onsdag 2. mai 2018

Gjesteblogg: Design-tenkning i undervisningen. Av Barbara Anna Zielonka


Design-tenkning i undervisningen

Av Barbara Anna Zielonka - @bar_zie

Design-tenkning er et konsept som stammer fra 1960-tallet og ble først introdusert i arkitekturdesign. Ideen fokuserer på å benytte en unik prosess til å identifisere og løse problemer gjennom å forstå brukerbehov og kontekst til å utfordre problemstillingen, divergere løsninger – idégenerering med mange løsningsforslag, eksperimentere, teste, feile og prøve på nytt – iterasjoner og prototyping.

Men design-tenkning er ikke lenger begrenset til innovasjons- og designsektoren - den gir også en lærerik og engasjerende læringsopplevelse i skolen. Design-tenkning har blitt populært blant lærere jorda rundt som ser at dette konseptet kan brukes for å forberede elevene våre på en usikker fremtid, å gjøre undervisningen mer relevant og innovativ og for å jobbe med 21-århundre ferdigheter.

Design-tenkningprosessen læres gjennom såkalte "design-utfordringer", som kan variere fra utforming av en skolesekk slik at den imøtekommer behov for en individuell student, eller som gir svar på spørsmålet "hvordan kan vi forbedre sikkerheten på skolen vår”? Gjennom slike design-utfordringer utvikler elevene kreativitet, kritisk tenkning og evnen til å samarbeide og kommunisere med andre som et lag.

Design-tenkningprosessen har fem hovedtrinn. Det er gjennom disse trinnene problemene innrammes, de rette spørsmålene stilles, ideene opprettes, og de beste løsningene velges. Hvert enkelt trinn hjelper elevene med å løse problemer ved å bruke grunnleggende ferdigheter som samarbeid, kommunikasjon, kreativitet og kritisk tenkning. La oss se på de 5 trinnene:

1) Empati

 • lærer oppfordrer elevene til å stille gode spørsmål
 • elevene lærer om publikum
 • elevene setter seg i andres sko
 • elevene identifiserer eksisterende hindringer
 • elevene intervjuer hverandre / lager spørreundersøkelser

2) Definer et problem/problemer

 • elevene finner dypere røtter av problemet basert på ny kunnskap
 • elevene avgjør hva som vil gjøre dette prosjektet vellykket
 • elevene identifiserer sluttbrukernes behov og motivasjoner

3) Utvikling av løsninger

 • elevene generer så mange løsninger som mulig
 • elevene finner fram til ulike aktører som er involvert i situasjonen
 • elevene lager idedugnad
 • elevene diskuterer ideer

4) Lag en prototyp

 • elevene lager et førsteutkast til løsningen
 • elevene kan bruke forskjellige materialer (papp, leire, digitale verktøy, tekstiler, tre)
 • elevene lager skisser som illustrerer problemet og løsningen

5) Test/Tilbakemeldinger

 • elevene får tilbakemeldinger på hvordan løsningen fungerer
 • elevene tar imot og svar på kritikk fra publikum
 • elevene tester prototyper
 • elevene diskuterer hva som kan forbedres
 • elevene deler erfaringer fra testing av prototypen og løsningenPersonlig synes jeg at design-tenkning har hjulpet meg til å se at jeg har et ansvar for å være en endringsagent (change agent) både i undervisning og læring. Jeg trenger ikke å ha alle svarene klare, men jeg må være villig til å prøve ut nye ting, våge å drømme stort, og være tålmodig når jeg eksperimenterer med design som dukker opp i hele læringsprosessen i mitt klasserom. Design-tenkning har også gitt meg verktøyene og myndiggjøringen for å skape et meningsfylt pedagogisk utviklingsarbeid.

Det er også viktig å nevne at lærere som bruker design-tenkning er enige at denne metoden øker elevenes engasjement og prestasjon. Gjennom denne prosessen kan elevene ta eierskap over sin egen læring og er bedre i stand til å se relevansen av pedagogisk innhold. Design-tenkning understreker viktigheten av autentiske og komplekse problemer, noe som gjør læring mer realistisk og praktisk. Når elevene ser en klar sammenheng mellom det de lærer i klasserommet og eget liv, blir de inspirerte til å lære. Dagens arbeidsmarked endrer seg så raskt. Vi vet ikke lenger hva vi forbereder studentene på, men vi vet at design-tenkning er en human-sentrert tilnærming og en prosess som kan brukes i hvilke yrker som helst.

For å vite mer om design-tenkning, bør du besøke disse sidene:

Stanford: The d.school helps people develop their creative abilities

Design Thinking For Educators
Barbara Anna Zielonka er engelsklærer ved Nannestad videregående skole i Akershus. Hun ble tildelt årets Gulleplepris på NKUL i 2017. Zielonka var en av ti finalister til Global Teacher Prize 2018. Hun har tidligere skrevet disse innleggene på Lærerbloggen:

Derfor bør vi satse på entreprenørskap i skolen
Hvordan kan vi bruke chatbot og AI i undervisningen?
Fremtidens skoler må skapes nå
Nettverksbasert læring - den riktige veien å gå
Lærere som fremtidens innovatører
6 måter for å skape bedre skoler
Barbara Anna Zielonka nominert til Global Teacher Prize!
8 måter for å øke elevenes engasjement!
Hvordan globale prosjekter har endret livet mitt som lærer!
Hvordan kan lærere utvikle digitale borgere og ledere?
Derfor er undervisning om FNs bærekraftsmål et must!
Betydningen av refleksjon i jobben som lærer
Avslutt skoleåret med nye ideer
Den digitale verden - et hav av muligheter
Edtech med fokus på internasjonalisering
Genius Hour - hvor lidenskap og kreativitet møtes
7 måter å utvikle deg som pedagog
VR-briller i undervisningen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.