søndag 17. desember 2017

10 digitale verktøy for å lage tidslinjer


Å lage tidslinjer er et ganske vanlig skoleprosjekt, særlig for historieundervisningen (siden historien egentlig er en diger tidslinje!) Men det er ikke alltid slik at arket er stort nok og langt nok til å få med alle detaljene. Heldigvis finnes det gode digitale verktøy som gjør at du kan lage tidslinjen så innholdsrik, detaljert og full av informasjon som du bare ønsker. Du kan legge til bilder, videoer, linker og tekst. Og selvfølgelig kan du lage tidslinjer i andre fag enn historie!


Her er 10 gode digitale verktøy for å lage tidslinjer:

Time Toast
lar deg lage en ubegrenset mengde tidslinjer som lett kan integreres med Facebook. Det er gratis å bruke. Grensesnittet er enkelt - bare klikk "legg til en hendelse" og du kan legge til tekst, koblinger eller bilder.

Meograph sitt slagord er "Four Dimensional Storytelling ". De tilbyr et enkelt grensesnitt hvor du kan kombinere nyheter, historie, reiser, livshendelser, bilder, videoer, lyd, etc for å skape en innholdsrik og spennende tidslinje. De tilbyr et enkelt delingsalternativ og et web-basert grensesnitt.

Capzles ligner på Meograph ved at det lar deg integrere informasjon fra en mange ulike kilder (video, lyd, bilder, tekst, etc) i én innholdsrik tidslinje. Capzles er gratis å bruke. De jobber også med et Indiegogo-prosjekt, der de utvikler et lignende verktøy som er rettet spesielt mot lærere og klasserom. Dette verktøyet har også en tilhørende iOS app og er gratis å bruke. Tidslinjene er enkle å dele med andre.

Read Write Think walks students through the definition of a timeline and creating their own. Find more lessons and interactives for creating timelines here, including a lesson on creating a family timeline.

Tiki-Toki is a web tool for creating beautifully animated 3D timelines with images, text, and colorful backgrounds. Embed on a website.

Timeglider is another web tool for creating timelines with images and text and legends.

Sutori is a web tool for creating a timeline with pdfs, images, and video.

Myhistro is a web tool and iOS app for creating a timeline with a map.

Timeline JS is a web tool to create a timeline with a spreadsheet. Add images and embed soundclips from Soundcloud.

Vizzlo lets you easily create a compelling timeline online and export it to your presentations and reports.


Se også:
8 Web Tools for Creating Multimedia Timelines

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.