mandag 1. januar 2018

Gjesteblogg: 6 måter for å skape bedre skoler. Av Barbara Anna Zielonka


6 måter for å skape bedre skoler
Av Barbara Anna Zielonka - @bar_zie


For å lykkes som lærere trenger vi å stille vanskelig spørsmål knyttet til yrket vårt hele tiden. Vi må ta stilling til endringer og vi må være villige til å endre egne tenkemåter og undervisningsmetoder. Hvis noen undervisningsmetoder ikke fungerer i klasserommet, må vi prøve nye ting. Når jeg sier “vi”, mener jeg at elevene, ledelsen og lærerne må jobbe sammen. Vi må våge å satse på endringer sammen. Hva trenger vi for å implementere for å lage en bedre skole?

Her er 6 måter for å skape bedre skoler:


Tjenestelæring

Tjenestelæring er læring som involverer elever i et bredt spekter av erfaringer på en aktiv måte. Med denne metoden benytter du ofte andre mennesker og samfunnet rundt deg, samtidig som den fremmer målene fra en gitt læreplan. Det som er unikt med tjenestelæring er at den gir direkte anvendelse av teoretiske modeller. De som støtter tjenestelæring hevder at denne metoden lar elevene bruke kunnskapene og ferdighetene de lærer i klasserommet på mer meningsfulle måter. Elever som deltar i denne type læring får en dypere forståelse av faglig innhold og økt følelse av samfunnsansvar. De får også muligheten til å lære betydningsfulle ting og erfare sammenheng mellom teori i praksis. Selv om mange yrkesfaglige retninger ofte bruker denne tilnærmingen, er det få studiespesialiserende klasser som opplever denne måten å lære på.

Entreprenørskap
Vi lever i en verden der fremtiden er usikker, så elevene trenger ferdigheter som gjør at de kan stake ut sin egen vei. Vi kan ikke forutsi arbeidsmarkedet og økonomien elevene kommer til å leve i. Derfor kan vi ikke egentlig forutsi hvilket faginnhold elevene trenger for å lykkes etter at de forlater skolen. Men det vi vet er at de trenger ferdigheter for å lage noe nytt og for å lage sin egen arbeidsplass. Entreprenørskap lærer disse ferdighetene. Entreprenørskap innebærer undervisningsmetoder der elevene utvikler og realiserer ideer uten å nødvendigvis gå veien gjennom bedriftsetablering. Hensikten er gjøre læringsarbeidet mer virkelighetsnært og meningsfylt. Entreprenørskap kan hjelpe elevene til å finne løsninger på problemer, utvikle empati, tenke kreativt, ta risiko, lære av egne feil, og se sammenheng mellom hardt arbeid og suksess. Entreprenørskap bør undervises uansett om du velger yrkesfag eller studiespesialisering.

Adaptiv læring
Alle elever som vi jobber med kommer til klasserommet med noen svake sider og noen sterke sider. Læringsprosessen skal skreddersys for hver enkelt elev i henhold til deres behov og evner. Adaptiv læring er en undervisningsmetode som benytter IKT for spesialtilpasse læremidler og oppgaver til den enkeltes forkunnskaper og ferdighetsnivå. Ved å bruke adaptiv læring kan du raskt finne ut hvilke oppgaver hver av dine elever bør få for å lære noe nytt og bli bedre i dette faget. Istedenfor å bruke mye penger på læringsplattformer, bør skolene heller bruke penger på programvarer som tilbyr adaptiv læringsteknologi.

Passion Projects/Genius Hour Projects
Hvis du ikke er kjent med Passion Projects/Genius Hour Projects, bør du bli det så fort som mulig. Genius Hour stammer fra en praksis opprettet av Google der de ansatte får lov til å bruke 20% av egen arbeidstid til å utforske ideer de er begeistret for så lenge det gir selskapet fordeler. I løpet av denne tiden er de ansatte oppfordret til å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste. Jeg opprettet en Genius Hour-blogg i 2015. På bloggen fokuserer jeg på hvordan Genius Hour vi kan lykkes på videregående skole og hva jeg lærte av opplevelsen. Denne erfaringen lærte meg at som lærere på videregående må vi slutte å sette grenser for hva vi tenker er passende for elevene. Vårt mål er å styrke elevene, og vi bør bruke alle verktøyene i verktøykassen for å oppnå dette målet. Vi trenger å la elevene velge ut fra deres egne interesser og innhold i fagene, og la dem ta risiko og fokusere på tverrfaglighet.

Dynamisk tankesett
Begrepene growth mindset og fixed mindset ble beskrevet av Carol Dweck allerede på 70-tallet. Dweck er professor i psykologi ved Stanford University. På norsk bruker vi begrepene dynamisk og statisk tankesett. Dweck la merke til at barn som tror intelligens er lært, er flinkere til å løse problemer enn de som tror intelligens er medfødt. Med et dynamisk tankesett tenker elevene at talenter og evner kan utvikles gjennom innsats, god undervisning og utholdenhet. Hver lærer bør lage en kultur i sitt eget klasserom der dynamisk tenkning står sentralt. Hvis elevene oppdager at vi tror på deres evner og støtter deres læringsprosesser, kommer de til å se på utfordringer som muligheter til å nå sitt potensiale. Vil du vite mer om Dwecks forskning, anbefaler jeg å lese hennes bok Mindset.

Collaborative professionalism og livslang læring
Collaborative professionalism defineres ofte som samarbeid, deling av kunnskap og ferdigheter og erfaring mellom alle som jobber i utdanningssektoren der målet er å forbedre læringskulturen og miljøet hos elever og alle ansatte. For å lage vellykkede skoler trenger vi ledelse som har gode kunnskaper, kan implementere endringer og vil samarbeide tett med alle ansatte på skolen. Deretter må de personene ha en klar visjon og verdier, og ta gode kollektive avgjørelser. Både lærere og ledelse må utarbeide strategier for livslang læring for å øke læringsutbyttet hos elever og endre læringskulturen på sine skoler.

Jeg håper på det sterkeste at 2018 kommer til å bli det året der endringsprosesser på skolene settes i gang på en rask og effektiv måte. Uten interne og eksterne endringer er det umulig å skape bedre skoler. Godt nytt år til dere alle!


----------------------------------------------------
Barbara Anna Zielonka er engelsklærer ved Nannestad videregående skole i Akershus. Hun ble tildelt årets Gulleplepris på NKUL i mai. 2017. Zielonka er en av femti finalister til Global Teacher Prize 2018. Hun har tidligere skrevet disse innleggene på Lærerbloggen:

Barbara Anna Zielonka nominert til Global Teacher Prize!
8 måter for å øke elevenes engasjement!
Hvordan globale prosjekter har endret livet mitt som lærer!
Hvordan kan lærere utvikle digitale borgere og ledere?
Derfor er undervisning om FNs bærekraftsmål et must!
Betydningen av refleksjon i jobben som lærer
Avslutt skoleåret med nye ideer
Den digitale verden - et hav av muligheter
Edtech med fokus på internasjonalisering
Genius Hour - hvor lidenskap og kreativitet møtes
7 måter å utvikle deg som pedagog
VR-briller i undervisningen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.