søndag 14. januar 2018

Gjesteblogg: Lærere som fremtidens innovatører. Av Barbara Anna Zielonka


Lærere som fremtidens innovatører
Av Barbara Anna Zielonka - @bar_zie

Verden endrer seg raskere enn vi tror. Teknologi spiller viktig rolle i både offentlig og privat sektor. Selv om endringene i utdanningssektoren ikke skjer for fort, må lærere endre sine tankesett og sette i gang en innovativ tankegang for å forberede elevene på fremtiden. Hva kjennetegner lærere med sånn tankegang? Hvorfor trenger vi lærere som kommer med innovative læringsmetoder? Hvorfor trenger vi lærere som fokuserer på fremtiden?

For noen år siden ble jeg fasinert av “growth mindset”. Noen av mine undervisningsøkter handler om forskjellen mellom dynamisk tankesett og statistisk tankesett, og måter for å utvikle kunnskaper kontinuerlig gjennom hele livet. Men nå har jeg begynt å tenke på tankesettet til lærere også. Selv om mange lærere jeg har blitt kjent med har dynamisk tankesett, mangler de ofte en innovativ måte å tenke på undervisning og læring.

7 kjennetegn på lærere som setter innovasjon høyt:

Nysgjerrig
Hvis du ser på lærere som er lidenskapelig nysgjerrige, ser du med en gang hvor fokuserte de er og hvor mange interessante spørsmål de stiller. Ser de noe nytt på nett, har de lyst til å prøve dette ut med elevene sine med en gang. De bruker ideer de har lest eller hørt om, men også endrer dem på måter som passer bedre for deres egne elever. Lærere som er nysgjerrige ser muligheter der andre ser problemer. De elsker å undersøke nye undervisningsmetoder og tar initiativ for å eksperimentere i egne klasserom.

Endringsvillig
Med digitalisering kommer endringer. Lærere som er endringsvillig og deltar aktivt i den digitale omstillingen er de som lykkes. De endrer sine undervisningsplaner hvert år og lager oppgaver der 21st Century Skills står sentralt.

Reflektert
Som lærer er det viktig å reflektere over hva som fungerer og hva som ikke fungerer i eget klasserom. Selv om det er en tidskrevende prosess må vi prøve å reflektere over våre undervisningsmetoder. Vi må spørre oss selv: hvordan kan vi forbedre timene, hvilke tilnærminger bør vi bruke her og nå, hvordan kan vi tilpasse undervisningen til elever som sliter, hvordan vi kan hjelpe evnerike elever? Vi må være villig til å stille mange spørsmål. Til slutt må vi også fremme refleksjon i våre timer for å sikre at elevene er engasjerte. Denne måten å jobbe på gjør det mulig å utvikle produsenter og ikke bare forbrukere av kunnskap.

Livslang læring
Innovative lærere forventer ikke at kun deres egne elever satser på livslang læring, men de gjør det selv også. De vet hva som skjer i utdanningssektoren, de følger med på utviklingen av nye digitale ressurser og verktøy, de bygger profesjonelle læringsnettverk, de leser om sitt felt eller deltar i webinarer. De vet at utdanningen de fikk for 10 eller 20 år siden allerede er utdatert og ser derfor hvor viktig det er å lære seg nye ting.

Selvlært datageek
Innovative lærere vet hvilke digitale verktøy og apper som kan hjelpe både dem og elevene til å fremme læring. De har begrenset bruk av papir eller bruker bare Cloud for å lagre eller dele dokumenter med sine elever. Elevenes innleveringer og lærernes vurderinger foregår digitalt. De kommenterer elevenes arbeider digitalt ved bruk av Google Forms, video eller lydopptak. Skaperverksted (Makerspace), AI, VR, AR og algoritmisk tenkning (computational thinking) er ikke nye begreper for dem.

Samarbeidsvillig
Dette er ikke noe nytt, men dette konseptet har blitt enda viktigere nå enn før. Utvikling av effektiv samarbeidskultur både med norske og utenlandske kollegaer bidrar til bedre resultater hos våre elever og til bedre skoler. Lærere som er samarbeidsvillige er ofte medlemer av flere profesjonelle læringsnettverk og er villig til å dele det de lager med andre. De lager globale prosjekter og jobber sammen med andre som har like ideer. Samarbeid betyr hardt arbeid og innsats. Det er ikke lett, men det er verdt det. Å være en lagspiller er en vinn-vinn-situasjon for alle.

Kunnskapsbyggere (Knowledge constructors)
Lærere som er kunnskapsbyggere kjenner til verktøy som brukes for å samle informasjon online og for å gjøre forskning. De bruker “curation“-verktøy og representerer informasjon på utradisjonelle måter. De lærer elevene hvordan de skal finne det de trenger for å forstå et nytt tema, argumentere for egne synspunkter og tolker det de finner.

Innovative lærere står for sine verdier og har lyst til å gjøre en forskjell i samfunnet. De tror at det å være lærer er en fin måte å sette sitt merke på verden, og de tar det ikke for gitt. De tror på å være en rollemodell for elevene de jobber med og bryr seg om elevenes framtiden. Franklin D. Roosevelt en gang sa: "Vi kan ikke bygge fremtiden for vår ungdom, men vi kan bygge ungdom for fremtiden." Det er vår plikt å gjøre alt vi kan for å forberede elevene på en ukjent fremtid. Fremtiden handler om elevsentrert undervisning, dybdelæring, refleksjon, og ikke minst skaping av undervisnings- og læringsmåter ved bruk av ny teknologi.


------------------------------------------------------
Barbara Anna Zielonka er engelsklærer ved Nannestad videregående skole i Akershus. Hun ble tildelt årets Gulleplepris på NKUL i mai. 2017. Zielonka er en av femti finalister til Global Teacher Prize 2018. Hun har tidligere skrevet disse innleggene på Lærerbloggen:

6 måter for å skape bedre skoler
Barbara Anna Zielonka nominert til Global Teacher Prize!
8 måter for å øke elevenes engasjement!
Hvordan globale prosjekter har endret livet mitt som lærer!
Hvordan kan lærere utvikle digitale borgere og ledere?
Derfor er undervisning om FNs bærekraftsmål et must!
Betydningen av refleksjon i jobben som lærer
Avslutt skoleåret med nye ideer
Den digitale verden - et hav av muligheter
Edtech med fokus på internasjonalisering
Genius Hour - hvor lidenskap og kreativitet møtes
7 måter å utvikle deg som pedagog
VR-briller i undervisningen

1 kommentar:

  1. Godt beskrevet Barbara. Utviklingsorienterete lærere er det vi trenger, men viktig at rammen ligger tilrette for oss på skolene.

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.