tirsdag 3. oktober 2017

Hva skjer når du gir elevene stemmerett?


Hva skjer når du gir elevene stemmerett? Det er tittelen på foredraget jeg skal holde på SETT-dagene i november.

SETT-dagene arrangeres på Norges varemesse, Lillestrøm 28. og 29. november 2017.

Medbestemmelse er en rettighet elever har og henger nøye sammen med det overordnede formålet med opplæringen, som blant annet er å fremme demokratiforståelse.

Men mange elever opplever at deres stemme ikke blir hørt og at deres meninger ikke er viktige og at det er læreren som tar de fleste beslutningene. Skolen går da glipp av dialogen med de som betyr aller mest, elevene, samtidig som demokratiforståelsen kun blir noe man snakker om og ikke omsettes i praksis. Hva innebærer egentlig retten til medbestemmelse og hvordan kan man i det daglige sørge for at den ivaretas? Det vi er mest opptatt av på Nyskolen er å være et sted der det utdannes demokratiske mennesker, folk som både kan ta ansvar for seg selv og andre.

Demokratisk tenking gjennsomsyrer Nyskolen; medmestemmelse, ansvarlighet og demokratisk sinnelag må lærer. Derfor trenger vi å øve.

Demokrati og medborgerskap er en av tre sentrale mål i fagfornyelsen som det jobbes med for tiden. Den nye læreplanen skal sannsynligvis tre i kraft fra skolestart i 2019.

Men demokrati har også tidligere vært med i styrende skoledokumenter. Uten at det har ført til at elevene utøver demokrati på skolen. Ofte blir demokratiet "ivaretatt" ved at elevene kan bli valgt inn i elevrådet. Men det gjelder for eksempel ikke elevene i første til fjerde klasse. Kan vi da si at vi har et reelt demokrati på skolene, når mange av elevene ikke får være med?

På Nyskolen har vi løst demokratiske problemet med å ha daglige og ukentlig allmøter, og elevene har stemmerett fra de begynner på skolen i første klasse.

Dette gjør vi hver dag:

  • morgenmøter på barnetrinnet, en felles samling med spennende tema og samtaler 
  • søskengrupper der helt forskjellige ungdommer eller barn løser faglige og sosiale oppgaver i fellesskap og blir gode til å samarbeide 
  • matlaging og andre oppgaver for hverandre 
  • åpent kontor for alle elever, eller voksne hos lederne 
  • løsningsmøter når noe er vanskelig

Og så har vi saksmøtet vårt. Saksmøtet er hjertet til Nyskolen.

Saksmøte er Nyskolens øverste organ hvor elever og ansatte tar opp saker de vil skal diskuteres og/eller stemmes over. Gjennom saksmøte får alle elever og ansatte en mulighet til å påvirke sin egen hverdag på skolen. Det er elevrådet som avgjør hvilke saker som skal sendes til saksmøte.

Det er også en viktig del av elevenes samfunnsfagsundervisning. Alle elever ved ungdomstrinnet på Nyskolen skal på rundgang være med å lede, styre, samt referere et saksmøte. Saksmøte er slik en del av elevenes undervisning i hvordan demokratiske prosesser fungerer i praksis og hvordan man kan avgjøre saker med direkte demokrati. Det er en viktig arena for å øve på god og saklig diskusjon.

Alle som er tilstede på et saksmøte har et ansvar for å gjøre møtet så godt som mulig, det være seg ved å følge med, komme med innspill, stemme, passe på at andre ikke forstyrrer eller ved å lede, styre ordet og referere.


- Når elevene skal involveres på denne måten, må det naturlig nok påvirke hvordan de deltar i resten av skolehverdagen også. Det handler om å ta elevene med i planlegging, evaluering og gjennomføring av læringsarbeidet, om å ha praktiske oppgaver i og for fellesskapet og om å ha gode metoder for å snakke sammen når ting blir vanskelig, skriver daglig leder Sunniva Sandanger i dette innlegget.


Foto: Nina Cathrine Lunde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar