mandag 26. mars 2018

Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 3: Vurdering for læring, med Trude Slemmen Wille


Hvordan kan vi bruke vurdering til å få elevene til å nå sitt fulle potensiale? Vi får besøk av forfatter Trude Slemmen Wille. Hun jobber i pedagogisk avdeling i Utdanningsetaten i Oslo og har skrevet og jobbet med vurdering for læring i en årrekke.

 
Trude Slemmen Wille har skrevet bøkene Vurdering for læring i klasserommet og Fra læreplan til klasserom. Den siste sammen med Dag Johannes Sunde. Hun har jobbet i Utdanningsdirektoratet i mange år har vært nerdete opptatt om vurdering for læring veldig lenge.

God vurderingspraksis er å hjelpe elevene til å lære. Alle kan utvikle seg, men vi må tilpasse skolearbeidet til der elevene er. God vurderingspraksis handler om å gi tilpasset undervisning.

- Det handler om å få elevene til å få troen på at de kan. Tilpasset opplæring handler rett og slett om å se elevene å gi dem ulike veier til kompetansemålene. Man må jobbe på ulike måter, sier Trude Slemmen Wille.

Det er særlig fire prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har til formål å fremme læring. Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:
  • Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  • Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  • Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
  • Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

- Forskningen vil aldri kunne fortelle lærerne hva de skal gjøre, for oppgavene de utfører hver dag, er for kompliserte til å kunne reduseres til et enkelt sett med instrukser. Det forskningen kan bidra med, er å identifisere i hvilken retning det er sannsynlig at forbedringene bør gå for å ha størst effekt, og her er evidensen klar. Det er ingenting lærere kan gjøre som i større grad kan påvirke elevenes prestasjoner enn at de utvikler sitt arbeid med formativ vurdering i undervisningen, skriver Dylan Wiliam i forordet til "Fra læreplan til klasserom".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.