lørdag 19. mai 2018

Boktips: "Læreres kollegasamtaler" av Edel Karin Kvam.Læreres kollegasamtaler (Universitetsforlaget, 2018) av Edel Karin Kvam handler om forholdet mellom lærersamarbeid og profesjonell utvikling i skolen og gir et empirisk bidrag til problemstillinger om disse tema.


- Det forventes at lærere som profesjonsutøvere er i stadig utvikling, og at de bestreber seg på å forbedre sin undervisningspraksis. Det forventes også at lærere begrunner sine valg for undervisningen i tråd med kriterier for hva som kjennetegner god undervisning. Og det forventes at lærersamarbeid kan være et av flere redskap for dette arbeidet og i profesjonsutviklingen generelt, skriver forfatteren i innledningen til boka.

I kapittel 2 skal vi ved hjelp av et historisk tilbakeblikk følge den utdanningspolitiske, skoleorganisatoriske og pedagogiske rammen for samarbeid mellom lærere i grunnskolen frem til i dag. I dette kapittelet identifiseres myndighetenes intensjoner for lærersamarbeid i et pedagogisk perspektiv, og hvilke rammer de har ment at samarbeid skal foregå innenfor. Utdanningspolitikken sees i sammenheng med utvikling av lærersamarbeid i praksis.

I kapittel 3 ser forfatteren på ulike teoretiske perspektiver og undersøker hvordan vi kan forstå lærersamarbeid som et mulig verktøy for utvikling av bedre undervisning. Hun tar utgangspukt i to dimensjoner:

1) Den første dimensjonen dreier seg om hvordan, eller på hvilke presmisser, kollegasamtaler kan være en arena for teorianvendelse og for sammenbinding av teoretisk kunnskap og pedagogisk praksis.

2) Den andre dimensjonen handler om hvilke kvaliteter som er viktige i disse samtalene for at de best mulig kan bidra til utvikling av undervisningen.

I kapittel 4 og 5 belyser forfatteren de samme fenomenene epirisk, ved at intervju- og observasjonsdata presenteres.

I det siste kapittelet utvider hun perspektivene, hvor hun ut fra det samlede materialet formulerer noen aktuelle utfordringer til lærere, skoleledelse, myndigheter og lærerutdaningene.

-----------------------------------------------------
Edel Karin Kvam er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet Bergen der hun underviser i pedagogikk ved Praktisk-pedagogisk utdanning og Integrert lektorutdanning. Hun er også førsteamanuensis 2 ved NLA Høgskolen i Bergen. Hun har i en årrekke undervist i pedagogikk og elevkunnskap (PEL) for grunnskolelærerstudenter og i veilederutdanningen av praksislærere i grunnskolen. Kvam har også undervisningserfaring fra grunnskolen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.