lørdag 14. oktober 2017

Gjesteblogg: Politiet ut av skolen! Av Eirik Husby Sæther


Politiet – ut av skolen!
Barna våre slåss – Mer penger til politiet?
Av Eirik Husby Sæther, politietterforsker og forfatter av Pornomania


Den siste tiden har vi snakket om volden i Osloskolen som et økende problem. Løsningen ble, som alltid, mer penger til politiet. 30 millioner.


Vold blant unge er alltid et opprør mot det samfunnet som har forkastet dem. De vet at skolen ikke vil ha dem, derfor slåss de. Opprøret er et forsøk på å berge selvbildet, de later som at de ikke bryr seg, men egentlig er de dypt fortvilet.

Hva kan en politimann gjøre for en gutt som slår? Vil han forstå bakgrunnen hans? Kan han hjelpe ham med de kaotiske tankene og følelsene? Forholdene hjemme? Frykten for fremtiden? Hjelpe ham med fagene som han stryker i? Rusproblemene?

Bytt ut politimann med sosionom, miljøarbeider, psykolog eller spesialpedagog, og du får svaret. Og den egentlige løsningen på dette problemet.


Vi er mange som har slitt oss gjennom Den norske skolen. De som klarte seg, har hatt en forelder som hjalp til med leksene hver kveld. Klasseskillet i samfunnet bestemmes ikke av hvor du bor, men hvem du bor med.

Det burde vært spesialpedagoger som jobbet kveldsskift i skolen. Slik at de som ikke har noen hjemme, har et sted å gå for å lære det de ikke har forstått. Slik vi vanlige, heldige kan gjøre. Vi har ikke bedre evner, men vi har mer tid, siden vi kan ta med oss skolen hjem. Vi får flere forsøk enn det ene, som de svakeste har.

Istedenfor bevilger vi et engangsbeløp til politiet, som kommer til å ta ut overtid for å kjøre en patruljebil inn i skolegården og hilse på alle barna som klarer seg så fint. Det var det samme som ble gjort under "Tøyenløftet" i våres, men da var summen 15 millioner. De pengene er borte nå, og det står ingen fritidsklubb tilbake, politiet patruljerer andre steder i byen. Deichmanske bibliotek på Tøyen arrangerer leksehjelp etter beste evne, antagelig burde vi gitt hele summen til denne ordningen.

Tror vi at et synlig politi kan forebygge sosiale forhold? Eller vet vi at det er veldig mye billigere og mindre krevende?

Snart slutter avisene å skrive om volden, og da er på en måte problemet løst.

Tøyen er jo allerede glemt.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eirik Husby Sæther er politietterforsker og forfatter. Hans nyeste roman heter "Pornomania" (Cappelen Damm, 2017) og kommer ut neste uke.

Det er en bok som handler om ensomhet og om det å stå utenfor livet. Den handler om unge mennesker som prøver å begripe en verden som er blitt digital og som ikke har andre steder å søke til enn hos hverandre. Romanen tegner et mørkt bilde av Oslos skyggeside og den oppvoksende generasjon som ikke blir forstått av de voksne.

Innlegget sto først på trykk i Klassekampen 14. oktober 2017.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.