Irgens på sin facebook-side.

- De ulike kapitlene tar oss inn i skolehverdagen, og de mange utfordringer og dilemmaer som skoleutvikling medfører.

"Ungdomstrinn i utvikling - skoleutvikling og ledelse" handler om samarbeidet mellom ulike aktører i skoleutvikling. Forfatterne setter fokus på læreres profesjonelle utvikling og på kollegaobservasjon som utviklingsverktøy. Boken handler også om skoleledelse og ledelse av elever.

"Ungdomstrinn i utvikling - skoleutvikling, lesing, skriving og regning" handler om læreres utvikling og læring, knyttet både til profesjonsutøvelse og til spesifikk fagforståelse. Forfatterne belyser hvordan man jobber med ulike læringsområder i klasserommet.


Primærmålgruppe er studenter og forskere innen skolesektoren, men boken er også relevant for lærere, skoleledere og andre som er opptatt av hvordan kvaliteten i skole og utdanning kan forbedres gjennom systematisk utviklingsarbeid.

Begge bøkene retter fokus mot læreres utvikling og erfaringer, og hvordan man jobber med disse læringsområdene i klasserommet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.