torsdag 26. oktober 2017

Gjesteblogg: Lektor Spurklands to favorittapp’er. Av Anders Baumberger


Lektor Spurklands to favorittapp’er
Tekst og foto: Anders Baumberger, redaktør i Kikora

“Hei det er Anders i Kikora. Kan jeg være flue på veggen i noen timer hos deg?” Simen Spurkland svarer kjapt at jeg kan komme i overmorgen. Jeg er nysgjerrig på samtaledynamikken i klasserommet til en av Norges mest etterspurte lærere så jeg vil observere.

Vøyenenga skole i Bærum kl 08:30, onsdag 25. oktober
Nå sitter jeg her bakerst i klasserommet til 10D og ser to meter lærer stå i døråpningen. Han ønsker hver elev velkommen med et raskt håndtrykk. Når alle er inne reiser de seg, hilser god morgen og tar fram hvert sitt nettbrett. Over tavla henger store plansjer med ordene “Respekt”, “Mot”, “Raushet” og “Tydelighet”.

Simen har klare meninger om hva god undervisning er. Han gir for eksempel knapt noen lekser. Jeg er skeptisk, men vi lar det ligge her. Simen legger opp undervisningen sin rundt nettbrettene, men reiser land og strand rundt og forteller at de to desidert viktigste “app’ene" han bruker er two eyes og two feet. Han mener de digitale verktøyene og læremidlene han bruker først og fremst gjør det lettere for ham å være tilstede for elevene, både i timene og til faglig kommunikasjon utenom.

Vi er en halvtime inn i første time. Simen har ikke gjennomgått noe i plenum. Elvene løser matteoppgaver i par eller grupper. Noen sitter alene. Det er lav summing tidvis avbrutt av latter. Andre ganger småfrustrert stønning over en oppgave. Simen har brukt den hele den første halvtimen sittende sammen med en liten gruppe elever. De har fordypet seg i noen få oppgaver. Nå har han forflyttet seg til neste gruppe. Tre jenter trenger hjelp til låsing av celler i regneark. Selv raste jeg som lærer fra elev til elev for å “rekke over alle”. Simen tenker motsatt.

Etter én time på Vøyenenga har jeg ikke sett noe magi. Ikke noe revolusjonerende klasseromsledelse eller didaktiske genistreker, men summen av små grep som jeg prøver å fange opp for å forstå dynamikken. For god dynamikk og faglig trykk er det utvilsomt her denne onsdags morgenen. Jeg har ikke sett annet enn matte på skjermene. Jeg har ikke hørt annet enn faglig prat mellom elevene.

Bak Simens rygg forsøker jeg å finne noen sprekker i fasaden. Jeg borer forsiktig hos tre av jentene: “Dere har ikke hatt noe teori i dag. Hvordan lærer dere stoffet?” Lure smil tilbake, før en av tiendeklassingene letter på sløret. “Vi skal egentlig se noen videoer hjemme, men ikke alle gjør det.” Ja, så fant jeg noe, men det forandrer ikke totalinntrykket mitt av en gruppe elever i flytsonen og her er noen av de små enkle grepene som bidrar til å gjøre forskjellen. Selvfølgeligheter for noen, men kanskje noe å plukke opp for andre? Har du innspill eller flere tips til hvordan man får mer ut av oppgaveregningen i mattetimene. Del de gjerne nedenfor!

Tre grep for bedre læringsutbytte gjennom oppgaveregning på skolen:

1. Papir og blyant: Det er svært lenge mellom hver gang jeg observerer en hel klasse jobbe digitalt hvor samtlige elever også har papir og blyant framme - og bruker det aktivt, slik jeg så i dag. Muligheten for å tegne og rable ned tanker kan være hele forskjellen på om man kommer i mål med et problem. Skjermens mange muligheter har også store begrensninger og kan fort bli en tvangstrøye om elevene låser seg til den. Til alle mattelærere: Hjelp elevene med å gjøre det til en selvfølge at papir og blyant er tilgjengelig i alle timer - også når det regnes digitalt. Hjemme bruker vi en whiteboard som barna kan tegne og rable på mens de løser oppgaver i boka eller på skjermen. Kanskje noe å tipse foreldrene om i neste info-skriv? Det funker!

2. “Hjelpeliste”: Grunnen til at jeg i mine egne timer stresset rundt for å hjelpe flest mulig, var at mange satt med hendene i været og ventet på hjelp. Lite produktivt for dem som ventet - og trolig lite utbytterikt når de først fikk hjelp fordi hjelpen nok kunne bli for overfladisk. Simen praktiserer “hjelpeliste” i timene. Elevene tegner seg i et google doc på nettbrettet sitt for hjelp, og jobber videre med noe annet til two feet og two eyes kommer for å hjelpe. Noe å plukke opp for andre? Her har Simen laget en enkel oppskrift for å lage en “Hjelpeliste”.

3. Den matematiske samtalen: 1:1 nettbrett/elev er i utgangspunktet et mål på tettheten av digitale dingser, men ender i mange tilfeller opp med å bli en slags undervisningsform der hver elev er henvist til sin skjermflate. Ved å la elever heller jobbe i par eller små grupper etter behov kommer også de viktige samtalene rundt matematikken, og ikke minst avlastes læreren når elevene i større grad hjelper hverandre. Før elevene tegner seg på hjelpelista i Simens timer, skal de ha spurt en medelev om hjelp først. Også medelever har appene two eyes og two feet, og læreren har ikke monopol på å stå for det faglige løftet - tvert imot! Total stillhet i klasserommet gir behagelige arbeidsforhold, men roen kommer med en pris som jeg tror er høyere enn gevinsten ved å tilrettelegge for veiledning og gode samtaler mellom elevene.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anders Baumberger er redaktør i Kikora. Kikora er et av Skandinavias mest utbredte læremidler i matematikk for grunnskole og videregående. Kikora lar elever og lærere arbeide mer effektivt med matematikk. @AndersBaum

Simen Spurklands hverdag er primært som matematikk- og musikklærer i et heldigitalt klasserom på Vøyenenga ungdomsskole som ligger i Bærum. @simenspurkland

mandag 23. oktober 2017

Gjesteblogg: Leksehelvetet


Leksehelvetet
Av Anonym

Da vi fikk sønnen vår merket vi fort at han hadde mye uro inni seg. Han var våken store deler av døgnet, høyt og lavt, aldri interessert i lekene sine, men alltid blid og glad. Han fikk diagnosen ADHD tidlig i småskolen, men fungerte stort sett veldig fint. Han var god i fotball og hadde mange venner. Han var full av empati, en ordentlig god gutt. Slett ikke vanskelig å forholde seg til. Og slett ikke voldelig. Uroen hans rammet bare ham.

Gutten vår endret seg imidlertid når han begynte på skolen. Han hatet å sitte stille, men var redd for å skille seg ut. Han brukte derfor all sin energi på å gjøre som lærerne sa i skoletiden. Når han kom hjem var han utslitt. Han tok lett til tårene, og tristheten ble ofte erstattet av et voldsomt sinne. All mulig lekpreget tilnærming til lekser var fånyttes. Han var utslitt av skoledagen og hadde ikke mer å gi. Det hjalp ikke på at han har dysleksi. Læreren mente han måtte jobbe hardere enn de andre, for å kompensere for gapet mellom seg og de andre.

Vi foreldre støttet opp så godt vi kunne. Men vi sørget over å ha mistet den glade gutten vår. Vi startet å grue oss til å komme hjem. Vi visste de dyrebare timene sammen ville bli preget av frustrasjon og sinne. Forsøk på å få mer tilpassede lekser ble bare delvis møtt.

Etter noen år orket ingen av oss mer. Vi forsøkte å få hjelp til leksene, først via skolen, og så via kommunen. Det var ingen hjelp å få. Vi fikk beskjed at sønnen vår var lat og måtte ta seg sammen.

