søndag 27. mai 2018

Boktips: Jakten på den gode skole. Av Vegard Kvam


Jakten på den gode skole (Universitetsforlaget, 2016) av Vegard Kvam er en forskningsbasert fremstilling av norsk utdanningshistorie som gir bred kjennskap til skolen som arbeidsplass, lærerprofesjonens utvikling og elevenes opplæring.

- Skolen er som den er fordi noen med samfunnsmakt har villet det slik, og fordi lærere har omsatt politisk vilje til praktisk pedagogikk. Dermed følger det logisk at vi også har handlingsrom til å kunne endre både dagens og fremtidens skole, skriver Kvam.


Å se tilbake på skolehistorien, hvilke ideer om de gode skole som har vært førende og hvordan skolen må ha vært for elever og lærere er rett og slett spennende lesing.

Boken presenterer seks forskjellige skoleprogram fordelt på seks historiske epoker. Den viser hvordan ulike ideer om den gode skole er nært knyttet til bestemte samfunnsvilkår og samtidig bærere av pedagogiske utfordringer som er aktuelle i både dagens og fremtidens skole. De seks historiske epokene er:


  • Den europeiske kristendomsskolen (1739 - 1860)
  • Den nasjonale kulturskolen (1860 - 1889)
  • Den barnevennlige enhetsskolen (1889 - 1940)
  • Den okkuperte skolen (1940 - 1945)
  • Den sosiale utjevningsskolen (1945 - 2000)
  • Den globaliserte kunnskapsskolen (2000 - d.d.)

Gjennom bokas seks kapitler følger vi jakten på den gode skole, fra den første systematiske opplæringen av det brede lag av folket som fant sted i det man kalte allmueskolen fra tidlig på 1700-tallet, vi folkeskolen som ble etablertsist på 1800-tallet, og frem til grunnskolen som vokste frem som begrep og ordningi siste halvdel av 1900-tallet.

Hvert kapittel står på egne ben og kan leses enkeltvis. Samtidig knyttes kapitlene sammen gjennom krysshenvisninger og et innledende og avsluttende kapittel til en helhetlig fortelling om skolens historie. Siden alle kapitlene også følger nøyaktig samme mønster og disposisjon kan skiftende skoleideer enkelt sammenlignes som grunnlag for refleksjon over utviklingstrekk.

Samfunnsmessig preges hele perioden også av store endringer, fra Norge som et fattig og uselvstendig bondesamfunn i Europas utkant, og frem til dagens selvstendige nasjon utviklet som et av verdens beste land å bo i, målt ut fra evnen til å gi befolkningen bedre levekår.

Vegard Kvam skriver i tillegg om hvordan stadig mer utdanning til en stadig  større del av befolkningen er en sentral del av norsk velferdsutvikling.

- Lærernes pedagogiske verktøykasse inneholder ikke instrumenter som kan forme elevene akkurat som man vil ut fra bestemte ideal. I skolen lærer og utvikler barn og unge seg. Forhåpentligvis skal de bli både selvstendige, modige og frie nok til å finne sin plass som demokratiske medborgere og skrive historie med sine liv. Med andre ord: Jakten på den gode skole har i bunn og grunn mer med klokskap, verdier og menneskesyn å gjøre enn produksjon, økonomi og teknikk, skriver Kvam i en artikkel om boka (Hva er den gode skole?).

Boken springer ut av et større forskningsprosjekt der forfatteren de siste årene har studert ulike skoleprogram og vilkår for lærerarbeid. I en enkel språkdrakt formidles forskningsresultater som er særlig relevante for grunnskolelærere og pedagogikkstudenter.

Hensikten med boken er å inspirere til kritiske analyser av skolens mandat, lærerens oppgaver og elevenes opplæring i fremtidens skole.


Les også:
Hva er den gode skole? Av Vegard Kvam

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.