lørdag 17. mars 2018

Undervisningsopplegg: Rettil - et interaktivt opplegg fra UNICEF


Opplegget skal gjøre barn mer bevisst på rettighetene sine og når disse brytes. Vi følger ulike personer gjennom situasjoner i hverdagen og ser hvordan de opplever den samme hendelsen på forskjellige måter. Det er UNICEF som har laget undervisningsopplegget.

Rettil foregår i en liten norsk by, der flere av personene er elever i syvende klasse. Både på og utenfor skolen oppstår det små konflikter som kan bryte med artikler i barnekonvensjonen. I Rettil er det ingen fasitsvar, man må selv ta stilling til hva som er rett eller galt.


Rettil er laget for å gjøre barn mer bevisst på rettighetene sine og når disse brytes. I spillet følger vi ulike personer gjennom situasjoner i hverdagen og ser hvordan de opplever den samme hendelsen på forskjellige måter.

Det hele foregår i en liten norsk by, der flere av personene er elever i syvende klasse. Både på og utenfor skolen oppstår det tilsynelatende små konflikter som likevel kan bryte med artikler i barnekonvensjonen. I Rettil er det ingen fasitsvar, elevene må selv finne ut hva som er rett eller galt.

Rettil henter inspirasjon og funksjonalitet fra dataspill, hvor man velger en person (karakter) og følger ("spiller") denne gjennom et kort hendelsesforløp (situasjon). Underveis blir vi kjent med personens liv og tanker, og får innsikt i bakgrunnen for vedkommendes tanker, ord og handlinger.

Tanken bak er å få brukerne av Rettil til å identifisere seg med personen de følger, og slik skape motivasjon til å sette seg inn i hva personen konkret opplever. I neste ledd vil dette være med på å skape en dypere forståelse for hva barns rettigheter faktisk er, siden man i Rettil ikke bare leser om rettghetene, men blir involvert i en realistisk situasjon som omhandler dem.


Her finner du lærerveiledningen til spillet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.