Fra å være en gutt som på småskolen kunne sitte opptil to timer med lekser, og gråt fordi han var redd for å skuffe læreren sin ble han en ungdomsskoleelev som ikke lenger hadde troen på at han kunne lære. Han sluttet å levere oppgaver, og forsøk på å motivere til å gjøre lekser endte ofte med at han kastet stoler i veggen og gikk truende mot meg med knyttede never. Skolen forstår fortsatt ikke hvor alvorlig dette er, og hvor mye dette påvirker oss som familie. Han oppfører seg jo fint på skolen. Riktignok gjør han stadig mindre i timene. Men det er jo bare å ta seg sammen.

Vi er på randen av sammenbrudd, men lekser må han visst ha. Han har mistet troen på å kunne få plass på videregående skole, ihvertfall der vennene skal gå. Resignasjonen er altoppslukende. Troen på egne evner fraværende. Vi foreldre føler oss totalt hjelpeløse. Det finnes ikke hjelp. Det er bare å ta seg sammen. Problemet er at ingen av oss klarer det mer.

Som lærer selv føler jeg meg dobbelt opp mislykket. Jeg burde klart dette. Jeg klarte det ikke. Som familie er vi i ruiner. Som mor er jeg i sorg over at barnet mitt allerede har gitt opp. Og ER gitt opp. Lengre har vi altså ikke kommet med barn med ADHD og lærevansker.

Vi har tryglet om hjelp, om reduksjon i lekser, om lekser på hans nivå, om noen som kan være støttekontakt og bruke tiden på lekser. Man leser i media om at man fordømmer foreldre som ikke følger opp. Men hvor er støtteapparatet når man ikke klarer mer selv? Når man begynner å bli redd sitt eget barns sinne? Når man begynner å slite med parforholdet og egen psyke? Hvilken dør skal man banke på når kraften i hånden snart er borte? Skal vi bare slepe oss gjennom de neste årene med sorg, skam og motløshet? Jeg har aldri misunt min neste deres fine hus eller flotte båt.

Jeg har imidlertid vært grønn av misunnelse på dem som har barn som opplever å mestre. For en gave det må være. Å føle mestring. Å se barnet sitt ha tro på seg selv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innlegget er skrevet av en lærer og mor på Østlandet. Hun ønsker å være anonym av hensyn til sønnen og familien.

torsdag 19. oktober 2017

Skolemessen arrangeres 1. – 3. november 2017Skolemessen arrangeres på Norges varemesse i Lillestrøm 1. til 3. november 2017Aldri før har så mange leverandører av varer, tjenester og pedagogiske hjelpemidler til undervisningssektoren vært samlet under et tak i Norge. Messen retter seg mot alle som jobber i undervisningssektoren, og alle som er opptatt av barn og unges skolehverdag.

Her finner du en messehall fylt av utstyr og hjelpemidler til skoleverket. Er du lærer, administrativ leder, jobber i SFO/AKS eller er vaktmester på skolen vil du garantert finne produkter og hjelpemidler på skolemessen som gir ideer og inspirasjon til hverdagens gjøremål.

Skolemessen er gratis å besøke og byr på hundrevis av timer med kostnadsfrie foredrag kurs og seminarer av høy kvalitet.

På Skolemessen er det over 100 foredrag og seminarer, og over 100 utstillere. Det burde være nok inspirasjon for de fleste.

lørdag 14. oktober 2017

Gjesteblogg: Politiet ut av skolen! Av Eirik Husby Sæther


Politiet – ut av skolen!
Barna våre slåss – Mer penger til politiet?
Av Eirik Husby Sæther, politietterforsker og forfatter av Pornomania


Den siste tiden har vi snakket om volden i Osloskolen som et økende problem. Løsningen ble, som alltid, mer penger til politiet. 30 millioner.


Vold blant unge er alltid et opprør mot det samfunnet som har forkastet dem. De vet at skolen ikke vil ha dem, derfor slåss de. Opprøret er et forsøk på å berge selvbildet, de later som at de ikke bryr seg, men egentlig er de dypt fortvilet.

Hva kan en politimann gjøre for en gutt som slår? Vil han forstå bakgrunnen hans? Kan han hjelpe ham med de kaotiske tankene og følelsene? Forholdene hjemme? Frykten for fremtiden? Hjelpe ham med fagene som han stryker i? Rusproblemene?

Bytt ut politimann med sosionom, miljøarbeider, psykolog eller spesialpedagog, og du får svaret. Og den egentlige løsningen på dette problemet.


Vi er mange som har slitt oss gjennom Den norske skolen. De som klarte seg, har hatt en forelder som hjalp til med leksene hver kveld. Klasseskillet i samfunnet bestemmes ikke av hvor du bor, men hvem du bor med.

Det burde vært spesialpedagoger som jobbet kveldsskift i skolen. Slik at de som ikke har noen hjemme, har et sted å gå for å lære det de ikke har forstått. Slik vi vanlige, heldige kan gjøre. Vi har ikke bedre evner, men vi har mer tid, siden vi kan ta med oss skolen hjem. Vi får flere forsøk enn det ene, som de svakeste har.

Istedenfor bevilger vi et engangsbeløp til politiet, som kommer til å ta ut overtid for å kjøre en patruljebil inn i skolegården og hilse på alle barna som klarer seg så fint. Det var det samme som ble gjort under "Tøyenløftet" i våres, men da var summen 15 millioner. De pengene er borte nå, og det står ingen fritidsklubb tilbake, politiet patruljerer andre steder i byen. Deichmanske bibliotek på Tøyen arrangerer leksehjelp etter beste evne, antagelig burde vi gitt hele summen til denne ordningen.

Tror vi at et synlig politi kan forebygge sosiale forhold? Eller vet vi at det er veldig mye billigere og mindre krevende?

Snart slutter avisene å skrive om volden, og da er på en måte problemet løst.

Tøyen er jo allerede glemt.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eirik Husby Sæther er politietterforsker og forfatter. Hans nyeste roman heter "Pornomania" (Cappelen Damm, 2017) og kommer ut neste uke.

Det er en bok som handler om ensomhet og om det å stå utenfor livet. Den handler om unge mennesker som prøver å begripe en verden som er blitt digital og som ikke har andre steder å søke til enn hos hverandre. Romanen tegner et mørkt bilde av Oslos skyggeside og den oppvoksende generasjon som ikke blir forstått av de voksne.

Innlegget sto først på trykk i Klassekampen 14. oktober 2017.

torsdag 12. oktober 2017

Operasjon Dagsverk: Vi er alle oljebarn - sammen mot verdens største oljekatastrofe


Operasjon Dagsverk arrangeres 2. november og internasjonal uke gjennomføres i uke 42, eller en annen uke som passer for skolene. Her finner du gode ressurser for begge deler.


I år er temaet "Vi er alle oljebarn - sammen mot verdens største oljekatastrofe".

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har blitt tildelt Operasjon Dagsverk 2017 med prosjektet "Fra utvinning til utdanning". Det skal gi ungdommer som er fanget i verdens største oljekatastrofe kunnskap om og muligheter til en bedre fremtid.- Operasjon Dagsverk er en, av mange muligheter som finnes i et hav av gode gjerninger. Men likevel, er denne aksjonen unik. Operasjon Dagsverk skiller seg ut ved å være verdens største solidaritetsaksjon arrangert av, med, og for ungdom. Det er norske elevers egne aksjon, skriver Anne Dorthe Brekke i en epost. Hun sitter i hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk.

- Prinsippet er enkelt: norsk ungdom velger å gi en dag av egen utdanning for å jobbe i solidaritet med ungdom et annet sted i verden. Her får man enkelt og greit en konkret mulighet til å bidra til en mer rettferdig verden. Rettferdighetsfølelsen ligger i den grunnleggende retten på utdanning. Norske ungdommer velger å arbeide på OD dagen fordi de tror på at utdanning er den rette veien å gå for å sette pris på enkeltindividers evne til å bidra, og ikke minst å sørge for en bærekraftig utvikling i prosjektlandene.

Prosjektlandet i år er altså Nigeria. Det er et land rikt på både menneskelige og naturlige ressurser. Det er også landet hvor verdens største oljekatastrofe har pågått i en årrekke. Oljesølet i Nigerdeltaet sør i Nigeria har tatt fra tusenvis av mennesker livsgrunnlaget sitt.


