lørdag 20. januar 2018

Gjesteblogg: Arbeidslivet krever toøyd klokskap (podcast). Av Eirik J. Irgens


Arbeidslivet krever toøyd klokskap
Av Eirik J. Irgens - @irg1s

I denne podcasten som NTNU ved Kari Rueslåtten nylig spilte inn med meg, snakker jeg om faren ved at det utvikles "enøyde" ledere, og hvorfor en "toøyd" klokskap er viktig når det skal utvikles gode arbeidsmiljøer.

En form for enøydhet utvikler seg hvis en teknisk rasjonalitet får dominere. Da kan vi ende opp med ledere som bli ensidig opptatt av det som kan telles, klassifiseres og kategoriseres, og av systemer, målbare mål, målinger, formelle beslutninger, organisasjonskart og retningslinjer, og som mener en omorganisering eller fusjon er ferdig når "boksene" er på plass.

Det har da utviklet seg en enøydhet og en vanemessig blindhet som gjør at det er overflatefenomenene i vårt arbeidsliv som får mest oppmerksomhet; dvs. det som er forholdsvis lett å identifisere, tallfeste, måle og systematisere.

Det som da kan falle utenfor oppmerksomhetsområdet, er mer uklare fenomener som følelser, verdier, profesjonsholdninger og de dypere lag i en virksomhets kulturer.

På den annen side - hvis ledere ignorerer behovet for formelle systemer og blir ensidig opptatt av dypfenomenene er det også en form for enøydhet - og enøydhet er enøydhet, samme hvilket øye du er blind på.

Det er en "toøyd" klokskap jeg argumenterer for.

Dette har ikke bare med ledelse å gjøre. Det kan overføres til yrkesutøvelse generelt, slik jeg blant annet har gjort i artikkelen "De beste blant oss" som kan leses (og kanskje også lastes ned) her.
En advarsel: Podcasten er uredigert, spilt inn på direkten uten manus, og skal du høre hele, må du sette av 24 minutter.

For de som blir nysgjerrige, er det mer å lese om toøydhet her:

Irgens, E. J. (2016): SKOLEN. Organisasjon og ledelse, kunnskap og læring. Bergen: Fagbokforlaget.

Irgens, E.J. (2014): Art, Science and the Challenge of Management Education. Scandinavian Journal of Management; 1 (30), 86-94.

Irgens, Eirik J. (2011). Pluralism in Management: Organizational Theory, Management Education, and Ernst Cassirer. New York: Routledge.

Irgens, Eirik J. (2011). Management Education: A Call for a New Dialogue. Academy of Management Best Paper Proceedings. Academy of Management Meeting 2011, San Antonio, USA. August 2011

Nygaard, C. & Irgens, E.J. (2011). Artful Making in Vocational Postgraduate Education. I: Nygaard, C.; Courtney, N., & Frick, L.: Postgraduate Education - Form and Function. Libri Publishing , 109-128

Irgens, E.J. (2011). De beste blant oss. I: Irgens, E. J. & Wennes, G. (red.): Kunnskapsarbeid. Bergen: Fagbokforlaget, s. 24-41

Meisiek, Stefan; Irgens, Eirik J.; & Barry, Daved (2010). Forms of Knowing: From Habitual Blindness to Saper Vedere in Management Education. Academy of Management Annual Meeting, Montréal, Canada, August 2010.

-------------------------------------------------------------
Eirik J. Irgens er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk og med doktorgrad i organisasjonsendring, og arbeider på NTNU som professor i utdanningsledelse.

Innlegget ble først publisert på Irgens' facebookside.

Irgens har tidligere skrevet disse innleggene på Lærerbloggen:

Bør lærere få lov til å improvisere?
Skolebasert kompetanseutvikling
Et kunnskapsgrunnlag for en enda bedre skole?
The Best Way is the Norway
Partssamarbeid om skoleutvikling: Vekk fra implementering, over til medskaping
Skolelederkonferansen "Ledelse og kvalitet i skolen"​ 2017
Master i skoleledelse på NTNU - nå er det din tur!
Professional theorizing
Videoforedrag om skoleutvikling gjennom samarbeid og samskaping


Foto: Charles Koh/Unsplash

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.