søndag 15. april 2018

Gjesteblogg: Derfor bør vi satse på entreprenørskap i skolen. Av Barbara Anna Zielonka


Derfor bør vi satse på entreprenørskap i skolen
Av Barbara Anna Zielonka - @bar_zie


Hovedmålet med alle utdanningssystemer bør være å forberede unge mennesker til å skape et vellykket liv. De unge bør være klare over de store mulighetene som finnes foran dem, blant annet hvordan de kan starte sine egne bedrifter, hvordan de kan komme opp med nye ideer, og hvordan de kan bidra positivt til lokalsamfunnet. Alle disse alternativene krever ferdigheter som kreativ problemløsning, akseptere at feil er en del av vekstprosessen, ledelsesevner, risikotaking, motstand, erfaring med å jobbe med andre og tilpasningsevner i et miljø som er i stadig endring.

Disse ferdighetene jeg har nevnt i første avsnitt er hjørnesteinene i entreprenørskapsutdanningen. Denne utdanningen krever at elevene er i stand til å identifisere, men også løse alle utfordringer og muligheter som dukker opp underveis. For å lage et menneske som skal lykkes i framtiden må vi begynne med entreprenørskap så tidlig som mulig. Nå jobber vi fortsatt på en måte der alle fag undervises uten fokus på tverrfaglighet eller bare i ganske liten grad. Jeg håper at dette kommer til å endres. Skolen støtter A4-løsninger, men tenk hvor lykkelig elevene våre kunne være om vi kunne lot dem jobbe med drømmene deres og de fantastiske ideene de allerede har. Som lærer snakker jeg ofte med elever som har kreative ideer, men de får ikke jobbe med dem på skolen. På skolen må de pugge ting og utføre tester der eget, reflekterende svar ofte betyr stryk. Det gjelder særlig studiespesialiserende elever som for eksempel ikke får delta i opplegget til Ungt Entreprenørskap.

Men det finnes håp! Selv om det tradisjonelle utdanningssystemet fokuserer mye på det som kan måles eller settes inn i tydelige rammer, er det fortsatt mulig å bruke tiden på prosjekter som kan hjelpe elevene til videreutvikle ferdighetene som trengs i entreprenørskap. Dette skoleåret brukte jeg fire uker på et prosjekt der elevene måtte utvikle forretningsideer og presentere hele prosessen foran de andre elevene. De ville aller helst jobbe med dette i en mye lenger periode, men det viktigste var at de fikk vite hvordan de skal gå fra ide til forretningside, hvordan lage en forretningsplan eller hvordan presentere seg foran Shark Tank panel. En annen måte å introdusere entreprenørskap på skolen, kan være implementering av Genius Hour-prosjekter der elevene selv velger om de vil jobbe med entreprenørskap eller noe annet. Dagens elever skal løse morgendagens problemer. Det er de som skal løse verdens største problemer og bidra til at verden er et bedre sted.

Entreprenørskap begynner med en drøm og slutter med et produkt eller en tjeneste som fyller en nisje. Ved å lære elevene våre å tenke som gründere, endrer vi tankegangen deres. Vi fremmer fokus på å lære av feil og utfordringer. Det er en viktig ting skoler bør bli bedre på. Hvordan kan vi lærere vise elevene at det er lov å feile, fordi kun de som feiler kan oppnå suksess? En annen fordel med implementering av entreprenørskap er at vi gir elevene eierskap. Det er de som eier ideer og produkter. Dessuten, entreprenørskap er også godt for arbeidsmarkedet og økonomien generelt. Vi vet at de som er selvstendig næringsdrivende kan være et kraftig verktøy for å skape arbeidsplasser og gi en styrket økonomi.

Mange sier at barna er vår fremtid. Derfor bør vi tenke nøye gjennom hvordan vi lærere kan hjelpe dem til å bli vellykkede entreprenører, gode ledere og innovative jobbskapere. Skolene trenger å støtte kreative tankesett fra barneskolen til videregående skole og videre i utdanningsløpet. Så neste gang du skal planlegge dine timer, tenk hvordan du kan integrere entreprenørskap i opplegget ditt.

Vil du vite mer, se Linda Zhangs TED talk og les Entrepreneurship Education at School in Europe- Eurydice Report.------------------------------------------------------
Barbara Anna Zielonka er engelsklærer ved Nannestad videregående skole i Akershus. Hun ble tildelt årets Gulleplepris på NKUL i 2017. Zielonka var en av ti finalister til Global Teacher Prize 2018. Hun har tidligere skrevet disse innleggene på Lærerbloggen:

Hvordan kan vi bruke chatbot og AI i undervisningen?
Fremtidens skoler må skapes nå
Nettverksbasert læring - den riktige veien å gå
Lærere som fremtidens innovatører
6 måter for å skape bedre skoler
Barbara Anna Zielonka nominert til Global Teacher Prize!
8 måter for å øke elevenes engasjement!
Hvordan globale prosjekter har endret livet mitt som lærer!
Hvordan kan lærere utvikle digitale borgere og ledere?
Derfor er undervisning om FNs bærekraftsmål et must!
Betydningen av refleksjon i jobben som lærer
Avslutt skoleåret med nye ideer
Den digitale verden - et hav av muligheter
Edtech med fokus på internasjonalisering
Genius Hour - hvor lidenskap og kreativitet møtes
7 måter å utvikle deg som pedagog
VR-briller i undervisningen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.