Operasjon Dagsverk 2017 samarbeider i år med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom i Norge, og ERA og SEAN i Nigerdeltaet sitt arbeide for at den oppvoksende generasjonen skal lære å ivareta miljøet og samfunnet de lever i. Gjennom prosjektet vil
 • Ungdom få økt kunnskap om sine rettigheter
 • Gi ungdom verktøy for å ta opp kampen for sine rettigheter til land og utdanning på en rettferdig måte. 
 • Gi ungdom kunnskap om alternative energikilder til oljen
 • Gi ungdom kunnskap til å skaffe seg alternative inntektskilder

Du kan lese mer om årets prosjekt på nettsidene til OD.

I undervisningsbilioteket finner du informasjon og ressurser du kan bruke i klasserommet og på skolen. Du finner oppgaver du kan bruke i norsk, engelsk, samfunnsfagene og realfagene. Du kan spille "Handelsspillet med klimaforhandlinger". Du finner dessuten alt annet materiell du trenger.

Vi er alle oljebarn, en generasjon som lever med konsekvensene av oljen, på godt og vondt. Enten vi er født i Norge, Nigeria eller hvilket som helst annet land i verden er vi alle påvirket av oljen. Så la oss ikke være passive tilskuere til at ungdommen i Nigeria blir tilsidesatt av verdens største oljekatastrofe.

tirsdag 10. oktober 2017

Gjesteblogg: Innvandrerungdom og psykopaten i systemet. Av Roar Ulvestad


Innvandrerungdom og psykopaten i systemet

Av Roar Ulvestad

Vi vil ha en skole for mangfoldet, og "tilrettelagt undervisning" har blitt ett av de mest brukte omkvedene i skolen. Likevel er det ikke hele mangfoldet som får et tilfredsstillende tilbud. Symptomene er av ulikt slag, stort sett er det i form av resignasjon som fører til at man kaster inn håndkledet i VGO. Mannlig innvandrerungdom er overrepresentert blant dem som ikke fullfører videregående. Frisk og arbeidsvillig ungdom møter veggen i systemet og kommer seg ikke inn i arbeidslivet slik de helst ville.

I en samtale på jobb snakket vi om psykopati, som har mange og varierte kjennetegn. Når det gjelder innvandrerungdom, utsettes de for det jeg vil kalle psykopati på systemnivå. Det er et kjent trekk ved psykopatatferd blant sjefer at man gir de ansatte akkurat for lite informasjon og kunnskap til å gjøre en skikkelig jobb. Når det da går som det må gå, og arbeideren mislykkes, er det to ting som skjer: Arbeideren blir negativt karakterisert, og sjefen kan rykke inn som den hvite og kloke ridder, som soler seg i det svarte lyset av andres inkompetanse.

For å lykkes i skolen må du i dag ha gode språkkunnskaper. Skolehverdagen og arbeidshverdagen vår blir mer og mer avhengig av deltagelse i en skrift- og talekultur, og også praktiske fag får en stadig mer omfattende teoretisk base. Å bli elektriker eller tømrer i dag er å forvalte en stor og teoretisk kunnskapsbase. En spade er ikke lenger en spade.

En god begynneropplæring i norsk er i midlertid systematisk underprioritert, og det å arbeide med disse gruppene har foreløpig ikke høy status blant alle. Når du med for lite norskopplæring har akkurat for lite språkferdigheter til å henge med, bunkrer tapsopplevelsene seg opp til stadig større frustrasjon og sinne. Når frustrasjonen kommer til uttrykk i voldshendelser og ungdomskriminalitet, er det så ungdommen som har skylden.

Det er vi som har skylden. Fordi det ikke blir gjennomført en intensiv og god språkopplæring. Fordi det er lavstatus for mange å arbeide med disse elevene. Fordi vi stadig gir dem krav som de har for dårlige forutsetninger til å innfri. I tillegg er det helt vilkårlig hva ungdommer med alvorlig og traumatiserende bagasje får av oppfølging. Hva slags fokus kan en elev ha på andregradslikninger når bildet av skadde og døde familiemedlemmer er brent fast på netthinnen?

Disse flotte elevene skamfert av voksenlivet får ikke den oppfølgingen de trenger for å få tilgang til det livet som vi andre mer eller mindre tar for gitt. I mange av de landene som vi nå får barn og unge fra, er det ikke den type samtalekultur og kultur for stell med psykisk helse som vi har. En afghansk forfatter sa at i Afghanistan har du to kategorier, enten er du frisk eller så er du gal. Når du da kommer fra en kultur med en slik tilnærming til psykisk helse, sier det seg selv at det ikke er nok å knekke lesekoden og få et funksjonelt skrift- og talespråk. At du kommer fra en slik kultur skal heller ikke diskvalifisere deg fra muligheten til et bedre liv. Tvert imot.

Om skolesystemet skal bli kvitt psykopatdiagnosen, må vi tenke nytt om denne gruppen. Vi må gi nyankomne en grundig og god norskopplæring. Vi må ha ressurser og arbeidet må bli gitt status gjennom virkemidler som trekker til seg flere lærere. De lærerne som hver dag slåss for disse elevene i et system som ikke gir tilstrekkelige rammer og handlingsrom, må få flere kollegaer, bedre redskaper og styrkede arbeidsbetingelser.

Det må bli en kamp om å arbeide med disse elevene, ikke en kamp for å slippe. Vi må ha tid til å gi dem et språk for å snakke om hvordan vi egentlig har det. Vi må ha tid til å være de ørene de trenger, den skulderen de kan gråte på, og det mennesket de kan kødde og le sammen med, uten å bli sortert og vurdert for hvert åndedrag de trekker i skoletiden. Skolen må bli en oase for disse elevene. I dag er det en ørken.

Jeg er lei av kriminalisering av skadde barn og unge med en hverdag preget av uro og manglende mestring. Før vi får gjort noe som virkelig kan løfte denne gruppen, vil jeg nok fortsette med å få pustebesvær og prikninger i hjernen hver gang jeg hører "tilrettelagt undervisning" og "skole for mangfoldet". Da tenker jeg på blikkene til irakiske, afghanske og somaliske ungdommer og fylles av skamfølelse.

Den oppfølgingen vi har av innvandrere og innvandrerungdom fremstår som villet politikk, der enkelte nok bare venter på at det skal gå riktig galt, sånn de kan si "Hva sa jeg". For hvert oppslag om vold der innvandrere er representert, blir fordommer kapslet inn i nok et lag med selvgodhet. Selv om det neppe er noen som har slått ut flere tenner på sine medborgere enn norsk ungdom som aldri har sett en krigshandling.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roar Ulvestad er lektor i norsk, og har undervist i norsk, samfunnsfag og religion. Han underviste først ved Rudolf Steinerskolen i Bergen i 12 år, så 8 år i offentlig skole. Er tillitsvalgt på fulltid for Utdanningsforbundet Bergen. Innlegget sto først på trykk i Klassekampen 9. oktober 2017.

mandag 9. oktober 2017

Boktips: "Rektors stemme. Lytte, lære og lede" av Russell Quaglia


Rektors stemme (Cappelen Damm Akademisk, 2017) fokuserer på hvordan du som leder kan skape deg et utgangspunkt for å kunne utnytte og forsterke møtene du har med de ulike gruppene i skolen, foresatte og samfunnet.

Russel Quaglia legger vekt på at det å lytte for å lære, og deretter lede, er vesentlig for å bygge en nødvendig tillitsbase for utvikling. Rela­sjonsbygging er nøkkelen til dette.


Han gir gode eksempler og verktøy for hvordan du som rektor og skoleleder kan legge opp din modell for å bygge denne relasjonen og skape en tillitsbase for ditt lederskap. Forfatteren kaller dette for rektors volumkontroll: Denne kontrollen skal hjelpe deg til å velge riktig "stemme" på de ulike arenaene. Evner du å omsette den informasjonen og kunnskapen du tilegner deg, til aktive handlinger for å bedre elevenes læring – da benytter du "stemmen" og velger "volumet" etter at du har lyttet og lært!

I boka diskuterer forfatteren "rektors stemme" knyttet til elevene, lærerne, foreldrene og samfunnet - og hvordan du som leder kan lytte, lære og ta ledelsen. Han kommer med konkrete tips til hvordan du kan få det til.Dr. Russell J. Quaglia er kjent for sitt urokkelige engasjement for å utvikle elevens stemme og ambisjoner. I nyhetsmedier har Quaglia blitt beskrevet som Amerikas fremste autoritet når det gjelder dette arbeidet. Følg han på twitter.

lørdag 7. oktober 2017

Gjesteblogg: Har barnet ditt det trygt på skolen? Av Ingrid Grimsmo Jørgensen


Har barnet ditt det trygt på skolen?
Ingrid Grimsmo Jørgensen - @IngridGrimsmoJ


1.august ble opplæringsloven kapittel 9a endret. Den nye loven sier at alle barn skal ha det trygt på skolen og at skoler skal ha nulltoleranse for alle typer krenkelser. At barn skal ha det trygt kan bety flere ting, men det handler om å vite at skolen tar tak i ting hvis barn opplever å bli utsatt for krenkelser. Krenkelser er et samlebegrep for negative ord og handlinger som krenker barn og unges verdighet eller integritet. Krenkelser kan være mindre enkeltstående ytringer eller handlinger, eller mer alvorlige gjentatte episoder. Krenkelser kan være direkte handlinger som hatytringer (jævla homse), eller mer indirekte krenkelser som baksnakking, utfrysing og ryktespredning. Det handler altså om ord og handlinger som gjør at ditt barn opplever utrygghet, ubehag eller ikke føler seg inkludert i klassen eller gruppen.

Aktivitetsplikt
Noe av det mest sentrale i lovendringen er skolens aktivitetsplikt. Plikten innebærer at den enkelte voksne på skolen aktivt og bevisst skal følge med på hva som foregår mellom elever, og mellom de voksne og elever på skolen. Formålet med å følge med er å forebygge, og så tidlig som mulig avdekke og stoppe alle krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Hva som oppleves som krenkende ord og handlinger kan være forskjellig fra person til person, det kan avhenge av alder, kjønn og andre forutsetninger. Fra 1. august er det lovstridig å bagatellisere en elevs egen opplevelse av skolemiljøet.

Hvordan defineres mobbing?

Forståelsen av mobbing er i utvikling, og når skoler skal forebygge, avdekke og håndtere mobbing er det avgjørende med en felles oppdatert forståelse slik at barn får hjelp. Mange skoler har tidligere definerer mobbebegrepet for strengt noe som har gjort at mobbing ikke har blitt fanget opp. Mobbenestor Dan Olweus beskriver mobbing som gjentatte krenkelser eller gjentatte negative handlinger over tid mot en person som har vansker for å for å forsvare seg. Dette er en definisjon som Elevundersøkelsen benytter og som skoler og elever kjenner godt. Det nye nå er at opplæringsloven sier at skoler skal ha nulltoleranse for alle typer krenkelser, inkludert mobbing. Trenger vi derfor en diskusjon om mobbedefinisjonen?

Mobbing er et komplekst sosialt fenomen som ikke kan forklares ut fra individuelle forutsetninger hos den som mobber eller den som blir utsatt for mobbing, skriver professor Ingrid Lund ved UiA og Anne Helgeland ved Sørlandet sykehus i Aftenposten 13. april 2017. I kronikken slår de i bordet overfor mobbefeltets nestor Dan Olweus og mener at vi trenger en ny definisjon av mobbing for at alle barn skal få det trygt i barnehagen og på skolen. De viser til en merkbar ny trend i internasjonal forskning som i større grad enn tidligere legger vekt på sosiale aspekter av forståelsen av mobbing. De skriver i sin kronikk at utfordringen med den gamle definisjonen har gjort og gjør at voksne glemmer at mobbing kan være sammensatt og at årsakene kan være utfordrende å få øye på hvis vi kun retter blikket mot individet. For å forstå hva som ligger bak barns atferd må vi ha et mer helhetlig fokus mener forskerne.

De har derfor utformet en ny mobbedefinisjon; "Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og ha muligheten til medvirkning". Lund og Helgeland understreker i kronikken at en ny forståelse av mobbing ikke betyr at barnets individuelle forutsetninger ikke er en del av de sosiale prosessene i en klasse eller gruppe, men for å forstå hvorfor mobbing skjer og hvordan det kan forebygges bør hovedfokuset rettes mot relasjonene og konteksten barna er en del av. Fokus rettes da mot hele oppvekstmiljøet som barnet og ungdommen er en del av. Da ledes voksne fra å stille spørsmålet; "Hva er det som er galt med barnet?", til å spørre "Hva er det i omgivelsene rundt barnet som gjør at det går galt?".

De blir ikke møtt med stor forståelse av nestoren selv. Han slår tilbake i Aftenposten den 30. april i kronikken Mangelfullt om mobbing. Han skriver at det er mange grunner til at en elev kan ha opplevelsen av å ikke høre til i en klasse eller en gruppe, uten at det kan kalles mobbing. Det har han jo rett i. Men barnet kan føle seg krenket og det skal skolen ifølge den nye opplæringsloven gjøre noe med. Professor i psykologi Dan Olweus er en sentral forsker innenfor temaet mobbing, og har gjort et stort arbeid for å kartlegge hvem som mobbes, hvem som mobber og hvordan mobbing kan stoppes. Utviklingen av Olweusprogrammet har uten tvil bidratt til at mobbetallene har sunket siden 70-80-tallet. Olweus har i publikasjoner beskrevet barn som "De underdanige mobbeofrene" og "De provoserende mobbeofrene" og gir inntrykk av at vi må være på leting etter barn med mobbetendenser i en klasse eller gruppe for å beskytte potensielle mobbeofre. Et fremtredende kjennetegn ved barn som mobber at de viser det vi kan kalle aggressiv atferd i samspill med andre. Dette er jo tydelige beskrivelser av både de som kan bli utsatt for mobbing og av de som typisk kan mobbe andre. Hvorfor er det ikke tilstrekkelig å stille spørsmålet "hva er det som er galt med disse barna"?

S
ystemforståelse når det gjelder mobbing
Barn deltar i ulike sosiale fellesskap, i familien, i barnehagen, på skolen, i ulike fritidsaktiviteter og sammen med venner. Som Thomas Nordahl og kolleger skriver i kronikken Et helhetlig syn på atferdsvansker hos barn, er vi er alle deltakere i ulike sosiale systemer. Mange barn viser en annen atferd i trygge kjente omgivelser som hjemme, enn i klassen, på fotballbanen eller i barnehagen. En skoleklasse kan endre seg relativt mye ved at det kommer en ny elev i klassen og eleven som er ny kan vise sin utrygghet gjennom på bli stille eller ekstra utrolig eller lei seg. Da endres klassens sosiale system ved at den nye eleven bidrar til at det kanskje blir det mer uro i en periode. En erfaren lærer vet om slike prosesser og forbereder seg godt i møte med klassen og den nye eleven. En slik systemisk forståelse av handlinger og atferd innebærer at det foregår en interaksjon mellom omgivelsen og det enkelte individ, skriver Nordahl og kollegene. En systemforståelse når det gjelder mobbing mellom barn i en klasse innebærer at vi noen ganger må jobbe med flere sosiale systemer samtidig for å kunne forstå og hjelpe en klasse som anvender strategier som ikke er positive i møte med hverandre. Det kan være en klasse med mye drittslenging, baksnakking og utestengelse av enkeltelever. Årsakene til hvorfor klassen har det slik er sammensatte og en kan ikke rette pekefingeren mot et eller to barn og dermed forvente at oppvekstsvilkåret for barna i de klasse blir bedre.

Lund og Helgeland sitt fokuset på mobbing får betydning for bygging av inkluderende barnehage- og skolemiljøer, hva man ser etter når en avdekker mobbing, hvordan en kan stoppe mobbing og hvordan man følger med i etterkant.

