mandag 23. april 2018

Podcast: Rekk opp hånda! Ep.7: Er eksamen på vei ut, med Simen Spurkland


Eksamen er som et fem timers øyeblikksbilde som skal oppsummere 10 års undervisning. Er dette en prøveform som er på vei ut? Vi snakker med Simen Spurkland om eksamen og hvorfor vi heller skal bruke tiden på god undervisning istendenfor å bare forberede elevene på eksamen.
- Eksamen egner seg ikke som måling av kvalitet, sier Simen Spurkland.

Hva man skal erstatte eksamen med finnes det ikke noe løsning på ennå. Og noen endring blir det ikke før profesjonen selv kommer opp med forslag. Eksamen har ikke lenger noen funksjon i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Men et alternativ kan være et overføringsmøte mellom skoleslagene.

Mange elever retter blikket rett mot eksamen i siste semester av tiende klasse, når de heller burde rette blikket mot undervisningen som skjer her og nå.

- Daglig strever jeg med å motvirke følelsen av at jeg må øve på en eksamensform jeg mener bryter med opplæringslovens mandat om livsmestring, skaperglede og engasjement, skriver Simen Spurkland i en kronikk i Aftenposten.

- Jeg genuint hater påvirkningen eksamen har på meg og de valgene jeg gjør for min undervisning og mine opplegg, på tross av min profesjonelle trygghet opplever jeg at jeg ikke klarer å være den læreren jeg ønsker å være.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.