søndag 1. oktober 2017

Hvert barn er en mulighet: Undervisningsopplegget til årets TV-aksjon er klart


"Hvert barn er en mulighet", er slagordet for årets TV-aksjon. Pengene går til UNICEF og deres arbeid for barns skolegang i krig- og konfliktområder.


Ifølge FN er det rundt 86 millioner mennesker på flukt. Rundt halvparten er barn. Gjennom TV-aksjonen skal UNICEF bidra til at fremtiden til disse barna ikke går tapt.

Barn i krig har den samme retten til skolegang som barn i Norge.

Også i år er det Salaby som produserer undervisningsmateriellet, som de har gjort de siste årene. Det er utarbeidet i samarbeid med TV-Aksjonen NRK og UNICEF. Opplegget dekker hele grunnskolen.

Strukturene i nettressursen fra Salaby er den samme for alle alderstrinn, og tilrettelagt med utgangspunkt i K'06. For ungdomstrinnet legges det opp til mer individuelt arbeid. Opplegget er laget for en dobbeltime.TV-aksjonen er ikke bare en pengeinnsamling, men et kunnskapsløft for hele landet. Det er en unik mulighet for å undervise om internasjonale forhold, og til å bedre forstå den verden vi lever i. 
Det er også en unik mulighet for oss skolefolk. Til å bli klokere og til å bli bedre lærere.

Når det er krig eller konflikt i et område brukes gjerne skolebygget til noe annet, eller det blir ødelagt, eller det er for farlig for elevene og lærerne å være der. Det er dette de internasjonale hjelpeorganisasjonene jobber med. De setter opp midlertidige telt, skaffer lærere og undervisningsmateriell - eller utdanner folk til å være lærere. Det er et krevende arbeid.

Barn i krig blir traumatiserte og kan miste evnen til å lære. Derfor må lærerne hjelpe med dette også. Det er et krevende og viktig psykososialt arbeid.

Livet er ikke langt nok til at traumene skal "gå over av seg selv". Og for barn i krig er livet ofte mye kortere. Traumer er mer alvorlig for barn enn for voksne, fordi de er i vekst og trenger alle kognitive evner for å fungere.

Mennesker på flukt lever gjennomsnittelig 17 år som flyktning. Det er en hel barndom, en hel skolegang.

Barn i krig har den samme retten til skolegang som barn i Norge.

Fakta om utdanning
  • 24 millioner barn verden over får ikke skolegang på grunn av krig og konflikt
  • Riktig ernæring de første 1000 dagene av et barns liv er viktig for at hjernen skal utvikle seg riktig, slik at de har et godt grunnlag for å lære.
  • Barn som er redde har vanskeligere for å lære.
  • Jenter som fullfører ungdomsskolen har seks ganger så stor sannsynlighet for å ikke gifte seg unge.
  • Et barn som fødes av en mor som kan lese har 50 prosent større sjanse for å overleve sin femte bursdag enn med en mor som ikke kan lese.
  • Flere jenter blir på skolen dersom det er separate toaletter for gutter og jenter.
  • Utdanning i kriser er særdeles underfinansiert. Utdanning får mindre enn 2 prosent av de humanitære budsjettene.
  • Barnekonvensjonens artikkel 28 sier at alle barn har rett til utdanning.
  • Barn som ikke går på skolen har større sjanse for å bli utsatt for overgrep, misbruk og utnyttelse.
  • Barn som nektes utdanning nektes også retten til å utvikle seg og nå sitt fulle potensial.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.