Alle som arbeider eller utfører en tjeneste på skolen har plikt til å følge med på om den enkelte elev har et trygt og godt skolemiljø.

Trivsel
Mange skoler gjør allerede en flott innsats og har et høyt fokus på å fremme elevenes trivsel og forebygge mobbing. Men med tanke på at det fortsatt er om lag 50.000 barn og unge som gruer seg for å gå på skolen, kan det likevel være slik at skolenes innsats bør være mer systematisk, spesifikk og målrettet. Det starter med at de voksne følger bedre med.

Rektor må sammen med personalet finne svar på om aktivitetsplikten ivaretas, og derfra arbeide systematisk med rutiner og planverk som sikrer at skolen og den enkelte medarbeider oppfyller pliktene i lovverket. Ved skolestart i august bør skolene informere foreldrene om hvordan de skal ivareta aktivitetsplikten og hvordan de sammen med foreldrene skal oppnå til at alle barn har det trygt på deres skole.

Den profesjonelle holdningen
En annen endring ved kapittel 9a er at du som ansatt på skolen, enten du er lærer, SFO-ansatt eller vaktmester, har plikt til å følge med på om elevene har det trygt og godt. For at du skal kunne klare å være observant og følge med på skolemiljøet, må du kjenne elevene. Endring av atferd bør nemlig alltid sees på som et varselsignal, men all atferd, som for eksempel at eleven er utprøvende, utagerende, uinteressert, stille og/eller innesluttet, er signaler på at noe ikke er som det skal være.

Andre tegn kan være at mat- og søvnmønster endres. Kanskje observerer du mer kroppslig uro, konsentrasjons- og hukommelsesvansker. Økt fravær er et annet typisk signal en må være obs på, og som bør føre til at du spør deg selv om elevene har det trygt og godt. Den atferden du observer kan være symptomer på mer underliggende problemer, og har du en mistanke om at en eller flere elever ikke har det bra, så er det din plikt å undersøke hvorfor. Å snakke med elevene og vise at du er der for dem kan da være en god start.

Personalet må sammen reflektere over hvor og når krenkelser kan forekomme, hvem som kan være utsatt for å bli krenket eller krenke, samt hvordan de som arbeider på skolen skal følge med. Skolen må videre våge å reflektere over de voksnes rolle, og vurdere risiko og sannsynlighet for at voksne kan krenke elever. Ved å ivareta et trygt og godt skolemiljø vil du kunne bidra til økt læring og bedre fysisk og psykisk helse hos elevene.

Den subjektive opplevelsen
– Har du det trygt og godt på skolen? Det spørsmålet skal voksne stille til alle elever, på barneskolen, ungdomsskolen og i videregående skole. Noen elever føler at skolemiljøet er trygt og godt, uansett hva som skulle skje. For andre vil det å gå forbi busskuret på vei til og fra skolen, det å være ute i friminuttet, å si noe høyt i klassen eller å delta i gymtimen være ubehagelig. Vi er alle forskjellige, også når det kommer til hva som oppleves som trygt og godt.

Svarer en elev at skolemiljøet ikke oppleves som trygt og godt, har skolen plikt til å gjøre noe med det, selv om resten av klassen skulle svare noe annet. Endringen av kapittel 9a betyr at den enkelte elevs opplevelse av skolemiljøet vektlegges tydeligere. Det blir rett og slett lovstridig å bagatellisere en elevs egen opplevelse av skolemiljøet.

I inkluderende læringsmiljøer definerer ikke de voksne barns handlinger som «ondsinnede», eller veileder sårbarhet med: "skjerp deg". Der handler det om at de voksne er ansvarlige for å forebygge at mobbing skjer, for å avdekke de sosiale prosessene som er på avveie, for å stoppe uønsket adferd og for oppfølging der vi ser at barn og unge trenger ekstra veiledning og støtte i å håndtere både egne og andres følelser.

Det betyr at alle barn har rett til å høre til, føle seg som en betydningsfull deltaker av fellesskapet og oppleve at de har mulighet til å medvirke (Lund, 2015).

Se også: Mobbing blant barn og unge / Bufetat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingrid Grimsmo Jørgensen er pedagog ved Høgskolen i Innlandet og foredragsholder om bygging av trygge læringsmiljøer i skole og barnehage, avdekking og håndtering av mobbing og krenkelser

torsdag 5. oktober 2017

Gjesteblogg: Hvordan globale prosjekter har endret livet mitt som lærer! Av Barbara Anna ZielonkaHvordan globale prosjekter har endret livet mitt som lærer!
Av Barbara Anna Zielonka - @bar_zieDe sosiale og arbeidspolitiske utfordringene i det 21. århundret krever komplekse endringer i læringspraksis i utdanningssektoren. Elevene trenger å skaffe seg nye kompetanser og ferdigheter som vil være nyttig i fremtiden. Som lærere trenger vi å følge med på utviklingen og endre praksisen vår raskt for å hjelpe elevene å lykkes. For å gjøre dette må vi åpne døra til klasserommet og bruke mer tid på utvikling av undervisning og implementering av nye strategier og metoder.

I 2011 opprettet jeg mitt første globale prosjekt. Den arbeidsformen var ganske ukjent og upopulær på det tidspunktet, men jeg ble hekta på å skape noe nytt. I begynnelsen tenkte jeg kun på samarbeid mellom Norge og andre europeiske land. eTwinning var den første tanken da, og det tok ikke lang tid for å finne andre lærere som også hadde lyst til å opprette et nytt prosjekt. Samarbeidet var godt og siden 2011 har vi opprettet flere prosjekter sammen. Siden 2011 har vi også vokst og i år er vi 95 lærere og cirka 1700 elever fra hele verden som jobber sammen med oss!

Etter å ha jobbet med globale prosjekter i flere år, vil jeg gjerne dele mine erfaringer om denne arbeidsformen og alle fordeler jeg har fått ved å inkludere globalt samarbeid i mine terminplaner og undervisning.

For det første har jeg blitt kjent med engelsklærere fra 45 forskjellige land. Dette ville være umulig om jeg ikke hadde skapt internasjonale prosjekter. Nå har jeg mitt eget læringsnettverk der jeg kan søke hjelp, få nye impulser, dele mine erfaringer og lære i fellesskap. Det beste med dette er at jeg jobber sammen med folk som setter livslang læring ganske høyt og som har lyst til å bli bedre. Selv om vi bor langt unna hverandre, bor og jobber i forskjellige tidssoner, har vi muligheten til å være i kontakt med hverandre takket være samarbeids- og samskrivingsverktøy. Vi får også utveksle undervisningsideer, informasjon om nye IKT-verktøy, eller spill som kan brukes på tvers av land og kulturer. Tett og globalt samarbeid har uten tvil bidratt til vennskap mellom meg og andre lærere. I løpet av tre siste årene har jeg også truffet noen av lærerne i sommerferien og har etablert enda bedre relasjoner med dem.

Den andre fordelen er å skape autentiske læringssituasjoner. I stedet for å lese tekster om for eksempel det som skjer i Canada eller USA, får vi muligheten til å snakke med elever og lærere fra de stedene via Skype eller Google Hangouts. Å bli eksponert for fremmede kulturer, språk og tradisjoner hjelper elevene med å lære globale kompetanser. Undervisning som inkluderer autentisk læring er både spennende og motiverende for elevene, men også for lærere som ofte sitter med faste rutiner.

Ved å drive med globale prosjekter får man nye impulser og motivasjon. Globale prosjekter er også en effektiv måte å integrere teknologi i læreplanen. I mine prosjekter inkluderer jeg alltid bruk av datamaskiner, internett, mobile enheter og redigeringsprogram. Dette bidrar til utvikling av digitalt kompetente elever og lærere.

Utvikling av ferdigheter knyttet til prosjektledelse er en viktig fordel når man oppretter globale prosjekter på skolen. Gjennom praktiske verktøy og øvelser har jeg fått et solid grep om hvordan man lykkes i å planlegge, organisere og lede prosjekter hele veien frem. Jeg har også utviklet soft og hard skills og har lært mye om meg selv. Dette er ferdigheter jeg ser på som kjempenyttige i en lærers arbeid.

