mandag 6. november 2017

Undervisningsopplegg om seksuelle overgrep for elever på 5. - 7. trinnRedd Barna lanserer nå et nytt undervisningsopplegg om seksuelle overgrep for elever på 5. til 7. trinn. Undervisningsopplegget varer i to skoletimer. Det består av to filmer og et samtaleverktøy med informasjon om forberedelser og etterarbeid, og forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep.


Omfangsundersøkelser viser at flere enn hver femte jente (21,2%) og nesten hver tiende gutt (8,7%) rapporterer at de har blitt utsatt for uønsket seksuell atferd før de har fylt 18 år. Likevel er temaet omgitt av taushet og tabuer. Gjennomsnittstiden fra et overgrep skjer til den utsatte forteller om det er 17,5 år. Derfor må vi snakke om overgrep, slik at barn forstår at de ikke er alene, at det ikke er deres skyld, og at slike vonde hemmeligheter skal deles.

Mange lærere og andre som har med barn å gjøre synes det er vanskelig å snakke om seksuelle overgrep. Det gjør jeg også. Mange voksne unngår derfor å snakke med barn om incest og seksuelle overgrep, fordi de er usikre på hvordan de skal gjøre det eller frykter at det skremmer barn unødvendig. Derfor er jeg glad for at dette opplegget har kommet.

Alle barn har en historie å fortelle, og det er jobben vår å tro på den. Det er vår jobb å lytte, og det er vår jobb å si fra. Det er mye vanskeligere  for elevene å fortelle, enn det er for oss å høre. Et barn som forteller om seksuelle overgrep eller andre typer vold skal alltid møtes med respekt. Dette opplegget gir oss muligheten til å lære nettopp det.

Alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep. At de har kunnskap om rettigheter, kropp, seksualitet og overgrep og trygge voksne som de kan snake med, er helt nødvendig for å forebygge seksuelle overgrep. Systematisk opplæring er i tråd med læreplanens mål om respekt for seksuell integritet og grenser og gjør barna bevisst egne og andres grenser.

Ved å gi barn informasjon og opplæring i egne rettigheter og seksualitet kan man oppnå:

  • at de føler seg trygge på å snakke om det de har opplevd uten å føle skam og skyld
  • at de forstår at det er viktig å snakke med en voksen
  • at de vet hva de skal gjøre hvis det oppstår en situasjon de ikke er trygge på, som at en voksen tar kontakt og de føler seg redde
  • at de tar vare på og respekterer hverandres grenser.

Ansatte i skole og barnehage har en unik mulighet til å bidra fordi vi ser barna hver dag, og kan nå alle barn med kunnskap og informasjon.

Rona Eriksen Andersgaard er sosialkonsulent for Støttesenteret mot Incest i Oslo. Hun har vært med på å utarbeide opplegget og har prøvd det ut ved flere skoler i Oslo. Hun sier:

- Jeg sitter alltid igjen med en følelse av at dette er et tema elevene har ventet på å få snakke om. Det kommer så mange spørsmål, de deler mye av seg selv, kommer med kloke tanker og refleksjoner og det blir de mest fantastiske samtaler.

Mange elever har hørt om seksuelle overgrep, men ikke alle kan forklare hva det betyr.


- Mange av elevene sier de har hørt om og kjenner til ordene seksuelle overgrep, men det er svært få som kan eller ønsker å fortelle meg hva det betyr, når vi sitter sammen i klasserommet.

- Det viser at det er behov for å få en forståelse og kunnskap bak ordene og det viser at dette er det vanskelig å snakke om og at vi må bryte tabuet. Det er viktig at barn får kunnskap om hva som er forskjellen på en god og en vond hemmelighet, at de lærer og forstår at ikke alle hemmeligheter skal holdes hemmelig. Gjennom dette samtaleopplegget får vi muligheten til å komme i en god dialog med barn hvor de kan få stille spørsmål om alt de lurer på. Det blir åpnet et rom for en tematikk det kanskje ikke har vært snakket så mye om på skolen. Ved at både kontaktlærer og helsesøster er til stede under undervisningen vil det forhåpentligvis hjelpe til med at veien i etterkant blir kortere når det er behov for å sette ord på noe som tynger. Vi skal bare passe på at vi voksne står der trygge og gode når de kommer og deler hva de har blitt betrodd. Selv om vi lærer barna hva de skal gjøre, så er det vi voksne som har ansvaret, sier Rona Eriksen Andersgaard.
Det nye undervisningsopplegget og tegnefilmene med tilhørende veileder finner dere på reddbarna.no/jegerher (under fanen - undervisningsopplegg). Tips gjerne andre skoler, barnehager og andre om å ta dette i bruk!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.