tirsdag 27. februar 2018

Læreres perspektiv på flerspråklighet: Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt for barnehagelærere og lærere på 1. til 4. trinn


- Antall studenter som har et annet morsmål enn norsk har økt jevnlig de siste årene. En vesentlig andel av studentene er kvalifisert som lærer for morsmålsundervisning i det daglige skoleåret, skriver psykolog 
Niloufar Jalali-Moghadam. Hun vil gjerne komme i kontakt med barnehagelærere og lærere på 1. til 4. trinn:

Læreres perspektiv på flerspråklighet: Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt for barnehagelærere og lærere på 1. til 4. trinn:

Vi vil gjerne høre dine synspunkter og ideer om flerspråklighet (evne til å kommunisere på mer enn ett språk).

For å kunne gjøre dette, vil jeg gjerne intervjue deg. Intervjuet gjøres online via Skype (eller annen digital tjeneste). Alle data vil bli anonymisert innen en måned etter at dette intervjuet er gjort.

Hvorfor utføres denne forskningen?

Antall elever med et annet morsmål enn norsk har stadig økt de siste årene. Jeg er interessert i å få vite hva flerspråklighet innebærer i ditt daglige arbeid som lærer. Og jeg vil også gjerne høre om dine meninger og ideer om dette, d.v.s. muligheten for å kommunisere på mer enn ett språk. Jeg vil gjerne forstå i hvilken sammenheng du jobber med dette, lære av de erfaringer du har, og identifisere de utfordringer du møter. Hensikten er å kartlegge hva som kan påvirke dine og andres praksis og erfaringer for å hjelpe deg å se behovene hos morsmålselevene og ivareta deres kunnskaper og ønsker, samtidig som at alle skal tilbys en riktig og rettferdig undervisning.

Hva du vil bli bedt om å gjøre:
For å få vite mer om dette. Jeg vil gjerne intervjue deg en gang. Jeg kommer til å spørre om mye, og jeg håper du vil diskutere svarene med meg. Jeg regner med at intervjuet kommer til å vare 40 – 50 minutter. Jeg kan møtes på et sted som passer deg, eller du kan snakke med meg online, for eksempel via Skype. For at jeg skal huske alt hva du sier, kommer vi til å bruke en båndopptaker. Innspillingen vil bli lagret trygt, og jeg vil passe på at ingen uvedkommende får tilgang til den. Vi vil senere transkribere innspillingen så jeg får en skriftlig versjon av hva du forteller. Dette notatet vil bli anonymisert, så ingen vil vite hvem som har uttalt seg. Denne anonyme transkriberingen, eller deler av den, blir det jeg kommer til å bruke i materialet som gjøres offentlig tilgjengelig, for eksempel i publikasjoner.

De forventede fordelene /nytte med forskningen:
Du som lærer er den avgjørende koblingen mellom top-down politikk og bottom-up metoder. Det er viktig å kjenne til dine perspektiver vedrørende to- og flerspråklighet og få vite hvilke utfordringer du står overfor i arbeidet ditt, så jeg kan rapportere om disse. Disse rapportene kan gi bedre veiledning for vår forskning og resultere i anbefalinger om hvordan man på beste måte kan støtte dere i arbeidet og hva som kan gjøres for ytterligere å forbedre elevenes pedagogiske erfaringer.

Risikoene for deg:
Det finnes ingen kjente risiko for deg ved å delta i denne forskningen.

Din deltagelse er frivillig:
Du kan når som helst – uten kommentar – trekke deg fra intervjuet. Du kan også be om – innen en måned etter intervjuet – at jeg sletter eller ikke bruker deler eller hele intervjuet.

Feedback/Tilbakekobling til deg:
Om du vil at jeg skal fortelle hva jeg har kommet frem til i denne forskningen, la meg få vite det. Så sender jeg resultatet til deg. Ellers kommer vårt studieresultat til å offentliggjøres i form av publikasjoner og presentasjoner i både Norge og utlandet så snart som mulig. Og da kan du ta del i det. Du kan få vite hvor du kan få publikasjonen. Spør meg gjerne.

Spørsmål/ytterligere informasjon:
Hvis du vite mer om vår forskning, eller om du vil spørre om noe, er du velkommen til å ta kontakt med meg når som helst: Epost: nilodiba@gmail.com 

Psykolog Niloufar Jalali-Moghadam
På vegne av AILA Research Network (ReN)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.