Dette skoleåret har jeg opprettet et nytt prosjekt der 95 lærere jobber sammen for å øke bevisstheten rundt FNs 17 globale bærekraftsmål. Et stort antall lærere fra hele verden og enda større antall elever betyr at vi kommer til å utvikle ferdigheter for det 21.århundret på en enda bedre måte ved at vi tilbyr elevene våre autentiske læresituasjoner både i og utenfor klasserommet.

Globalt samarbeid, der elever arbeider med andre medelever, er den beste måten å øke motivasjonen på og engasjerer både lærere og elever. Jeg mener at globalt samarbeid må bli integrert i læreplanene. Vi lever allerede i en globalisert verden der global bevissthet står sentralt.

tirsdag 3. oktober 2017

Hva skjer når du gir elevene stemmerett?


Hva skjer når du gir elevene stemmerett? Det er tittelen på foredraget jeg skal holde på SETT-dagene i november.

SETT-dagene arrangeres på Norges varemesse, Lillestrøm 28. og 29. november 2017.

Medbestemmelse er en rettighet elever har og henger nøye sammen med det overordnede formålet med opplæringen, som blant annet er å fremme demokratiforståelse.

Men mange elever opplever at deres stemme ikke blir hørt og at deres meninger ikke er viktige og at det er læreren som tar de fleste beslutningene. Skolen går da glipp av dialogen med de som betyr aller mest, elevene, samtidig som demokratiforståelsen kun blir noe man snakker om og ikke omsettes i praksis. Hva innebærer egentlig retten til medbestemmelse og hvordan kan man i det daglige sørge for at den ivaretas? Det vi er mest opptatt av på Nyskolen er å være et sted der det utdannes demokratiske mennesker, folk som både kan ta ansvar for seg selv og andre.

Demokratisk tenking gjennsomsyrer Nyskolen; medmestemmelse, ansvarlighet og demokratisk sinnelag må lærer. Derfor trenger vi å øve.

Demokrati og medborgerskap er en av tre sentrale mål i fagfornyelsen som det jobbes med for tiden. Den nye læreplanen skal sannsynligvis tre i kraft fra skolestart i 2019.

Men demokrati har også tidligere vært med i styrende skoledokumenter. Uten at det har ført til at elevene utøver demokrati på skolen. Ofte blir demokratiet "ivaretatt" ved at elevene kan bli valgt inn i elevrådet. Men det gjelder for eksempel ikke elevene i første til fjerde klasse. Kan vi da si at vi har et reelt demokrati på skolene, når mange av elevene ikke får være med?

På Nyskolen har vi løst demokratiske problemet med å ha daglige og ukentlig allmøter, og elevene har stemmerett fra de begynner på skolen i første klasse.

Dette gjør vi hver dag:

 • morgenmøter på barnetrinnet, en felles samling med spennende tema og samtaler 
 • søskengrupper der helt forskjellige ungdommer eller barn løser faglige og sosiale oppgaver i fellesskap og blir gode til å samarbeide 
 • matlaging og andre oppgaver for hverandre 
 • åpent kontor for alle elever, eller voksne hos lederne 
 • løsningsmøter når noe er vanskelig

Og så har vi saksmøtet vårt. Saksmøtet er hjertet til Nyskolen.

Saksmøte er Nyskolens øverste organ hvor elever og ansatte tar opp saker de vil skal diskuteres og/eller stemmes over. Gjennom saksmøte får alle elever og ansatte en mulighet til å påvirke sin egen hverdag på skolen. Det er elevrådet som avgjør hvilke saker som skal sendes til saksmøte.

Det er også en viktig del av elevenes samfunnsfagsundervisning. Alle elever ved ungdomstrinnet på Nyskolen skal på rundgang være med å lede, styre, samt referere et saksmøte. Saksmøte er slik en del av elevenes undervisning i hvordan demokratiske prosesser fungerer i praksis og hvordan man kan avgjøre saker med direkte demokrati. Det er en viktig arena for å øve på god og saklig diskusjon.

Alle som er tilstede på et saksmøte har et ansvar for å gjøre møtet så godt som mulig, det være seg ved å følge med, komme med innspill, stemme, passe på at andre ikke forstyrrer eller ved å lede, styre ordet og referere.


- Når elevene skal involveres på denne måten, må det naturlig nok påvirke hvordan de deltar i resten av skolehverdagen også. Det handler om å ta elevene med i planlegging, evaluering og gjennomføring av læringsarbeidet, om å ha praktiske oppgaver i og for fellesskapet og om å ha gode metoder for å snakke sammen når ting blir vanskelig, skriver daglig leder Sunniva Sandanger i dette innlegget.


Foto: Nina Cathrine Lunde.

mandag 2. oktober 2017

Gjesteblogg: Tanker om mobbeloven fra en mobbeoverlevende lærer


Tanker om mobbeloven fra en mobbeoverlevende lærer
Av Sandra Holmenes

Den nye mobbeloven gir tydelige regler for at vi pedagoger skal gjøre noe når barn blir mobbet. Mobbing er, i følge definisjonen vi jobber etter, en negativ handling i et forhold der det er ubalanse i maktforholdet mellom partene. (Jeg liker godt begrepene lav og høy status selv, det forklarer mye for min del!) Det er ikke engangshendelser, men skjer over tid. Jeg er glad for at mobbing blir tema, det trengs! Det vi imidlertid IKKE får er ressursene til å følge opp de særdeles omfattende og vanskelige sakene som mobbesaker er. Mange av oss pedagoger har vært på gode foredrag der vi har lært hva mobbing er og hvorfor mobbing oppstår. Men selv på disse kursene erkjennes det at det er vanskelig å si hvordan man løser mobbing. Krenkelsen skal "stoppes" og saken skal "følges opp". Det skal jobbes med å få til et godt og inkluderende klassemiljø. Store, vakre, fine ord, men hvordan er de å omsette til virkeligheten?

I media kan man lese at lærere bagatelliserer mobbing. Kan det tenkes at det kan se ut som om lærere ikke bryr seg, når faktum heller er at det er for lite kunnskap om hvordan man kan jobbe med den som blir mobbet? Kan det tenkes de ikke har fått den opplæringen de trenger, de rammene som skal til for å jobbe grundig med dette og frikort fra ledelsen til å la det være mindre faglig trykk og mer fokus på det sosiale? Har vi hatt for mye fokus på mobberen, og for lite på den som blir mobbet? Vet vi for lite om hvordan vi styrker barns selvbilde? Ville det vært mindre mobbing om vi hadde investert i skikkelig i mobbeforebygging ved å raskt kartlegge sårbare barn med lav status? Er det mulig for et barn å tre ut av rollen som lavstatusbarn ved å jobbe med barnets psykiske helse, og ved hjelp av de riktige fagfolkene?

Jeg vil først presentere meg som det man så trist kaller mobbeoffer. Jeg liker bedre å kalle meg selv mobbeOVERLEVER. Jeg var selv utsatt for mobbing som barn. Jeg føler at det er en styrke at jeg har sett mobbing fra flere sider nå som jeg jobber som lærer. Å "løse mobbing" tror jeg er en umulig oppgave uten å jobbe skikkelig med mobbeofferet først. Det er min høyst private, og nokså dyrekjøpte teori. Den er derfor ikke evidensbasert, og er bare ment som et innspill i debatten.

Når det snakkes om mobbing viser deg seg at mange tenker at det er forståelig at noen blir mobbet, de er jo så rare, de skiller seg ut. Er det da slik å forstå at den som mobbes selv er skyld i å bli mobbet? Skal man sammen med sorgen over å ikke høre til også bære på skammen over å være annerledes, annerledes nok til å bli noens hakkekylling?

