onsdag 29. november 2017

Gjesteblogg: Praksiserfaring for å unngå lærerflukt


Praksiserfaring for å unngå lærerflukt

av Anne Helga Jarnholt, rektor ved Skøyen skole
Helle Mari Martinsen Ulvang, praksislærer og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet
Hilde Ødegaard Olsen, kontaktlærer og praksislærer
Marita Aasland, kontaktlærer og praksislærer
Martine Storaas Kristoffersen, kontaktlærer og praksislærer

Det 5. året i lærerutdanningen bør være et rent praksisår. Med lønn.

Om lærerstudentene får følge undervisningen, elevsamtaler, halvårsvurderinger, foreldremøter, møter med barnevern gjennom et helt skoleår, vil overgangen til yrkeshverdagen bli bedre og frafallet fra yrket blant nyutdannede lærere mindre, mener artikkelforfatterne:

Vi viser til kronikk av tre lærerstudenter angående behov praksis i lærerutdanningen. I nærmere 20 år har Skøyen skole vært praksisskole. Med veiledning av våre lærere finner de fleste ut at de har valgt rett yrkesvei. De blir motiverte av praksis - det er lærere de vil bli. Alt vel, så langt …

Lite relevant praksiserfaring
Vi som praksisskole og våre studenter ser at praksisperiodene blir for korte og for lite relevante. Studentene kommer i grupper på fire og har en praksislærer. Det blir mye observasjon og for lite direkte trening.

Lærerstudenter i tospann med erfaren lærer
5-årig lærerutdanning ga håp om mer praksis. Ut fra vår erfaring har vi spilt inn til høyskolen og til politisk hold at det 5. året burde vært et rent praksisår. Da kunne den enkelte student vært tilknyttet en skole, og en praksislærer. De ville fått innføring i og erfaring med årsplanlegging, forståelse for innarbeiding av rutiner, erfaring med kartlegging og testing med oppfølging, utviklingssamtaler, elevsamtaler, halvårsvurderinger, foreldremøter, foreldrekontakt, tverrfaglige møter, møter med barnevern og Pedagogisk-Psykologisk tjeneste. Etter å ha fulgt skoleårets rytme i tett kontakt med erfarne lærere, ville overgangen til hverdagen bli mer forutsigbar og langt mindre skremmende.

Vinn-vinn
Vi ønsker oss studenter som tar sin master på vår skole. De kan gjøre sitt dypdykk rent faglig (masteroppgave) parallelt med at de tar del i skolehverdagen. Vi kunne ønske oss en student på hvert trinn. De ville få grundig og veiledet praksis, og trinnet med dets lærere, elever og foresatte ville fått en ekstra ressurs i form av større lærertetthet. Hva med å lønne dem under praksisåret? Dette er kjent praksis i andre profesjonsstudier.

Velkommen til oss
Det er en sannhet at en for høy andel av nyutdannede lærere velger bort sin profesjon etter få år i skolen. Hvorfor? Vi tror overgangen blir for stor. Vi tror at erfaring i en reell skolehverdag vil kunne endre på denne sørgelige statistikken. Studenter er velkomne til oss for relevant praksis. Å ha studenter på huset holder oss faglig oppdaterte og skjerper kravene til eget arbeid. Det liker vi!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.