torsdag 5. oktober 2017

Gjesteblogg: Hvordan globale prosjekter har endret livet mitt som lærer! Av Barbara Anna ZielonkaHvordan globale prosjekter har endret livet mitt som lærer!
Av Barbara Anna Zielonka - @bar_zieDe sosiale og arbeidspolitiske utfordringene i det 21. århundret krever komplekse endringer i læringspraksis i utdanningssektoren. Elevene trenger å skaffe seg nye kompetanser og ferdigheter som vil være nyttig i fremtiden. Som lærere trenger vi å følge med på utviklingen og endre praksisen vår raskt for å hjelpe elevene å lykkes. For å gjøre dette må vi åpne døra til klasserommet og bruke mer tid på utvikling av undervisning og implementering av nye strategier og metoder.

I 2011 opprettet jeg mitt første globale prosjekt. Den arbeidsformen var ganske ukjent og upopulær på det tidspunktet, men jeg ble hekta på å skape noe nytt. I begynnelsen tenkte jeg kun på samarbeid mellom Norge og andre europeiske land. eTwinning var den første tanken da, og det tok ikke lang tid for å finne andre lærere som også hadde lyst til å opprette et nytt prosjekt. Samarbeidet var godt og siden 2011 har vi opprettet flere prosjekter sammen. Siden 2011 har vi også vokst og i år er vi 95 lærere og cirka 1700 elever fra hele verden som jobber sammen med oss!

Etter å ha jobbet med globale prosjekter i flere år, vil jeg gjerne dele mine erfaringer om denne arbeidsformen og alle fordeler jeg har fått ved å inkludere globalt samarbeid i mine terminplaner og undervisning.

For det første har jeg blitt kjent med engelsklærere fra 45 forskjellige land. Dette ville være umulig om jeg ikke hadde skapt internasjonale prosjekter. Nå har jeg mitt eget læringsnettverk der jeg kan søke hjelp, få nye impulser, dele mine erfaringer og lære i fellesskap. Det beste med dette er at jeg jobber sammen med folk som setter livslang læring ganske høyt og som har lyst til å bli bedre. Selv om vi bor langt unna hverandre, bor og jobber i forskjellige tidssoner, har vi muligheten til å være i kontakt med hverandre takket være samarbeids- og samskrivingsverktøy. Vi får også utveksle undervisningsideer, informasjon om nye IKT-verktøy, eller spill som kan brukes på tvers av land og kulturer. Tett og globalt samarbeid har uten tvil bidratt til vennskap mellom meg og andre lærere. I løpet av tre siste årene har jeg også truffet noen av lærerne i sommerferien og har etablert enda bedre relasjoner med dem.

Den andre fordelen er å skape autentiske læringssituasjoner. I stedet for å lese tekster om for eksempel det som skjer i Canada eller USA, får vi muligheten til å snakke med elever og lærere fra de stedene via Skype eller Google Hangouts. Å bli eksponert for fremmede kulturer, språk og tradisjoner hjelper elevene med å lære globale kompetanser. Undervisning som inkluderer autentisk læring er både spennende og motiverende for elevene, men også for lærere som ofte sitter med faste rutiner.

Ved å drive med globale prosjekter får man nye impulser og motivasjon. Globale prosjekter er også en effektiv måte å integrere teknologi i læreplanen. I mine prosjekter inkluderer jeg alltid bruk av datamaskiner, internett, mobile enheter og redigeringsprogram. Dette bidrar til utvikling av digitalt kompetente elever og lærere.

Utvikling av ferdigheter knyttet til prosjektledelse er en viktig fordel når man oppretter globale prosjekter på skolen. Gjennom praktiske verktøy og øvelser har jeg fått et solid grep om hvordan man lykkes i å planlegge, organisere og lede prosjekter hele veien frem. Jeg har også utviklet soft og hard skills og har lært mye om meg selv. Dette er ferdigheter jeg ser på som kjempenyttige i en lærers arbeid.

Dette skoleåret har jeg opprettet et nytt prosjekt der 95 lærere jobber sammen for å øke bevisstheten rundt FNs 17 globale bærekraftsmål. Et stort antall lærere fra hele verden og enda større antall elever betyr at vi kommer til å utvikle ferdigheter for det 21.århundret på en enda bedre måte ved at vi tilbyr elevene våre autentiske læresituasjoner både i og utenfor klasserommet.

Globalt samarbeid, der elever arbeider med andre medelever, er den beste måten å øke motivasjonen på og engasjerer både lærere og elever. Jeg mener at globalt samarbeid må bli integrert i læreplanene. Vi lever allerede i en globalisert verden der global bevissthet står sentralt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.