Jeg hadde lav status og var svært engstelig som barn. Jeg var veslevoksen og hadde tanker om så mangt som barn oftest ikke befattet seg med, mye grunnet en heller vanskelig oppvekst av ulike årsaker. Andre barn kalte meg rar, og ønsket ikke å ha meg med i leken. Mobbingen besto ofte i sårende og nedsettende kommentarer, men for det meste i utfrysning. Jeg kunne spørre om å få være med på å leke en lek, men fikk vite at det var "fullt". Utenfra kunne jeg så observere at en med høyere status enn meg kom og spurte like etterpå, og fikk ja. Å falle utenfor det sosiale miljøet forsterket engstelsen og tok vekk siste rest av selvtillit.

Jeg ble etter hvert med i en fritidsklubb, der det var aldersblanding og veldig godt miljø. Det å oppleve et inkluderende og varmt miljø var med på å styrke selvbildet, og bidro til at jeg gikk fra å ha lav status til middels. Ved å bli inkludert fikk jeg sosial trening, som nok også slipte vekk litt av disse toppene som gjorde at jeg skilte meg ut. Jeg fikk veiledning av de eldre i miljøet hva jeg ikke burde dele med andre, og hva som var greit. Jeg fikk også bekreftelse på de sidene av meg selv som var positive, og som jeg måtte forsterke. Selv om jeg nok fremdeles ble kategorisert som noe annerledes ved at jeg var mer åpen enn andre, hadde jeg fått en ny selvtillit som gjorde at jeg hevdet meg selv på en bedre måte, og dermed lettere fikk innpass. Utenfra ble det observert at jeg ikke så lett lot meg pille på nesen, jeg hevdet meningene mine, jeg var blidere og våget å ta plass.

Utenfra sett skjedde det ikke noe i miljøet rundt mine mobbere. Den største forandringen skjedde inni meg. Skal jeg da bære skam over å måtte være den som sto for den største forandringen? For min del har det alltid handlet om at jeg trengte hjelp til å tro på meg selv. Jeg hadde gjennom personlighet, medfødt temperament og tidlige livserfaringer utviklet meg i en retning som ikke hjalp meg inn i flokken. Ved å få veiledning på hva folk rundt meg reagerte på fikk jeg større forståelse for hvilke grep jeg selv kunne ta for å lettere passe inn.

Vi mennesker er fra naturens side flokkdyr. Annerledeshet oppfattes svært tidlig av barn. Man sier at barn ikke er mobbere fra fødselen. Når vi hører om små to-treåringer som velger seg ut et barn med lav status allerede i sandkassa kan man spørre seg om atferden er lært. Jeg tror faktisk ikke det. Mange av mine mobbere var ikke slemme, de reagerte bare på annerledeshet, og syntes det var enklere å forholde seg til sine "likemenn". Min erfaring og teori om at lav status var årsaken til at til at jeg ble utsatt for mobbing har gitt meg briller til å lete etter de sårbare barna slik at jeg kan sette inn tiltak FØR det skjer mobbing. Jeg vet at mobbeteori tar for seg at det å oppleve makt er viktig for mobberen, men er det slik i alle tilfeller? Kan man løse noen mobbesaker utelukkende ved å hjelpe mobbeofferet med selvbildet, slik det skjedde i mitt tilfelle? Elevene rundt meg endret seg ikke, men de endret etter hvert syn på meg, når jeg endret syn på meg selv, og fikk veiledning på atferd og mine positive sider.

Nå er ikke dette innspillet ment for å ta vekk fokuset med å jobbe med et godt, inkluderende klassemiljø. Det mener jeg bare er så godt dokumentert og en selvfølge, at jeg ikke går nærmere inn på her. Jeg tenker selv at veien min til mål ville blitt enklere om klassen jeg gikk i var varm og inkluderende, som fritidsmiljøet jeg gikk i. Samtidig trengte jeg den milde veiledningen fra noen, den som fortalte at det kunne være lettere for meg om jeg ikke fortalte alt jeg bar på. At jeg da ikke ville stå så lagelig til hugg, og lettere kunne gli gjennom dagen med hevet hode.

Nå jobber jeg som lærer, og leser tabloide overskrifter om at lærere ikke bryr seg om mobbing. Det gjør meg fortvilet og sint, for det er ikke min erfaring. Å si at lærere bagatelliserer mobbing er å vise en hel yrkesgruppe utrolig lite respekt. Om du leser på #dusåmeg på NRK sine nettsider, ser du hundrevis av lærere som har gjort en stor forskjell i barns hverdag. Det finnes så utrolig mange dyktige lærere, og det skader læreres omdømme å hevde at "lærere bagatelliserer" som en generell sannhet. Lærere flest bryr seg og engasjerer seg og strekker seg så langt de kan for elevene sine. I de tilfellene der mobbing ikke har blitt oppdaget eller tatt på alvor tror jeg at det i de fleste tilfeller det handler om at man ikke har ressurser, tid og kunnskap om hva man skal se etter.

Jeg tror lærere ville forstått mer av mekanismene i mobbing om de fikk kurs i hvordan man kan observere samspillet, og fikk tid til å jobbe med dette. Kan det være slik at det store, faglige presset mange skoler legger på sine ansatte gjør sitt til at det sosiale miljøet ikke får den oppmerksomheten den fortjener? Slik jeg ser det er det mange rammefaktorer som spiller inn, og bagatellisering fra lærerens side er sjelden en av dem. Jeg tror mer det er mangel på overblikk. Når man har vanlig tilsyn i friminuttene får man ikke observert skikkelig. Det som på avstand ser ut som lek kan være rolletildeling der enkelte lavstatus-barn får i oppgave å være hund eller lyktestolpe i leken, og slike rolletildelinger er ikke lette å få øye på når man sveiper over en full skolegård. Man må ut av refleksvesten og tett på for å høre hva som blir sagt, og følge med over tid, uten fare for å bli avbrutt for å plastre sår og megle i andre konflikter.

Som i alle yrker har vi kollegaer som ikke gjør jobben sin skikkelig. Heldigvis er det sjelden jeg har opplevd det, men jeg har hatt en og annen kollega som klager over elever, intriger og konflikter. Noen vil gjerne komme til dekket bord, det vil si en klasse som er helt på stell, slik at det er mulig å starte undervisningen i det man tråkker over terskelen til klasserommet. Disse lærerne må lære alt fra lærerhøgskolen at det å jobbe som lærer innebærer så mye mer enn å undervise. Dersom de ikke er villige til å jobbe med å styrke det sosiale miljøet eller å ta seg tid til å undersøke mobbesaker bør de veiledes bort fra yrket. Resten av lærerkollegiet mitt har alltid vært sterke forkjempere for å jobbe med HELE barnet, og jeg har sett så mange fantastiske resultater av iherdig arbeid fra omsorgsfulle lærere. Disse historiene når ikke pressen, men de er der!

Jeg har selv om lærer avdekket mobbing, før foreldrene selv avdekket det hos sitt barn. Jeg har ofret spisepauser og pustepauser i mange uker for å observere hva som faktisk skjedde i barnegruppa. Er det riktig at man skal jobbe på seg høye skuldre og fraværende nattesøvn, fordi systemet ikke tilrettelegger for mulighet til å følge opp sårbare barn? Bør ledelsen rydde plass til å jobbe skikkelig med det sosiale miljøet, og ikke bare slenge det på toppen av alle andre arbeidsoppgaver? Kan man tenke seg at det faglige vil få en oppsving etter satsingen, slik at man uansett får en vinn-vinn-situasjon? Det tror jeg!

Jeg tror det er viktig å få noen som samarbeider med læreren om å heve selvtilliten og statusen til barn som har lav status. Hva kom først, høna eller egget? Mange engstelige barn er svært mobbeutsatte. De med høy status ser fort hvem som har lav status. Engstelsen disse barna har i utgangspunktet blir selvsagt større av å bli utsatt for utfrysning og mobbing. Jeg tror forebygging av mobbing har større effekt enn å måtte ta grep først når mobbingen har skjedd.

