tirsdag 21. november 2017

Gode undervisningsopplegg fra NUPI Skole


Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål innen områder av særlig relevans for norsk utenrikspolitikk. NUPI Skole inneholder gode undervisningsopplegg med nyttig informasjon om internasjonale spørsmål. Oppleggene er rettet mot elever og studenter, lærere og andre interesserte.


NUPI Skole henger sammen med nettstedet Hvor hender det som består av en rekke tilbud til elever, lærere, studenter og folk som er interessert i internasjonale spørsmål.

NUPI Skole tilbyr:

  • Tema-artikler om aktuelle internasjonale forhold. Artiklene er kortfattede, informative og gir en helhetlig framstilling av sakene.
  • Nettmøter med forskere om aktuelle tema. Du får informasjon om nettmøtene ved å bli abonnent på Hvor hender det? sin nyhetstjeneste.
  • UtenriksQuiz: Nettstedet inneholder en rekke quizer både temaquizer og på artikkel-nivå. Quiz er nyttig for å teste seg selv og sine kunnskaper.
  • NUPI-bloggen: Innlegg fra NUPI-forskere om dagsaktuelle spørsmål.
  • Arbeidsoppgaver som er pedagogisk tilrettelagt for bruk i undervisningen.


De legger ut nye opplegg annenhver uke under vignetten "Hvor hender det". Det nyeste opplegget heter Utfordringer etter krig. Opplegget forklarer hva krig er og tar for seg temaer som det internasjonale samfunnet sin rolle, hvorfor vi trenger fredsprosesser, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter;

- Å hindre krig, skape fred og å håndtere etterdønningene etter krig og voldelige konflikter er noen av de mest sentrale utfordringene i vår tid. Historien viser at måten vi avslutter en krig på, har stor innvirkning på om krigen blir fulgt av bærekraftig fred eller av ny krig. Forsking har vist at omkring 50 prosent av alle konflikter blusser opp igjen innen 10 år etter at en fredsavtale er signert. Selv om en internasjonal intervensjon kan gi midlertidig stabilitet, så spiller internasjonale aktørar likevel en avgrenset rolle – freden må støttes lokalt for å bli bærekraftig.

For alle oppleggene er det egne sider med "Utforsk tema", "Quiz", "Ordforklaringer" og "Kompetansemål". Summen av alt dette gjør undervisningsoppleggene både solide og godt forankret i læreplanen.

Du kan også følge NUPI Skole/"Hvor hender det" på facebook og på twitter, de har også en egen YouTube-kanal

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.