mandag 28. mai 2018

Podcast: Rekk opp hånda! Ep. 12: Ekte elevdemokrati på Nyskolen i Oslo - med Sunniva Sandanger


Nyskolen i Oslo er landets eneste demokratiske grunnskole. Vi får besøk av daglig leder Sunniva Sandanger. Hun startet opp skolen i 2004 sammen med Mosse Jørgensen. Vi snakker om leksefri skole, aldersblanding, prosjektarbeid og om ekte elevdemokrati.Nyskolen i Oslo startet opp i august 2004. Sentralt i det arbeidet sto Mosse Jørgensen og Sunniva Sandanger. Nå er hun daglig leder og er den som er ansvarlig for alt, må fikse ting og svare på lærernes utallige spørsmål - som alle andre skoleledere!

Egentlig ville Mosse Jørgensen endre den offentlige skolen. - Men det å forandre den offentlige skolen, var som på snu et dampskip i Frognerdammen, sa Mosse Jørgensen. I stedet så Nyskolen skoledagens lys i 2004.

I denne episoden av Rekk opp hånda! snakker vi om ekte elevdemokrati, undervisning i aldersblanda grupper, leksefri skole, søskengrupper og hvor viktig det er med prosjektarbeid.

Nyskolen i Oslo - for nysgjerrighet, lærelyst og livsglede
Elevinvolvering på Nyskolen i Oslo - av Sunniva Sanganger
Sosialt fokus på Nyskolen i Oslo - av Mona Hvattum
Saksmøtet er hjertet til Nyskolen - her kan du lese om hvordan det gjennomføres

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.