torsdag 9. november 2017

Konferanse: Mattemestring. Slik hjelper vi elever i matematikk


Regjeringen publiserte i april en artikkel knyttet til realfagsbarometeret hvor de blant annet skrev: 

– Norske elever gjør det bedre i matematikk og naturfag enn for noen år siden, og det er bra. Men i fjor gikk én av fem elever ut av 10. klasse på ungdomsskolen med karakteren én eller to i standpunkt i matematikk. Disse elevene kan få store problemer med å fullføre videregående skole og å få seg en jobb senere i livet, understreker Røe Isaksen.

JobbAktiv ønsker å sette mer fokus på dette området og har derfor laget konferansen Mattemestring. Der har de samlet flere viktige og ikke minst flinke personer på området. JobbAktiv vil i denne konferansen presentere ulike tilnærminger til matematikkmestring:


Det er en imponerende liste med foredragsholdere på konferansen. Til sammen er det ti fagfolk som skal snakke, og det er også lagt inn tid til å bygge nettverk og utveksle ideer. Her er noen av foredragsholderne:

Tone Dalvang fra Statped åpner konferansen. Hun vil snakke om hvordan teorier vi støtter oss til får betydning for hvordan vi legger til rette for elever i matematikkvansker.

Mona Røsseland
skal snakke om hvilke faktorer som er med å påvirke elevenes læring, og hva vi kan gjøre for å stimulere til at flest mulig elever opplever mestring og glede over matematikkfaget.

Mattematikklærer Skage Hansen ved Engebråten skole i Oslo har arbeidet i 14. år med matematikk. Etter at han endret metoden på undervisningen fikk han fantastiske resultater. Bruk av spill, omvendt undervisning og engasjement er nøkkelordene i hans historie.

Hva er nøkkelen til motivasjon og forståelse for elever som sliter med grunnleggende matematikk? spør Hanan M. Abdelrahman som vant Holmboeprisen 2017 begrunnet med hennes engasjement for å få de unge til å forstå. Hun er kjent for å være en innovativ liv og bruker leker og video i undervisningen.

Eva Taflin har i sin forskning interessert seg for lærere som lykkes i å skape et matematisk klasserom, der elevene opplever arbeidsglede og lærer seg matematikk.

Rahman Chaudhry, leder i Elevorganisasjonen, vil i sitt innlegg legge vekt på elevperspektivet, skolemiljø, oppfølging av enkelteleven og se på mulighetene for hvordan hjelpe og motivere elever i matte.

Se hele lista over foredragsholdere her.

Fordi du fant informasjon om konferansen på Lærerbloggen kan du benytte deg av kampanjekoden LB1001 for redusert pris. Kampanjekoden er gyldig til 10. januar 2018.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.