torsdag 26. april 2018

Gjesteblogg: Tillit skapes gjennom handling. Av Eirik J. Irgens


Tillit skapes gjennom handling
Av Eirik J. Irgens - @irg1s


Jeg har møtt nær 500 barnehageledere i Bergen kommune.

Det var en god opplevelse, som det også har vært de gangene jeg har fått møte skolefolket der.

Jeg forstår jo at også barnehagene i Bergen har sine utfordringer:

Barnehagene i Norge har fått ny rammeplan. Den er på rundt 70 sider. Bergen kommune har også en egen kvalitetsutviklingsplan. I tillegg er det mange andre velmente initiativer på gang.

Og alt skal jo inn i den enkelte barnehage, som alle de mer eller mindre gode intensjonene utenfra som også norske skoler skal absorbere.

Det kan ikke være bare enkelt.

Men jeg opplever at det er forskjell fra kommune til kommune når det gjelder hvordan skole- og barnehagefolk, ledere som ansatte, snakker om utfordringene sine.

For utfordringer er det jo, når så mange gode intensjoner skal møte hverdagens realiteter.

Noen steder blir det stille når enkelte temaer kommer opp. Folk ser ned. Det er elefanter i rommet, men vi snakker ikke om dem, som jeg ble fortalt i én kommune. Og vi snakker ikke om dem, fordi vi opplever at det ikke er velkomment.

Det er jo synd, ikke minst når det skjer i skole og oppvekst.

Det er jo tross alt den sektoren som skal legge grunnlaget for demokratisk forståelse og en lærende praksis hos de som skal overta etter oss. Barn og unge skal ikke bare undervises om demokrati, de skal selv oppleve hva det innebærer, og hvordan det forplikter.

Det tror jeg ikke vi vil lykkes med, hvis de som skal sørge for det, selv ikke opplever det slik.

Tilbake til Bergen: Jeg er ikke naiv. Det er nok store variasjoner også i Bergen, men i Bergen opplever jeg stort sett god takhøyde for å ta opp dilemmaer og frustrasjoner.

De kikker ikke ned. Det blir ikke stille.

Men i Tabernaklet gikk diskusjonene heftig og konstruktivt.

Bergen er ikke alene. Jeg opplever det samme mange andre steder.

Noe av det jeg ser går igjen er at

  • Lederne er ikke enøyde. De er inviterende, heller enn instruerende.
  • Partssamarbeidet er reelt og respektfullt. Ledelsen gjør seg avhengig av sine ansatte, og viser det. Tillitsvalgte tar medansvar for utviklingsarbeidet.
  • Kunnskapen blant og arbeidssituasjonen for fotfolket blir respektert.
  • Man prøver å ikke sette i gang mer enn hva det er mulig å gjennomføre på en god måte.

Slik utvikler tillit og åpenhet seg gradvis.

Jeg kan ta feil, men jeg synes jeg ser det i Bergen: Det arbeides på tillitsskapende måter.

Så får det heller være at Bergen pleier å legge sine samlinger til misjonslokaler. Nå sist var det Tabernaklet. Da er det lett å bli en smule emissær.

Og da det hele var nesten slutt, og jeg sto på en stol og speidet ut over forsamlingen som jeg hadde satt i gang med pedagogisk speeddating der nettopp utfordringene var tema, og jeg forsiktig spurte om det kanskje passet med en sang til slutt og om det var noen som kunne Bergenssangen, tok det bare noen sekunder før "Nystemten" fylte lokalet.

Da var det mektig i Tabernaklet.
---------------------------------------------------
Eirik J. Irgens er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk og med doktorgrad i organisasjonsendring, og arbeider på NTNU som professor i utdanningsledelse.

Innlegget ble først publisert på Irgens' facebookside.
Irgens har tidligere skrevet disse innleggene på Lærerbloggen:

Arbeidslivet krever toøyd klokskap (podcast)
Bør lærere få lov til å improvisere?
Skolebasert kompetanseutvikling
Et kunnskapsgrunnlag for en enda bedre skole?
The Best Way is the Norway
Partssamarbeid om skoleutvikling: Vekk fra implementering, over til medskaping
Skolelederkonferansen "Ledelse og kvalitet i skolen"​ 2017
Master i skoleledelse på NTNU - nå er det din tur!
Professional theorizing
Videoforedrag om skoleutvikling gjennom samarbeid og samskaping

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.