torsdag 16. november 2017

Ledig stilling som faglærer i matematikk ved Nyskolen i Oslo


Ledig stilling som faglærer i matematikk ved Nyskolen i Oslo

Faglærer i matematikk ved Nyskolen i Oslo: 100% fast stilling
Søknadsfrist: 15. desember 2017
Send søknad og CV til: sunniva.sandanger@nionett.no


Nyskolen i Oslo søker en dyktig, faglig sterk, menneskekjær og engasjert faglærer i matematikk som kan passe som samarbeidspartner i vårt unike kollegium av engasjerte lærere på skolens barne- og ungdomstrinn. Denne jobben gir deg mulighet for spennende samarbeid i inspirerte tverrfaglige prosjekter og undervisning med elever du får tett og god kontakt med.

Som faglærer i matematikk har du ansvaret for matematikkundervisning i aldersblandede grupper på barne- og ungdomstrinn.

Som faglærer i matematikk på Nyskolen samarbeider du med en annen lærer. Du har som ansvarsområde å utarbeide halvårsplaner og undervisningsopplegg, gjennomføre undervisning, gjøre vurderinger, utarbeide IOP og delta i tverrfaglige prosjekter. Faglæreren skal tilrettelegge undervisningen. Du er god til å samarbeide og ser viktigheten av elevmedvirkning. Du er kreativ, nytenkende og har god digital kompetanse.

Faglæreren vi søker skal være godt kvalifisert, og personlig egnethet vil bli vektlagt. Det er ønskelig med erfaring fra skole, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

Om Nyskolen i Oslo
Nyskolen i Oslo er privat grunnskole med 100 elever fra 1. til 10. trinn, som ligger sentralt på Kampen/Vålerenga. Skolens visjon er å humanisere samfunnet. Måten vi jobber mot dette, er å øve barna å bli bevisste på sin rolle i et sosialt fellesskap, både på skolen og i et større perspektiv.

Nyskolen er direktedemokratisk, og alle elevene er med på å diskutere, drøfte og bestemme skolens reglement i et felles møte hver uke. Dette er med på å styrke elevenes evne til kritisk tenkning, utvikle gode muntlige ferdigheter, samt å kunne rette seg etter demokratiske avgjørelser.

Elevene tilhører aldersblandede grupper, der tre og tre trinn går sammen. De får undervisning i små grupper, slik at læreren har større mulighet til å følge opp hvert enkelt barn tettere.

Elevene jobber med prosjekter flere perioder hvert år, kalt “Heureka”. Dette er tverrfaglige prosjekter der styringsfag trekkes inn. I disse periodene får de mulighet til å fordype seg i egenvalgte tema innen forhåndsbestemte emner. Deler av sluttproduktene i prosjektarbeidet er et musisk uttrykk som kunst, musikk, drama, film etc., i tillegg til en skriftlig oppgave. Skolen jobber etter prinsipper for dialogisk pedagogikk. Dialogisk pedagogikk er en måte å tenke på som setter møtet mellom elev og lærer i sentrum. Det er der læringen foregår; i møtet mellom mennesker.

Nyskolen er med på satsningene “Vurdering for læring”, samt “Ungdomstrinn i utvikling”. Skolen følger Kunnskapsløftet på linje med den offentlige skolen.

Elever og lærere spiser varm lunsj sammen hver dag.

Manifestet for Nyskolen i Oslo er et dokument som klargjør skolens pedagogiske og verdimessige grunnlag og utgjør en forpliktende kontrakt for alle som arbeider på Nyskolen i Oslo og Nyskolens skolefritidsordning uansett funksjon på skolen. Den uttrykker også skolens forventninger til elever og foreldre.

Arbeidsoppgaver
 • utarbeide halvårsplaner og undervisningsopplegg
 • gjennomføre undervisning 
 • utarbeide individuelle opplæringsplaner (IOP) i samarbeid med spesialpedagog
 • delta i planlegging og gjennomføring av tverrfaglige prosjekt
 • samarbeid med foreldre, kontaktlærer, PPT og andre eksterne samarbeidspartnere
 • delta på skolens fellesmøter

Krav til kvalifikasjon
 • utdannet faglærer eller allmennlærer med 30 studiepoeng i matematikk
 • gode muntlige og skriftlige norskferdigheter
 • undervisningskompetanse i andre fag, for eksempel naturfag

Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • gode kommunikasjonsferdigheter i arbeid med både voksne og barn
 • høy omstillingsevne
 • positiv og løsningsorientert
 • kunne planlegge både kortsiktig og langsiktig
 • være glad i å jobbe med mennesker, både voksne, barn og ungdom 
 • være opptatt av demokrati, elevmedvirkning og inkludering

Vi kan tilby
 • lønn etter avtale
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • morsomt og hyggelig arbeidsmiljø
 • en stilling ved en demokratisk, levende skole der du er med å utvikle skolen og løfte den til nye høyder
 • høy lærertetthet
 • en stilling ved en skole der vi setter gode relasjoner mellom ansatte og elever svært høyt

Faglærer i matematikk ved Nyskolen i Oslo: 100% fast stilling
Søknadsfrist: 15. desember 2017
Send søknad og CV til: sunniva.sandanger@nionett.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar