mandag 9. oktober 2017

Boktips: "Rektors stemme. Lytte, lære og lede" av Russell Quaglia


Rektors stemme (Cappelen Damm Akademisk, 2017) fokuserer på hvordan du som leder kan skape deg et utgangspunkt for å kunne utnytte og forsterke møtene du har med de ulike gruppene i skolen, foresatte og samfunnet.

Russel Quaglia legger vekt på at det å lytte for å lære, og deretter lede, er vesentlig for å bygge en nødvendig tillitsbase for utvikling. Rela­sjonsbygging er nøkkelen til dette.


Han gir gode eksempler og verktøy for hvordan du som rektor og skoleleder kan legge opp din modell for å bygge denne relasjonen og skape en tillitsbase for ditt lederskap. Forfatteren kaller dette for rektors volumkontroll: Denne kontrollen skal hjelpe deg til å velge riktig "stemme" på de ulike arenaene. Evner du å omsette den informasjonen og kunnskapen du tilegner deg, til aktive handlinger for å bedre elevenes læring – da benytter du "stemmen" og velger "volumet" etter at du har lyttet og lært!

I boka diskuterer forfatteren "rektors stemme" knyttet til elevene, lærerne, foreldrene og samfunnet - og hvordan du som leder kan lytte, lære og ta ledelsen. Han kommer med konkrete tips til hvordan du kan få det til.Dr. Russell J. Quaglia er kjent for sitt urokkelige engasjement for å utvikle elevens stemme og ambisjoner. I nyhetsmedier har Quaglia blitt beskrevet som Amerikas fremste autoritet når det gjelder dette arbeidet. Følg han på twitter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.