lørdag 24. mars 2018

Gjesteblogg: Rasistisk hets på timeplanen. Av Adrian Talleraas


Rasistisk hets på timeplanen
Av Adrian Talleraas - @Klasserommet

Etter hetsen mot samfunnsdebattanten og forfatteren Sumaya Jirde Ali i begynnelsen av mars, bestemte jeg meg for at dette er noe elevene trenger å vite mer om og satt meg ned og lagde en temauke om henne. I dette blogginnlegget skal jeg forsøke å forklare hva jeg gjorde, slik at flere kan gjøre det samme!
Det å holde undervisningen sin aktuell er ikke alltid en like enkel oppgave, men det er like fullt noe jeg tror man kan og bør prioritere oftere. Mye av dette undervisningsopplegget ble til underveis og mens debatten raste. Store deler av opplegget er utviklet sammen med elever, og jeg tror det mister litt av sin kraft om ikke man gjennomfører dette som et samarbeid mellom elever og lærer - noe jeg generelt har stor tro på som arbeidsform i klasserommet. Eksempelvis var det utrolig gøy å følge utviklingen til tweeten jeg la ut i begynnelsen av prosjektet sammen med elevene.Det første jeg gjorde i dette opplegget var å gå gjennom denne korte presentasjonen.

I tillegg lagde jeg og elevene et hefte der vi bestemte innholdet sammen. Heftet utgjorde en del av det elevene fikk ansvaret for å sette seg inn i mellom timene. Flere av tekstene og bildene finnes her.


Det var viktig i arbeidet med innledningen til dette opplegget at elevene hele tiden fikk mulighet til å danne seg sine egne meninger om saken. Mange av tekstene har ekstremt innhold og fremkaller mange reaksjoner hos elevene, derfor brukte i mye tid på å fordøye selv korte kommentarer fra Twitter.

Målet med opplegget var hele tiden å skrive en tekst, og etterhvert i prosessen introduserte jeg elevene for dette. Oppgaven og en ganske grundig presentasjon av arbeidet med den finnes her.

Denne presentasjonen er laget slik at den både kan brukes i timen, legges ut til elevene og er et undervisningsopplegg for flere timer i seg selv, med konkrete aktiviteter og arbeidsmåter. (Props til Skrivesenteret for "skrivesirkelen". Mer gull her.

Dersom du vil gjennomføre opplegget er det selvfølgelig viktig å tilpasse det til klassen som skal jobbe med det, men med mine elever synes jeg det gikk veldig bra. Vi har hatt veldig mange gode diskusjoner og har avdekket masse kunnskap og meninger hos elevene om temaet.

Et godt, men alvorlig eksempel er da vi endte med å diskutere en tenkt case der ulike elever i klassen sa "Fuck Listhaug" på Dagsrevyen og mengden hets de ville mottatt i etterkant. Det var påfallende hvor raskt det gikk å komme fram til en rangering fra hvit etnisk norsk gutt på bunnen, til afrikansk muslimsk jente med hijab på topp. Nyanser som mørkhudet eller hvit muslim, og med eller uten hijab var for elevene helt åpenbare. Dette visste de godt.

Det å arbeide etter skrivesirkelmodellen passet også temaet godt. Det er ikke akkurat mangler på modelltekster her, både gode, mindre gode og ikke minst utrolig mange tvers igjennom usanne og usaklige. Her får elevene virkelig kjenne på verdien av evnen til kunne tenke kritisk - både gjennom kildekritikk og gjennom å vurdere en rekke ulike påstander før man selv gjør seg opp en mening på bakgrunn av dem. Samtidig er det viktig å informere elevene om hvordan en del nettsteder utgir seg for å være seriøse medier.

Man kan for eksempel ikke sette en nyhetsartikkel i Dagbladet opp mot en artikkel på Resett.no eller Document.no og behandle dem på like premisser. I et mylder av ulike synspunkter på like mange ulike saker, kan eksempelvis et nettsted som Resett fremstå som et seriøst medium for en elev som ikke har nok kjennskap til dette. Likevel kan og bør man utforske sammen med elevene hvordan alternative medier er en viktig og komplisert samfunnsutfordring.

Den typen hets som Sumaya Jirde Ali bli utsatt for er et samfunnsproblem som skolen bør jobbe mot. Hatefulle kommentarer og trusler rettet mot særlig kvinner med minoritetsbakgrunn bidrar til å begrense ytringsfriheten og er en trussel mot demokratiet. Skolen har et ansvar for å ivareta demokratiske verdier og ytringsfriheten, og for å bidra til et mangfoldig samfunn preget av blant annet medmenneskelighet, likeverd, og fellesskap. I tillegg skal alle former for diskriminering motarbeides. Når ytre høyre kaller dette "venstreradikalt" eller "sosialistpropaganda" tar de rett og slett feil. Dette er verdier som er nedfelt i læreplanen og opplæringsloven, med bred politisk støtte.

---------------------------------------------------------
Adrian Talleraas jobber som lærer i norsk, samfunnsfag og engelsk på Groruddalen Skole i Oslo. Han er utdanna Grunnskolelærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Adrian Talleraas.

1 kommentar:

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.