mandag 30. april 2018

Podcast: Rekk opp hånda! Ep.8: Kriger, katastrofer og formidling med Marlen Ferrer


Folk er opptatt av kriger og katastrofer og heftige hendelser. Derfor er historie så spennende! Vi får besøk av Marlen Ferrer, som er forfatter og historiker. Hun kommer til oss for å snakke om vår fascinasjon for kriger og katastrofer - og om formidling.Marlen Ferrer forfatter og historiker, hun er førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på OsloMet. Hun er også kjent som en av paneldeltakerne i Big Bang som gikk på NRK for noen år siden.


- Det å formidle krever mye jobb og da tenker man tenker på hva som er mest verdifullt, sier Marlen Ferrer. - Man kan skrive en forskningsartikkel som blir lest av fem personer, eller en barnebok som lest av mange, som jeg gjorde.

- Det gikk opp for meg at kommende grunnskolelærere er de som virkelig skal forme framtidens hjerner, og kan jeg påvirke dem til å skape engasjement, refleksjon og kildekritisk sans hos framtidens elever, er jeg godt fornøyd med det. I den praktiske undervisningen erkjente jeg også noe vesentlig, nemlig at jeg som historiker måtte sette meg inn i en rekke emner jeg ikke har doktorgrad i, som bærekraftig utvikling, demografi og demokratiopplæring. Denne kunnskapen skulle jeg, med mitt blikk for historiske perspektiver, formidle til en kommende lærerstand, skriver Marlen Ferrer i denne kronikken .

Historie å forklare ting gjennom fortellinger. Både de små fortellingene som sier noe om hvem vi er og som er med på å forme vår identitet, og de store fortellingene som tar for seg livet, epokene og de store spørsmålene.

Vi snakker om den fascinasjonen folk har for kriger og katastrofer og heftige hendelser. Og om interessen mange har for andre verdenskrig. Og selvfølgelig om hvordan alt dette skal formidles.

Les også:
Vi som karet oss opp i lyset. Personlige betraktninger om forskning og formidling

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.