Lærere kan meget om mangt, men vi har i utgangspunktet ikke en psykologisk utdannelse. Andre yrkesgrupper må på banen. Om psykisk helse også er helse, bør helsesøstre få nok tid til å gjøre annet enn å sette sprøyter. Foreldre må også hente hjelp utenfra. Det må bli stuereint å si at barn også kan få hjelp med psykisk helse. Det er dessverre i dag et stort tabu de fleste steder jeg har vært ansatt. I stedet legger man ansvaret på pedagogen, som fra før er overarbeidet med opptil 30 barn i klasserommet. Rådene man får fra PPT og BUP henger ofte ikke sammen med ressursene man har tilgjengelige, og læreren sitter igjen med nederlagsfølelse når man ikke klarer å gjennomføre det man får som råd.

Jeg tror at kognitiv atferdsterapi for sårbare barn kan være lurt. Det er nok et radikalt forslag, men hvor mye vil det ikke spare barnet på sikt, for ikke å snakke om samfunnet? Jeg finner støtte i artikkelen "Mobbing og rehabilitering" i Bedre Skole nr 3. Her henviser de til at terapien kan brukes for å lege sårene etter mobbing, men selv mener jeg man burde brukt terapien i forkant. Vi lærere må bli opplært i hvordan vi kan finne de barna som står i fare for å bli mobbet. Jeg har tidlig sett tegn allerede i 1.klasse, og har hørt om kollegaer i barnehagen som har sett tegnene tidlig der også. Ulike sosiogrammer kan hjelpe oss med å kartlegge hvem som ikke anses som en venn for de andre. Den som aldri nevnes i en undersøkelse må man sjekke ut. Det er ikke nok å se hvem som leker sammen. Det skjer så mye rart under overflaten som vi voksne ofte ikke får med oss. En som tilsynelatende er med i lek kan ved nærmere observasjon ha fått lavstatusroller i leken, leke i utkanten av leken eller bli styrt av et barn med høy status og sterke meninger, uten å få delta med sine egne meninger. Hva gjør det med et barn over tid om man stadig føyer seg, og ikke klarer å stå opp for egne meninger?

Foreldre har et stort medansvar når det gjelder å forebygge mobbing. Det å ha en venn er en beskyttende faktor. Jeg har sett foreldre gjøre underverker ved å snakke sammen og koble barna opp mot hverandre. Da må de vite om de sårbare elevene, og det må være åpenhet. Motsatt har jeg også hørt om fortvilte foreldregrupper som etter å ha avdekket mobbing sier de så gjerne skulle visst dette før, så de kunne hjulpet til med å invitere hjem.

Når det gjelder foreldrenes rolle i mobbesaker tror jeg heller ikke de alltid opplever at de har tilgang til godt nok overblikk. Hva er hva, hva skjer på skolen, hva skjer skjult på mobilen? Det er vanskelig å se hvor alvorlig situasjonen er, og man er redde for å blåse ting ut av proporsjoner. Mye skal vi mennesker måtte tåle også, av både sårende kommentarer og lite hyggelige ord. Noen som er sure på deg kan slenge til deg at du er dust! Det er ikke videre hyggelig, men slikt må vi av og til tåle uten å slå på stortromma. Ingen liker folk med puter under armene, vi skal bli robuste og tåle å møte litt motstand. Mange snakker om generasjon-krenk, og curling-generasjonen, der foreldre koster unna all mulig motstand, slik at barna på sikt blir lite selvstendige og lite rustet til å møte virkeligheten. Hvordan kan vi snakke om dette uten å virke som motstandere av mobbeforebyggende arbeid? Hvordan kan vi skape robuste barn, samtidig som vi ser dem som virkelig blir mobbet, og trenger vår hjelp? De fleste er nok enig i at mobbing ikke faller under det man skal tåle.

I min verden er en god skole et sted der man i størst mulig grad klarer å jobbe forebyggende på alle felt, både faglig og sosialt. Jeg tror på å få inn mer kunnskap om hvordan man kan styrke barns selvbilde, og både ressurser og tid til å hjelpe barnet så tidlig som mulig. Det må et nettverk til rundt barnet, og man må huske på at pedagogen ikke er psykolog! Parallelt med å jobbe med de sårbare barna må læreren jobbe for et inkluderende og trygt miljø. Klassene må ikke være for store, for det tar tid å følge opp alle elevene på denne måten. Det vil koste samfunnet nå, men kan antagelig spares inn på sikt ved at vi får færre ungdom og voksne som sliter med psykisk helse, noe som er en stor samfunnsutgift.

Sist, men ikke minst tror jeg på å slutte å slenge om seg med tabloide påstander om en hel yrkesgruppe. Det gagner ingen, aller minst mobbeofrene.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandra Holmenes er allmennlærer og anser seg selv for å være barnas advokat. Hun har jobbet i Osloskolen i 21 år.

søndag 1. oktober 2017

Hvert barn er en mulighet: Undervisningsopplegget til årets TV-aksjon er klart


"Hvert barn er en mulighet", er slagordet for årets TV-aksjon. Pengene går til UNICEF og deres arbeid for barns skolegang i krig- og konfliktområder.


Ifølge FN er det rundt 86 millioner mennesker på flukt. Rundt halvparten er barn. Gjennom TV-aksjonen skal UNICEF bidra til at fremtiden til disse barna ikke går tapt.

Barn i krig har den samme retten til skolegang som barn i Norge.

Også i år er det Salaby som produserer undervisningsmateriellet, som de har gjort de siste årene. Det er utarbeidet i samarbeid med TV-Aksjonen NRK og UNICEF. Opplegget dekker hele grunnskolen.

Strukturene i nettressursen fra Salaby er den samme for alle alderstrinn, og tilrettelagt med utgangspunkt i K'06. For ungdomstrinnet legges det opp til mer individuelt arbeid. Opplegget er laget for en dobbeltime.TV-aksjonen er ikke bare en pengeinnsamling, men et kunnskapsløft for hele landet. Det er en unik mulighet for å undervise om internasjonale forhold, og til å bedre forstå den verden vi lever i. 
Det er også en unik mulighet for oss skolefolk. Til å bli klokere og til å bli bedre lærere.

Når det er krig eller konflikt i et område brukes gjerne skolebygget til noe annet, eller det blir ødelagt, eller det er for farlig for elevene og lærerne å være der. Det er dette de internasjonale hjelpeorganisasjonene jobber med. De setter opp midlertidige telt, skaffer lærere og undervisningsmateriell - eller utdanner folk til å være lærere. Det er et krevende arbeid.

Barn i krig blir traumatiserte og kan miste evnen til å lære. Derfor må lærerne hjelpe med dette også. Det er et krevende og viktig psykososialt arbeid.

Livet er ikke langt nok til at traumene skal "gå over av seg selv". Og for barn i krig er livet ofte mye kortere. Traumer er mer alvorlig for barn enn for voksne, fordi de er i vekst og trenger alle kognitive evner for å fungere.

Mennesker på flukt lever gjennomsnittelig 17 år som flyktning. Det er en hel barndom, en hel skolegang.

Barn i krig har den samme retten til skolegang som barn i Norge.

Fakta om utdanning
 • 24 millioner barn verden over får ikke skolegang på grunn av krig og konflikt
 • Riktig ernæring de første 1000 dagene av et barns liv er viktig for at hjernen skal utvikle seg riktig, slik at de har et godt grunnlag for å lære.
 • Barn som er redde har vanskeligere for å lære.
 • Jenter som fullfører ungdomsskolen har seks ganger så stor sannsynlighet for å ikke gifte seg unge.
 • Et barn som fødes av en mor som kan lese har 50 prosent større sjanse for å overleve sin femte bursdag enn med en mor som ikke kan lese.
 • Flere jenter blir på skolen dersom det er separate toaletter for gutter og jenter.
 • Utdanning i kriser er særdeles underfinansiert. Utdanning får mindre enn 2 prosent av de humanitære budsjettene.
 • Barnekonvensjonens artikkel 28 sier at alle barn har rett til utdanning.
 • Barn som ikke går på skolen har større sjanse for å bli utsatt for overgrep, misbruk og utnyttelse.
 • Barn som nektes utdanning nektes også retten til å utvikle seg og nå sitt fulle potensial.