søndag 19. november 2017

Meld deg på SETT-dagene 29. og 30. november 2017!


- Helt fra begynnelsen handlet SETT om at effekten blir så mye større om flere lærerkolleger drar sammen på en konferanse, eller festival, kanskje til og med hele lærerstaben. På den måten kan de dele opplevelser og oppleve de samme foredragene. De får et felles utgangspunkt å forholde seg til, og utviklingsarbeidet starter med en gang, skriver Fredrik Svensson. Han er medgründer av SETT.

I år arrangeres SETT 29. og 30. november på Norges varemesse, Lillestrøm

Det er andre gang SETT arrangeres i Norge. Også i år er det et omfattende program med mange parallelle sesjoner med dyktige foredragsholdere. I år blir messen enda større og et stort antall utstillere vil sørge for et pulserende messeområde.

Se hele programmet og alle foredragsholderne her.

Hva skjer når du gir elevene stemmerett? Det er tittelen på foredraget jeg skal holde. Medbestemmelse er en rettighet elever har og henger nøye sammen med det overordnede formålet med opplæringen, som blant annet er å fremme demokratiforståelse.

Men mange elever opplever at deres stemme ikke blir hørt og at deres meninger ikke er viktige og at det er læreren som tar de fleste beslutningene. Skolen går da glipp av dialogen med de som betyr aller mest, elevene, samtidig som demokratiforståelsen kun blir noe man snakker om og ikke omsettes i praksis.Graham Brown-Martin er forfatteren av "Learning {Re}imagined". Han har 30 års erfaring fra teknologi og utdanning og er en ettertraktet foredragsholder. Hans key-note heter "Education and the Fourth Industrial Revolution".På SETT kan du blant annet høre Marte Blikstad-Balas, Simen Spurkeland, June Breivik, Ann Michaelsen, Camilla Hagevold, Berit Bae, Tobias Staaby, Torgeir Waterhouse og Tormod Korpås. Tilsammen er det 72 foredragsholdere som skal snakke om ulike emner.

På SETT er det tre temaer som preger hele programmet:

Tema 1: Mestre det digitale samfunnet og mestre livet

Digitaliseringen gjennomsyrer samfunnet. Via sosiale medier kan alle delta i det offentlige ordskiftet. Samtidig får vi flere utfordringer, spesielt i tilknytning til personvern. Hvordan forbereder vi elevene våre på hva som venter dem? Hva skal til for at de skal bli velfungerende samfunnsborgere som mestrer livet, skolen og det digitaliserte samfunnet?

Tema 2: Hvordan utnytter vi teknologien?

Når undervisningen har blitt bedre ved bruk av digitale verktøy, hvilke grep har lærerne da tatt? Hvordan kan digitale verktøy og læremidler bidra til at elevene lærer mer og bedre? Hvordan kan bruk av teknologi øke motivasjon for læring, tilpasses undervisningen og styrke elevens læring? Ny teknologi gir nye muligheter og vi får vite hvordan den best kan utnyttes.

Tema 3: Barnekultur på ramme alvor

Med en ny rammeplan i hånden skal barnehagelærere landet over ta barns hverdag på alvor. Men hva er egentlig barnekultur på 2000-tallet, og hva må vi vite for å skape et innhold som gir mening for barna? Daglig leker og lærer barn i omgivelser hvor digitale hjelpemidler får en stadig større plass. Hvordan kan nettbrett, koding og Pokemon Go benyttes for å oppmuntre til kreativitet og lek?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.