mandag 2. april 2018

Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 4: Skoleleders rolle med rektor Pute


Thor-Ivar Eriksen, bedre kjent som rektor Pute, har gått fra å være lærer til skoleleder og tilbake til lærer igjen. Janne og Martin snakker med Thor-Ivar Eriksen om livet på skolen i og utenfor klasserommet.- Ikke vanskelig å få en god relasjon til en som heter rektor Pute, sier rektor Pute.

- For meg har det alltid vært viktig å komme så nær elevene som mulig, sier Eriksen. - Jeg har alltid hatt undervisning og har alltid vært ute med elevene i pauser. Men som rektor blir det likevel for langt unna elevene.

Han har vært skoleleder i 15 år i Askerskolen og rektor de siste 6 årene. Men er nå tilbake som lærer på barnetrinnet på Rønningen skole i Asker.

Det positive elevsynet gjennomsyrer arbeidet til Eriksen: - Elevene får en følelse av at de voksne faktisk har lyst til å hjelp de, sier han. Det er viktig at de opplever oss som en støtte og ikke som en motstander.

Det blir et bedre læringsmiljø på de skolene der lærerne har et positivt elevsyn og der lærerne ser på elevene som positive og viktige deler av skolen. Et positivt elevsyn teller mer enn alle faglige studiepoeng til sammen.

- Behandler du barna med respekt og skaffer deg en god relasjon, så får du respekt og god relasjon tilbake.

Eriksen snakker også om hvordan digitaliseringsprosjeket i Asker har resultert i at alle elever i kommunen har hver sin maskin. Og om hvordan god skoleledelse er essensielt for å lykkes med med skolens viktigste oppgave; å skape gode relasjoner totalt sett. Det å være en engasjert skoleleder er noe av de aller viktigste.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.