torsdag 12. oktober 2017

Operasjon Dagsverk: Vi er alle oljebarn - sammen mot verdens største oljekatastrofe


Operasjon Dagsverk arrangeres 2. november og internasjonal uke gjennomføres i uke 42, eller en annen uke som passer for skolene. Her finner du gode ressurser for begge deler.


I år er temaet "Vi er alle oljebarn - sammen mot verdens største oljekatastrofe".

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har blitt tildelt Operasjon Dagsverk 2017 med prosjektet "Fra utvinning til utdanning". Det skal gi ungdommer som er fanget i verdens største oljekatastrofe kunnskap om og muligheter til en bedre fremtid.- Operasjon Dagsverk er en, av mange muligheter som finnes i et hav av gode gjerninger. Men likevel, er denne aksjonen unik. Operasjon Dagsverk skiller seg ut ved å være verdens største solidaritetsaksjon arrangert av, med, og for ungdom. Det er norske elevers egne aksjon, skriver Anne Dorthe Brekke i en epost. Hun sitter i hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk.

- Prinsippet er enkelt: norsk ungdom velger å gi en dag av egen utdanning for å jobbe i solidaritet med ungdom et annet sted i verden. Her får man enkelt og greit en konkret mulighet til å bidra til en mer rettferdig verden. Rettferdighetsfølelsen ligger i den grunnleggende retten på utdanning. Norske ungdommer velger å arbeide på OD dagen fordi de tror på at utdanning er den rette veien å gå for å sette pris på enkeltindividers evne til å bidra, og ikke minst å sørge for en bærekraftig utvikling i prosjektlandene.

Prosjektlandet i år er altså Nigeria. Det er et land rikt på både menneskelige og naturlige ressurser. Det er også landet hvor verdens største oljekatastrofe har pågått i en årrekke. Oljesølet i Nigerdeltaet sør i Nigeria har tatt fra tusenvis av mennesker livsgrunnlaget sitt.


Operasjon Dagsverk 2017 samarbeider i år med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom i Norge, og ERA og SEAN i Nigerdeltaet sitt arbeide for at den oppvoksende generasjonen skal lære å ivareta miljøet og samfunnet de lever i. Gjennom prosjektet vil
  • Ungdom få økt kunnskap om sine rettigheter
  • Gi ungdom verktøy for å ta opp kampen for sine rettigheter til land og utdanning på en rettferdig måte. 
  • Gi ungdom kunnskap om alternative energikilder til oljen
  • Gi ungdom kunnskap til å skaffe seg alternative inntektskilder

Du kan lese mer om årets prosjekt på nettsidene til OD.

I undervisningsbilioteket finner du informasjon og ressurser du kan bruke i klasserommet og på skolen. Du finner oppgaver du kan bruke i norsk, engelsk, samfunnsfagene og realfagene. Du kan spille "Handelsspillet med klimaforhandlinger". Du finner dessuten alt annet materiell du trenger.

Vi er alle oljebarn, en generasjon som lever med konsekvensene av oljen, på godt og vondt. Enten vi er født i Norge, Nigeria eller hvilket som helst annet land i verden er vi alle påvirket av oljen. Så la oss ikke være passive tilskuere til at ungdommen i Nigeria blir tilsidesatt av verdens største oljekatastrofe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar